Ändra textjustering, indrag och avstånd i PowerPoint 2016 för Mac

Om du vill göra texten på bilderna lättare att läsa kan du ändra indragen för textraderna, ändra den vågräta justeringen av texten och ändra det lodräta avståndet mellan textrader och mellan stycken i PowerPoint-presentationen.

Obs!: Om du arbetar med en punktlista eller numrerad lista kan du läsa Arbeta med punktlistor och numrerade listor i PowerPoint 2016 för Mac.

Justera styckeindrag

 • Placera markören före det första ordet på raden om du vill göra ett indrag av första raden i ett stycke och tryck sedan på Tabb. Du kan även klicka på Öka indrag Knappen Öka indrag i gruppen Stycke på fliken Start.

  Om du vill ta bort indraget trycker du på Delete eller klickar på Minska indrag Knappen Minska indrag i gruppen Stycke på fliken Start.

 • Om du vill justera indrag med linjalen markerar du den text som du vill ändra och gör sedan något av följande:

  • Om du vill göra indrag på första raden drar du markören Indrag av första raden på den övre vågräta linjalen till den plats där du vill att texten ska börja.

   Markör för indrag av första raden

  • Om du vill skapa ett hängande indrag, då alla rader i ett stycke har ett större indrag än den första linjen, drar du markören Hängande indrag till den plats där du vill att indraget ska börja.

   Markör för hängande indrag

 • Om du vill se fler alternativ för att finjustera styckeindrag klickar du på Format > Stycke och gör ändringar på fliken Indrag och avstånd under Indrag.

Ändra styckejustering

Ändra den vågräta placeringen av texten:

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start, gruppen Stycke, och klicka på Vänsterjustera, Centrera, Högerjustera eller Justera text Knappar för vågrät justering .

  Eller klicka på Öka indrag Knappen Öka indrag eller Minska indrag Knappen Minska indrag för att lägga till eller ändra indrag i hela stycket.

Obs!: Du kan också ändra den vågräta justeringen genom att klicka på Format > Stycke och välja en justering under Allmänt.

Justera lodrätt avstånd

Så här ändrar du det lodräta avståndet ovanför, nedanför eller i ett stycke:

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start, gruppen Stycke, och klicka på Radavstånd Knapp för radavstånd och sedan på Alternativ för radavstånd.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

  • Om du vill ändra avståndet ovanför och inom ett stycke väljer du ett alternativ i rutan nedanför Radavstånd. Om du vill ha ett exakt radavstånd väljer du Exakt och skriver ett värde eller klickar på pilarna bredvid Vid.

Relaterad information

Arbeta med punktlistor och numrerade listor i PowerPoint 2016 för Mac

Ändra teckenformatering och avstånd i PowerPoint 2016 för Mac

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×