Ändra tidsskalan i en vy

Vissa vy, till exempel vyn Gantt-schema och användningsvyerna har en tidsskala som visas ovanför diagrammet eller den tidsfördelad delen av vyn. Du kan visa upp till tre tidsskalenivåer i varje vy och varje nivå kan formateras var för sig. Du kan också anpassa tidsskalan i kalendervy efter behov.

Obs!: I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar tidsskalan i vyer. Blanda inte ihop tidsskalan med tidslinjen, som du kan lägga till i en vy om du vill visa hela projektet på en gång.

I den här artikeln

Ändra tidsskalan i en tidsfasad vy

Tidsskalegenvägar

Ändra tidsskalan i kalendervyn

Ändra tidsskalan i en tidsfasad vy

 1. På fliken Visa väljer du en vy som använder en tidsskala från gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer. Exemplen omfattar vyerna Gantt-schema, Aktivitetsanvändning och Resursanvändning.

 2. Klicka på listan Tidsskala i gruppen Zooma på fliken Visa och sedan på Tidsskala.

 3. I dialogrutan Tidsskala klickar du på fliken Övre nivå, Mellannivå eller Nedre nivå.

 4. Gå till listan Visa och välj det antal nivåer du vill visa i tidsskalan. Som standard visas två nivåer.

 5. Gör följande för varje nivå i tidsskalan:

  • Markera den tidsenhet du vill använda i rutan Enheter.

  • Gå till listan Etikett och välj önskat etikettformat som tidsenheten ska visas i.

  • Ange eller välj ett tal i rutan Intervall som anger frekvensen för enhetsetiketterna i tidsskalenivån.

   Om enheten till exempel är veckor och du anger  2 i rutan, delas nivån upp i tvåveckorssegment.

  • Markera Vänster, Mitten eller Höger i listan Justera om du vill justera etiketten.

  • Markera eller avmarkera kryssrutan Avgränsare om du vill visa eller dölja lodräta rader mellan enhetsetiketterna.

  • Markera kryssrutan Använd räkenskapsår om du vill basera etiketterna för tidsskalenivån på dina inställningar för räkenskapsår. Avmarkera kryssrutan om du vill basera etiketterna på kalenderår.

  • Markera kryssrutan Streck mellan skalor om du vill visa en vågrät linje mellan olika nivåer i tidsskalan.

  • Du kan sätta kolumnerna i tidsskalenivån tätare eller längre ifrån varandra genom att ange eller välja önskat procenttal i rutan Storlek.

Tidsskalegenvägar

 • Om du vill fokusera på en speciell tidsperiod eller grupp med aktiviteter kan du använda zoomskjutreglaget i statusfältet längst ned på skärmen. Flytta skjutreglaget till höger om du vill zooma in och se mindre tidsintervall. Flytta skjutreglaget till vänster om du vill zooma ut och se större tidsintervall.

  Zoomskjutreglage

 • Du kan också trycka på CTRL + / (snedstreck på det numeriska tangentbordet) om du vill visa mindre tidsenheter eller CTRL + * (asterisk på det numeriska tangentbordet) om du vill visa större tidsenheter.

Överst på sidan

Ändra tidsskalan i kalendervyn

 1. Klicka på Kalender i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

  Bild av gruppen Aktivitetsvyer

 2. Högerklicka i kalendervyn och klicka sedan på Tidsskala på menyn som visas.

 3. Klicka på fliken Veckorubriker i dialogrutan Tidsskala.

 4. Klicka på de datumformat du vill ha i kalendervyn i rutorna Månadsrubriker, Dagsrubriker och Veckorubriker.

 5. Under Visa klickar du på 7 dagar om du vill visa sjudagarsveckor eller på 5 dagar om du vill visa femdagarsveckor.

 6. Markera kryssrutan Visa månadsfönster om du vill lägga till minikalendrar över föregående och kommande månad.

 7. Markera Visa start- och slutdatum för månadsrubriker om du vill visa start- och slutdatum för den valda tidsperioden.

 8. Klicka på fliken Datumrutor.

 9. Gå till Övre rad och Nedre rad, markera den information som ska visas till vänster och till höger på varje rad och välj mönster och färger.

Obs!: 

 • Om du vill ändra utseendet på arbetstid och ej arbetstid i kalendervyn högerklickar du någonstans i kalendervyn och klickar sedan på Tidsskala på menyn som visas. I dialogrutan Tidsskala klickar du på fliken Datumtyp och sedan på namnet på den kalender som du vill ändra i rutan Visa arbetstid för. I listan Typ klickar du på den typ av datumruta som du vill ändra och sedan på mönster och färg.

 • Du kan ändra kolumnbredden. Dra valfri lodrät linje mellan två datumrutor åt vänster om du vill minska kolumnbredden, eller åt höger om du vill öka kolumnbredden. Dubbelklicka på valfri lodrät linje mellan två datumrutor om du vill passa in visade kolumner exakt efter bredden på kalenderområdet.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×