Ändra utseende på en tabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till eller ändra ett format, en kantlinje eller färgen på en tabell i din presentation. Du kan till exempel lägga till eller ta bort ett tabellformat (eller snabbformat), ta bort linjer i en cell, rad eller kolumn, ändra tabellens kantlinje eller ändra bakgrundsfärg i en tabell.

I den här artikeln

Använda ett tabellformat

Ta bort ett tabellformat

Ta bort en linje från en cell, rad eller kolumn

Lägga till eller ändra en tabellkantlinje

Lägga till eller ändra bakgrundsfärg i en tabell

Använda ett tabellformat

Ett tabellformat (eller snabbformat) syftar på en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som baseras på presentationens temafärger. Ett tabellformat tillämpas automatiskt på alla tabeller som du lägger till.

 1. Välj den tabell som du vill lägga till ett nytt eller ett annat tabellformat till.

 2. Gå till Design > Tabellformat och klicka på det tabellformat du vill använda. Om du vill se fler tabellformat, klickar du på fler knappen Bild av knapp .

  Visar tabellformat i PowerPoint

  Obs!: Om du vill ändra utseendet på text i en tabell, gå till Start >teckensnitt, eller klicka på tabellen och sedan går du till Design >Tabellverktyg > WordArt-format.

Överst på sidan

Ta bort ett tabellformat

Om du vill ta bort ett tabellformat, går du till Design > Tabellverktyg > fler Bild av knapp och klicka sedan på Radera tabell.

Ta bort en linje från en cell, rad eller kolumn

 1. Gå till Design > Tabellverktyg. I gruppen Rita kantlinjer klickar du på Radera.

  Pekaren ändras till ett radergummi Radergummi som används till att rita tabeller .

 2. Klicka på den rad som du vill ta bort om du vill ta bort den. När du är klar klickar du utanför tabellen.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en tabellkantlinje

 1. Markera de tabellceller som du vill lägga till en kantlinje till (eller ändra kantlinjen på).

 2. Gå till Design > Tabellverktyg. Välj något av följande i gruppen Rita kantlinjer:

  • Använd Pennfärg för att ändra färgen på kantlinjen.

   Om du vill ha fler färgalternativ, klickar du på Fler färger för kantlinje och sedan antingen på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på anpassad fliken anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar dokument tema.

  • Använd Pennans tjocklek för att ändra kantlinjens tjocklek.

  • Använd Pennformat för att ändra linjeformat för kantlinjen.

 3. Om du vill använda färgen, tjockleken eller linjeformatet som du valde i steg 2 för tabellen gör du något av följande:

  • När pekaren föreställer en penna Penna som används för att rita tabeller klickar på de kantlinjer som du vill ändra.

Gå till Design > Tabellverktyg >Tabellformat > kantlinjer, och klicka sedan på alternativet kantlinje som du vill ändra.

Tips: Du kan använda radergummit för att ta bort kantlinjer mellan celler i tabellen. Under Design > Tabellverktyg i gruppen Rita kantlinjer klickar du på Radergummi eller tryck och Håll SKIFT när pekaren är en penna Penna som används för att rita tabeller och klicka sedan på de kantlinjer som du vill ta bort.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra bakgrunden i en tabell

Du kan lägga till eller ändra bakgrundsfärgen för hela tabellen. Bakgrundsfärgen visas under den eventuella fyllningsfärg som används för tabellcellerna.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Gå till Design > Tabellverktyg och klicka sedan på pilen bredvid skuggning i gruppen Tabellformat och peka på Tabellbakgrund.

 3. Klicka på den färg som du vill använda eller klicka på Ingen fyllning om du inte vill använda någon färg.

  Om du vill byta till en färg som inte visas i listan Temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Överst på sidan

I den här artikeln

Lägga till ett nytt eller ett annat tabellformat

Ta bort ett format från en tabell

Ta bort en linje från en cell, rad eller kolumn

Lägga till eller ändra en tabellkantlinje

Lägga till eller ändra bakgrundsfärg i en tabell

Om du vill lägga till eller ta bort finns rader eller kolumner i Lägg till eller ta bort rader och kolumner. Om du vill sammanfoga, dela eller ta bort celler, finns i sammanfoga, dela, eller ta bort tabellceller.

Lägga till ett nytt eller ett annat tabellformat

Ett tabellformat (eller snabbformat) syftar på en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som baseras på presentationens temafärger. Ett tabellformat tillämpas automatiskt på alla tabeller som du lägger till. Galleriet Snabbformat i gruppen Tabellformat innehåller miniatyrbilder av tabellformaten. När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

Miniatyrer av tabellformat
Tabell format miniatyrer
 1. Klicka på den tabell som du vill använda ett nytt eller ett annat tabellformat för.

 2. Klicka på det tabellformat du vill använda på fliken Design i gruppen Tabellformat under Tabellverktyg. Om du vill se fler tabellformat, klickar du på fler knappen Bild av knapp .

