Ändra textjustering, indrag och avstånd

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill göra texten i dina bilder enklare att läsa kanske du vill ändra avståndet mellan textrader och mellan stycken i presentationen PowerPoint. Du kan också ändra indragen för textraderna och den vågräta justeringen av texten

Radavstånd (enkelt radavstånd, dubbelt radavstånd och så vidare) och lodrät justering (upp, ned eller mitten) är tillgängliga från menyknappar på fliken Start i menyfliksområdet i gruppen stycke :

Alternativen på menyn Radavstånd i menyfliksområdet kan du markera enkelt radavstånd, dubbelt radavstånd, eller andra lodrät alternativ för radavstånd.

Bild 1: Radavstånd

Menyn Justera Text i menyfliksområdet kan du bestämma om texten är lodrätt justerade mot början eller slutet av dess behållare eller centreras lodrätt i mitten.

Bild 2: Lodrät justering

Det finns mer detaljerade avståndsalternativ i dialogrutan stycke :

 1. Markera den text som du vill ändra på bilden.

 2. Klicka på Start och sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke.

  Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

  Dialogrutan stycke visas:

  Dialogrutan Stycke i PowerPoint

Här är alternativ i dialogrutan:

Justering

 • Om du vill ändra den vågräta placeringen av texten i rutan Justering väljer du vänster, mitten, höger, Justeradeller distribuerad. Justerad lägger till avstånd mellan ord så att textraderna trycker du på både vänster och höger marginaler, förutom den sista raden i stycket som använder normal ordavstånd. Fördelad liknar Justerad, men även den sista raden vidrör både vänster och höger marginaler, med blanksteg mellan ord och bokstäver, som behövs.

Indrag

 • Om du vill lägga till indrag eller ändra indraget före texten väljer eller skriver du ett tal i rutan Före text. Du kan använda alternativen Special om du bara vill dra in den första raden eller använda hängande indrag.

  Indrag mäts i tum och det kan vara valfritt heltal eller decimaltal, till exempel 1,2 tum.

Avstånd

 • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

 • Du kan ändra avståndet före och inom ett stycke med alternativ för Radavstånd : enkla, 1,5 radereller dubbla. Markera exakt och sedan lägga till en punktvärde (mellan 0 och 1584) i rutan vid . (Desto större punkt värde, desto större avståndet.) Markera flera och lägga till ett värde i rutan vid . (Använd alla tal mindre än eller lika med 9.99: värdet 1 skulle lika radavstånd, medan värdet 3 skulle lika med tre gånger avstånd).

Obs!: Om du fortsätter att lägga till rader tills du får slut på utrymme i en platshållare kan du justera radavståndet och teckenstorleken med Autopassa så att alla listobjekt får plats i platshållaren. När detta händer visas kontrollen Alternativ för Autopassa Alternativ för Autopassa . Om du vill inaktivera Autopassa klickar du på Alternativ för Autopassa och klickar sedan på Sluta passa text till den här platshållaren.

Andra sätt att arbeta med indrag och avstånd beskrivs i:

Radavstånd (enkelt radavstånd, dubbelt radavstånd och så vidare) och lodrät justering (upp, ned eller mitten) är tillgängliga från menyknappar på fliken Start i menyfliksområdet i gruppen stycke :

Alternativen på menyn Radavstånd i menyfliksområdet kan du markera enkelt radavstånd, dubbelt radavstånd, eller andra lodrät alternativ för radavstånd.

Bild 1: Radavstånd

Menyn Justera Text i menyfliksområdet kan du bestämma om texten är lodrätt justerade mot början eller slutet av dess behållare eller centreras lodrätt i mitten.

Bild 2: Lodrät justering

Det finns mer detaljerade avståndsalternativ i dialogrutan stycke :

 1. Markera den text som du vill ändra på bilden.

 2. Klicka på Start och sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke.

  Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

  Dialogrutan stycke visas:

  Dialogrutan Stycke i PowerPoint

Här är alternativ i dialogrutan:

Justering

 • Om du vill ändra den vågräta placeringen av texten i rutan Justering väljer du vänster, mitten, höger, Justeradeller distribuerad. Justerad lägger till avstånd mellan ord så att textraderna trycker du på både vänster och höger marginaler, förutom den sista raden i stycket som använder normal ordavstånd. Fördelad liknar Justerad, men även den sista raden vidrör både vänster och höger marginaler, med blanksteg mellan ord och bokstäver, som behövs.

