Ändra tidsskalan i en projektvy

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I de flesta vyer i Project finns det en tidsskala som visar tiden. Du kan justera tidsskalan så att den visar mindre eller större tidsenheter, från timmar upp till hela år. Till exempel vill du kanske visa tiden i räkenskapsår, inte kalenderår, eller också vill du kanske visa dina Gantt-staplar med månader som enhet, inte dagar. Du kan också anpassa tids skalan i kalendervyn efter dina behov.

Ändra vilka enheter som visas på tids skalan

 1. Visa en vy med en tidsskala, till exempel Gantt-schemat.

 2. Klicka på pilen vid rutan Visa > Tidsskala.

  Rutan tidsskala på fliken Visa

 3. Välj vilka tidsenheter du vill visa på den nedre nivån av tidsskalan. Den övre nivån och mittnivån justeras automatiskt.

  Enheter i tidsskalan

Anpassa tidsskalan

Du kan visa upp till tre nivåer i varje tidsskalevy, och du kan formatera varje nivå för sig. Gör så här:

 1. Visa en vy med en tidsskala, till exempel Gantt-schemat.

 2. Klicka på pilen vid rutan Visa > Tidsskala.

  Rutan tidsskala på fliken Visa

 3. Klicka på Tidsskala.

  Tidsskala

 4. I rutan tids skala väljer du de alternativ du vill ha och visar de ändringar du gör i rutan Förhandsgranska .

  Dialogrutan Tidsskala

  • I listan Visa väljer du hur många nivåer du vill visa i tidsskalan.

  • I Enheter väljer du tidsenheten för tidsskalenivån på den flik som är vald i Tidsskala.

  • I listan Etikett väljer du etikettformat för de valda tidsenheterna.

  • Ange ett tal i rutan antal för att ange frekvensen för enhets etiketter på tids skalan.

   Om enheten till exempel är "veckor" och du skriver 2, visas 2-veckorssegment i tidsskalenivån.

  • Justera etiketten genom att gå till listan Justering och där välja Vänster, Centrerad eller Höger.

  • Markera eller avmarkera kryssrutan Avgränsare om du vill visa respektive dölja de vertikala linjerna mellan enhetsetiketterna.

  • Markera eller avmarkera kryssrutan Använd räkenskapsår för att basera tidsskalan på räkenskapsår respektive kalenderår.

  • I Storlek anger du ett procenttal för att förminska eller förstora avståndet mellan enheterna på tidsskalenivån.

  • Markera eller avmarkera kryssrutan Skalstreck för att visa eller dölja de horisontella linjerna mellan tidsskalenivåerna.

Snabba sätt att zooma in och ut på tidsskalan

Testa det här

Var finns funktionen?

Zoomreglage

Zoomreglaget hittar du nästan längst ned i Project-fönstret.
Bild av zoomreglaget

Kortkommando

Tryck på Ctrl + / (snedstreck på det numeriska tangentbordet) om du vill visa mindre tidsenheter, eller på Ctrl + * (asterisk på det numeriska tangentbordet) om du vill visa större tidsenheter.

Överst på sidan

Ändra tids skalan i kalendervyn

 1. Högerklicka i kalendervyn och klicka på tids skala i menyn som visas.

 2. Klicka på fliken vecko rubriker i dialog rutan tids skala .

 3. I rutorna månads rubriker, dagliga rubrikeroch vecko rubriker väljer du de datum format du vill använda för kalendervyn.

 4. Under Visaväljer du 7 dagar för att visa en 7-dagars vecka eller 5 dagar för att visa en 5-dagars vecka.

 5. Om du vill lägga till miniatyr kalendrar för de kommande och föregående månaderna markerar du kryss rutan Visa månads fönster .

 6. Om du vill visa start-och slutdatum för det tidsintervall du valt att visa väljer du alternativet för att visa Start-och slutdatum för månads rubriker.

 7. På fliken datum rutor under översta raden och den nedersta radenmarkerar du den information som du vill ska visas i den vänstra och högra delen av varje rad och väljer sedan de mönster och färger du vill använda.

  Meddelanden: 

  • Om du vill ändra hur arbets tid och lediga dagar visas i kalendervyn högerklickar du någonstans i kalendervyn och klickar sedan på tids skalan i menyn som visas. Klicka på fliken datum skuggning i dialog rutan tids skala och klicka sedan på namnet på den kalender som du vill ändra i rutan Visa arbets tid . Klicka på den typ av datum ruta som du vill ändra i listan undantag och välj sedan ett mönster och en färg.