  När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

  Meddelanden: 

  • Text i tabeller visas inte på fliken Disposition (i rutan längst till vänster i programfönstret i normalvyn). Endast text i platshållare visas på fliken Disposition.

  • Om du vill ändra utseende på texten i tabellcellerna, eller i hela tabellen, väljer du önskade alternativ på fliken Start i gruppen Teckensnitt eller alternativen under Tabellverktyg, på fliken Design i gruppen WordArt-format.

Överst på sidan

Ta bort ett format från en tabell

 • Klicka på fler knappen Bild av knapp om du vill ta bort ett tabellformat, under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Tabellformat och klicka sedan på Radera tabell.

Ta bort en linje från en cell, rad eller kolumn

 1. Klicka på Radera i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg eller håll ned SKIFT medan Ritverktyget är aktiverat.

  Pekaren ändras till ett radergummi Radergummi som används till att rita tabeller .

 2. Klicka på den linje du vill radera.

 3. När du har raderat linjerna klickar du utanför tabellen.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en tabellkantlinje

 1. Markera de celler som du vill lägga till eller ändra tabellkantlinjen för.

 2. Gör något av följande i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg:

  • Om du vill byta färg på kantlinjen klickar du på pilen bredvid Pennfärg och klickar på den färg som du vill använda.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler kantlinjefärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill ändra kantlinjens tjocklek klickar du på pilen bredvid Pennans tjocklek och klickar på den tjocklek som du vill använda.

  • Om du vill ändra kantlinjens format klickar du på pilen bredvid Pennformat och klickar på det linjeformat som du vill använda.

 3. Om du vill använda färgen, tjockleken eller linjeformatet som du valde i steg 2 för tabellen gör du något av följande:

  • När pekaren föreställer en penna Penna som används för att rita tabeller klickar på de kantlinjer som du vill ändra.

  • Klicka på Kantlinjer i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och klicka på det kantlinjealternativ som du vill ändra.

Tips: Du kan använda radergummit för att ta bort kantlinjer mellan celler i tabellen. Under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Rita kantlinjer klickar du på Radergummi, eller håller ned SKIFT när pekaren är en penna Penna som används för att rita tabeller och klicka sedan på de kantlinjer som du vill ta bort.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra bakgrundsfärg i en tabell

Du kan lägga till eller ändra bakgrundsfärgen för en hel tabell. Bakgrundsfärgen visas under den eventuella fyllningsfärg som används för tabellcellerna.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på pilen bredvid Skuggning i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och peka på Tabellbakgrund.

 3. Klicka på den färg som du vill använda eller klicka på Ingen fyllning om du inte vill använda någon färg.

  Om du vill byta till en färg som inte visas i listan Temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Överst på sidan

I den här artikeln

Ändra ett tabellformat

Ändra Tabellformatsalternativ

Lägga till eller ändra en tabellkantlinje

Lägga till eller ändra en fyllning för en tabellcell

Lägga till eller ändra en tabell bakgrundsfärg

Lägga till eller ändra en tabell cell effekt

Lägga till eller ändra en tabell-effekt

Ta bort en fyllning i en tabell eller tabellcell

Ta bort en effekt från en tabell eller en tabellcell

Mer information om hur du distribuerar data i tabellceller, inklusive dela celler och sammanfoga celler, finns i Lägg till eller ta bort rader, kolumner eller celler.

Ändra ett tabellformat

Ett tabellformat (eller snabbformat) syftar på en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som baseras på presentationens temafärger. Ett tabellformat tillämpas automatiskt på alla tabeller som du lägger till. Galleriet Snabbformat i gruppen Tabellformat innehåller miniatyrbilder av tabellformaten. När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

 1. Klicka på den tabell som du vill ändra tabellformat för.

 2. Klicka på det tabellformat du vill använda på fliken Design i gruppen Tabellformat under Tabellverktyg. Om du vill se fler tabellformat, klickar du på fler knappen Bild av knapp .

  Klicka på Ta bort tabell om du vill rensa standard eller andra tabellformat mer knappen Bild av knapp .

  Tips: Om du vill definiera ett tabellformat som standardformat för alla nya tabeller som du skapar högerklickar du på tabellformatet och klickar sedan på Ange som standard på snabbmenyn.

  Meddelanden: 

Överst på sidan

Ändra tabellformatsalternativ

Du kan använda ett tabellformat för särskilda delar av en tabell genom att välja alternativ i gruppen Tabellformatsalternativ.

 1. Klicka på den tabell som du vill ändra tabellformatsalternativ för.

 2. Gör något av följande i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Om du vill framhäva den första raden i tabellen markerar du kryssrutan Rubrikrad.

  • Om du vill framhäva den sista raden i tabellen markerar du kryssrutan Summarad.

  • Om varannan rad ska vara färgad markerar du kryssrutan Olikfärgade rader.

  • Om du vill framhäva den första kolumnen i tabellen markerar du kryssrutan Första kolumnen.

  • Om du vill framhäva den sista kolumnen i tabellen markerar du kryssrutan Sista kolumnen.