Indrag

 • Om du vill lägga till indrag eller ändra indraget före texten väljer eller skriver du ett tal i rutan Före text. Du kan använda alternativen Special om du bara vill dra in den första raden eller använda hängande indrag.

  Indrag mäts i tum och det kan vara valfritt heltal eller decimaltal, till exempel 1,2 tum.

Avstånd

 • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

 • Du kan ändra avståndet före och inom ett stycke med alternativ för Radavstånd : enkla, 1,5 radereller dubbla. Markera exakt och sedan lägga till en punktvärde (mellan 0 och 1584) i rutan vid . (Desto större punkt värde, desto större avståndet.) Markera flera och lägga till ett värde i rutan vid . (Använd alla tal mindre än eller lika med 9.99: värdet 1 skulle lika radavstånd, medan värdet 3 skulle lika med tre gånger avstånd).

Obs!: Om du fortsätter att lägga till rader tills du får slut på utrymme i en platshållare kan du justera radavståndet och teckenstorleken med Autopassa så att alla listobjekt får plats i platshållaren. När detta händer visas kontrollen Alternativ för Autopassa Alternativ för Autopassa . Om du vill inaktivera Autopassa klickar du på Alternativ för Autopassa och klickar sedan på Sluta passa text till den här platshållaren.

Andra sätt att arbeta med indrag och avstånd beskrivs i:

Radavstånd (enkelt radavstånd, dubbelt radavstånd och så vidare) och lodrät justering (upp, ned eller mitten) är tillgängliga från menyknappar på fliken Start i menyfliksområdet i gruppen stycke :

Alternativen på menyn Radavstånd i menyfliksområdet kan du markera enkelt radavstånd, dubbelt radavstånd, eller andra lodrät alternativ för radavstånd.

Bild 1: Radavstånd

Menyn Justera Text i menyfliksområdet kan du bestämma om texten är lodrätt justerade mot början eller slutet av dess behållare eller centreras lodrätt i mitten.

Bild 2: Lodrät justering

Det finns mer detaljerade avståndsalternativ i dialogrutan stycke :

 1. Markera den text som du vill ändra på bilden.

 2. Klicka på Start och sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke.

  Klicka på knappen Starta längst ned till höger så öppnas dialogrutan stycke i gruppen stycke

  Dialogrutan stycke visas:

  Dialogrutan stycke innehåller alternativ för inställningen vågrät justering, indrag på vänstermarginalen och radavstånd.

Här är alternativ i dialogrutan:

Justering

 • Om du vill ändra den vågräta placeringen av texten i rutan Justering väljer du vänster, Centrera, högereller Justerad. Justerad lägger till avstånd mellan ord så att textraderna trycker du på både vänster och höger marginaler, förutom den sista raden i stycket som använder normal ordavstånd.

Indrag

 • Om du vill lägga till indrag eller ändra indraget före texten väljer eller skriver du ett tal i rutan Före text. Du kan använda alternativen Special om du bara vill dra in den första raden eller använda hängande indrag.

  Indrag mäts i tum och det kan vara valfritt heltal eller decimaltal, till exempel 1,2 tum.

Avstånd

 • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

 • Du kan ändra avståndet före och inom ett stycke med alternativ för Radavstånd : enkla, 1,5 radereller dubbla. Markera flera och lägga till ett värde i rutan vid . (Använd alla tal mindre än eller lika med 9.99: ett värde av 1,25 ska vara lika med 25% mer än radavstånd, medan värdet 3 skulle lika med tre gånger avstånd).

Obs!: Om du lägga till fler rader tills du utrymmet tar slut i en platshållare, funktionen Autopassa ska anpassas automatiskt radavstånd och storlek så att den passar alla objekt i det tillgängliga utrymmet.

Om du vill formatera en lista på din bild finns i lägga till punkter eller numrering till text.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×