  • Om du vill ändra kolumn bredden drar du en lodrät linje mellan två datum rutor till vänster för att minska kolumn bredden eller till höger för att öka kolumn bredden. Om du vill anpassa kolumnerna som visas exakt efter bredden på kalender området, dubbelklickar du på en lodrät linje mellan två datum rutor.

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Ändra tids skalan i en tidsfördelad vy

 1. På menyn Visa väljer du en vy som använder en tids skala, till exempel Gantt-schema, aktivitets användning eller vyn resurs diagram.

 2. Klicka på tids skalaformat -menyn och klicka sedan på fliken översta nivån, mellan nivåeller under nivå .

 3. I listan Visa väljer du antalet nivåer som ska visas i tids skalan. Som standard visas två nivåer.

 4. Välj den tidsenhet du vill använda i rutan enheter på fliken för den visade tids skalan. Typerna av enheter varierar från år till minuter.

 5. I listan etikett väljer du det etikett format du vill använda för att Visa tidsenheten.

 6. Skriv eller Välj ett tal i rutan antal för att ange frekvensen för enhets etiketter på tids skalan.

  Om enheten till exempel är veckor och du skriver 2 avgränsas tids skalan till två veckor.

 7. I listan Justera väljer du vänster, Centrerateller höger för att justera etiketten.

 8. Om du vill visa eller dölja lodräta linjer mellan enhets etiketter markerar eller avmarkerar du kryss rutan kryssa .

 9. Om du vill basera etiketterna på tids skalan för ditt räkenskapsår markerar du kryss rutan Använd räkenskapsår eller avmarkerar kryss rutan för att basera etiketterna på tids skalan.

 10. Om du vill visa en vågrät linje mellan nivåerna markerar du kryss rutan skal streck .

 11. Om du vill kondensera eller sprida kolumnerna i tids Skale nivån skriver eller väljer du önskat procenttal i rutan storlek .

 • Om du vill fokusera på en viss tids period eller grupp med aktiviteter eller Visa hela varaktigheten för projektet klickar du på ZoomaVisa -menyn och väljer sedan ett visnings alternativ.

 • Om du snabbt vill förstora eller förminska en vy klickar du på Zooma in Knappbild eller zoomar ut Bild av knapp . Du kan också trycka på CTRL +/(snedstreck på det numeriska tangent bordet) för att visa mindre tidsenheter och CTRL + * (asterisk på det numeriska tangent bordet) för att visa större tidsenheter.

 • Om du snabbt vill visa en markerad aktivitet i den tidfasade delen av en vy klickar du på gå till markerad aktivitets Knappbild .

Ändra tids skalan i kalendervyn

 1. Klicka på kalenderVisa-menyn.

 2. Klicka på tids skalaformat -menyn och klicka sedan på fliken vecko rubriker .

 3. I rutorna månads rubriker, dagliga rubrikeroch vecko rubriker klickar du på de datum format som du vill använda för kalendervyn.

 4. Under Visaklickar du på 7 dagar för att visa en 7-dagars vecka eller klicka på 5 dagar för att visa en 5-dagars vecka.

 5. Om du vill lägga till miniatyr kalendrar för de kommande och föregående månaderna markerar du kryss rutan Visa månads fönster .

 6. Om du vill visa start-och slutdatum för det tidsintervall du valt att visa väljer du alternativet för att visa Start-och slutdatum för månads rubriker.

 7. Klicka på fliken datum rutor .

 8. Under översta raden och den nedersta radenmarkerar du den information som du vill ska visas i den vänstra och högra delen av varje rad och väljer sedan de mönster och färger du vill använda.

 • Om du vill ändra visningen av arbets dagar och ledig tid klickar du på tids skalaformat -menyn, klickar på fliken datum skuggning och klickar sedan på namnet på den kalender som du vill ändra i rutan Visa arbets tiden för . Klicka på den typ av datum ruta som du vill ändra i listan undantag och välj sedan ett mönster och en färg.

 • Om du vill ändra kolumn bredden drar du en lodrät linje mellan två datum rutor till vänster för att minska kolumn bredden eller till höger för att öka kolumn bredden. Om du vill anpassa kolumnerna som visas exakt efter bredden på kalender området, dubbelklickar du på en lodrät linje mellan två datum rutor.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×