  • Om varannan kolumn ska vara färgad markerar du kryssrutan Olikfärgade kolumner.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en tabellkantlinje

 1. Markera de celler som du vill lägga till eller ändra tabellkantlinjen för.

 2. Gör något av följande i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Om du vill byta färg på kantlinjen klickar du på pilen bredvid Pennfärg och klickar på den färg som du vill använda.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler kantlinjefärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill ändra kantlinjens tjocklek klickar du på pilen bredvid Pennans tjocklek och klickar på den tjocklek som du vill använda.

  • Om du vill ändra kantlinjens format klickar du på pilen bredvid Pennformat och klickar på det linjeformat som du vill använda.

 3. Om du vill använda färgen, tjockleken eller linjeformatet som du valde i steg 2 för tabellen gör du något av följande:

  • När pekaren föreställer en penna Penna som används för att rita tabeller klickar på de kantlinjer som du vill ändra.

  • Klicka på Kantlinjer i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och klicka på det kantlinjealternativ som du vill ändra.

Tips: Du kan använda radergummit för att ta bort kantlinjer mellan celler i tabellen. Under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Rita kantlinjer klickar du på Radergummi, eller håller ned SKIFT när pekaren är en penna Penna som används för att rita tabeller och klicka sedan på de kantlinjer som du vill ta bort.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort en fyllning för en tabellcell

En fyllning syftar på insidan av en cell. När du lägger till eller ändrar fyllningsfärg för en tabellcell, kan du också lägga till en struktur, bild eller toning till fyllningen. En toning är en graduell övergång mellan färger och nyanser, vanligtvis från en färg till en annan eller från en nyans till en annan nyans av samma färg.

 1. Markera de celler som du vill lägga till en fyllning för.

 2. Klicka på pilen bredvid Skuggning i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och gör något av följande:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg eller på Ingen fyllning om du inte vill använda någon färg.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

   När du lägger till en bild som en fyllningseffekt storlek ändras så att den passar cellen och kan vara förvrängd. Om du vill eliminera förvrängning, kan du Ändra storlek på den cell eller tabell.

  • Om du vill lägga till eller ändra en toning pekar du på Toning och klickar på en toning.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en struktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra bakgrundsfärg för en tabell

Du kan lägga till eller ändra bakgrundsfärgen för en hel tabell. Bakgrundsfärgen visas under den eventuella fyllningsfärg som används för tabellcellerna.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på pilen bredvid Skuggning i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och peka på Tabellbakgrund.

  Fliken Design under Tabellverktyg

 3. Klicka på den färg som du vill använda eller klicka på Ingen fyllning om du inte vill använda någon färg.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en celleffekt

Obs!: Effekter av typen Skugga och Reflektion kan bara tillämpas på hela tabellen, inte på enskilda tabellceller.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill tillämpa en effekt på några av cellerna i tabellen markerar du de celler som du vill lägga till effekten till.

  • Om du vill tillämpa en effekt på alla celler i tabellen högerklickar du på en cell och klickar på Markera tabell på snabbmenyn.

 2. Klicka på Effekter i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg.

  Fliken Design under Tabellverktyg

 3. Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Cellfasning och väljer sedan den fasning som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en tabelleffekt

 1. Klicka på den tabell som du vill lägga till en effekt till.

 2. Klicka på Effekter i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och gör något av följande:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och väljer sedan den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa skuggan klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt pekar du på Reflektion och väljer den effekt som du vill använda.

Överst på sidan

Ta bort en fyllning från en tabell eller tabellcell

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill markera tabellen högerklickar du på en tabellcell och klickar på Markera tabell på snabbmenyn.

  • Om du vill markera en del av tabellen markerar du de celler som du vill ta bort fyllningen från.

 2. Klicka på Skuggning i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en färg, bild eller struktur klickar du på Ingen fyllning.

  • Om du vill ta bort en toning pekar du på Toning och klickar på Ingen toning.

  • Om du vill ta bort en tabellbakgrund pekar du på Tabellbakgrund och klickar på Ingen fyllning.

Överst på sidan

Ta bort en effekt från en tabell eller tabellcell

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill markera tabellen högerklickar du på en tabellcell och klickar på Markera tabell på snabbmenyn.

  • Om du vill markera en del av tabellen markerar du de celler som du vill ta bort fyllningen från.

 2. Klicka på Effekter i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en kant från tabellcellen eller tabellen pekar du på Cellfasning och klickar på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en skuggeffekt från tabellen pekar du på Skugga och klickar på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektionseffekt från tabellen pekar du på Reflektion och klickar på Ingen reflektion.

   Obs!: Om du har lagt till flera enskilda effekter upprepar du steg 2 ovan för att ta bort alla effekter.

Tips: Om du vill ändra utseende på texten i tabellcellerna, eller i hela tabellen, väljer du önskade alternativ under Tabellverktyg i gruppen Design i gruppen WordArt-format, eller på fliken Start i gruppen Teckensnitt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×