Ändra, ta bort eller inaktivera animeringseffekter

Ändra, ta bort eller inaktivera animeringseffekter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I PowerPoint kan du byta ut en animeringseffekt som används för ett objekt mot en annan, ändra inställningarna för en animering eller ta bort animeringen från objektet.

Ändra en animeringseffekt

 1. Markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. Markera den nya animering som du vill använda på fliken Animeringar.

  Välja en animering

Överst på sidan

Ta bort en animeringseffekt

Du kan ta bort animeringseffekter som du tidigare har använt för text eller objekt (t.ex. bilder, figurer och SmartArt-grafik).

Obs!: Lägga till, ändra eller ta bort övergångar mellan bilder om du letar efter information om hur du tar bort en övergångseffekt från en hel bild.

 1. På fliken Animeringar klickar du på Animeringsfönstret.

  Öppna animeringsfönstret

 2. I bilden klickar du på det animerade objekt som du vill ta bort effekten från.

  Tips: Alla effekter som tillhör objektet markeras i Animeringsfönstret.

 3. I Animeringsfönstret klickar du på den effekt du vill ta bort, klicka på nedåtpilen och sedan på Ta bort.

  Ta bort en animeringseffekt

Överst på sidan

Ta bort fler än en animeringseffekt eller ta bort alla animeringseffekter

 • Om du vill ta bort mer än en animeringseffekt från text eller ett objekt trycker du på Ctrl i Animeringsfönstret och klickar på varje animeringseffekt som du vill ta bort. Sedan trycker du på Ta bort.

 • För att ta bort alla animeringseffekter från text eller ett objekt klickar du på det objekt som du vill sluta animera. I galleriet med animeringseffekter på fliken Animeringar klickar du sedan på Ingen.

  I galleriet med animeringar klickar du på Ingen

Överst på sidan

Inaktivera alla animeringar i en presentation

Du kan inte ta bort alla animeringar från en hel presentation i ett steg (du måste ta bort animeringar från varje individuellt objekt enligt beskrivningen ovan), men du kan inaktivera alla animeringar i presentationen.

 1. Välj Konfigurera bildspel på fliken Bildspel.

 2. Välj Ingen animering under Visa alternativ.

Snabbreferens

Animera text eller objekt

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Ändra en animeringseffekt

Ta bort specifika animeringseffekter

Ta bort alla animeringar från ett enskilt objekt

Ta bort animeringar från alla objekt på en bild

Inaktivera uppspelning av animeringar i bildspelsvyn

Ändra en animeringseffekt

 1. Markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Animering på fliken Animeringar och markera sedan den nya animering som du vill använda.

  Fliken Animeringar i menyfliksområdet i PowerPoint 2010

Överst på sidan

Ta bort specifika animeringseffekter

 1. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Animeringsfönster.

  Gruppen Avancerad animering på fliken Animering i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

 2. Högerklicka på den animeringseffekt du vill ta bort i animeringsfönstret och klicka sedan på Ta bort.

  Fönstret Animering

Obs!:  Du kan även ta bort flera specifika animeringseffekter. Tryck på och håll ned Ctrl och markera sedan varje animeringseffekt som du vill ta bort i fönstret Animeringsuppgift, högerklicka på någon av de markerade effekterna och välj Ta bort.

Överst på sidan

Ta bort alla animeringar från ett enskilt objekt

 1. Markera objektet som du vill ta bort animeringarna från.

 2. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Animeringar på fliken Animering och välj sedan Ingen.

  Gruppen Animering med Ingen vald

Överst på sidan

Ta bort animeringar från alla objekt på en bild

 1. Markera bilden som du vill ta bort alla animeringarna från.

 2. Klicka på Markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Markera allt.

 3. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Animeringar på fliken Animering och välj sedan Ingen.

  Gruppen Animering med Ingen vald

Överst på sidan

Inaktivera alla animeringar i en presentation

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Gruppen Konfigurera på fliken Bildspel i menyfliksområdet i PowerPoint 2010

 2. Markera kryssrutan Ingen animering under Visa alternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel.

  Dialogrutan Konfigurera bildspel

 3. Klicka på OK.

Se även

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Ändra tidsinställningen för en animeringseffekt

Ändra eller ta bort ljud som används i en animeringseffekt

Ta bort en eller flera animeringseffekter från presentationen

Ändra tidsinställningen för en animeringseffekt

Tack vare flera alternativ för tidsinställningar kan du se till att animeringen körs smidigt och ser proffsig ut. Du kan ange alternativ för starttider (inklusive fördröjningar), hastighet, varaktighet, loopar (upprepning) och automatisk tillbakaspolning.

Ange alternativ för starttider

 1. Klicka på texten eller objektet som innehåller den animering som du vill ange startalternativ för.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

 3. Högerklicka på animeringseffekten i listan Anpassad animering, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill starta animeringseffekten när du klickar på bilden väljer du Starta vid klickning .

  • Om du vill starta animeringseffekten samtidigt som föregående effekt i listan (det vill säga två animeringseffekter körs med ett enda klick) väljer du Starta med föregående.

  • Om du vill starta animeringseffekten direkt efter föregående effekt i listan (det vill säga du behöver inte klicka igen för att nästa animeringseffekt ska starta) väljer du Starta efter föregående .

   Om det här är den första animeringseffekten på bilden markeras den som "0" och startas direkt när bilden visas i presentationen

  • Om du vill spela upp anpassade animeringar som gäller för ett givet objekt igen eller upprepa dem väljer du Tidsinställning och väljer sedan ett alternativ i listan Upprepa på fliken Tidsinställning.

Ange en fördröjning eller ett annat alternativ för tidsinställning

 1. Klicka på texten eller objektet som innehåller den animeringseffekt du vill ange en fördröjning eller en annan tidsinställning för.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

 3. Högerklicka på animeringseffekten i listan Anpassad animering, välj Tidsinställning, klicka på fliken Tidsinställning och gör sedan något av följande:

  • Ange ett tal i rutan Fördröjning om du vill skapa en fördröjning mellan slutet av en animeringseffekt och början av en ny animeringseffekt.

  • Välj ett alternativ i listan Hastighet om du vill ange den nya animeringseffektens hastighet.

  • Om du vill upprepa en animeringseffekt väljer du ett alternativ i listan Upprepa.

  • Om du vill att en animeringseffekt automatiskt ska få tillbaka det ursprungliga utseendet och placeringen när den har spelats upp markerar du kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning. När den avslutande effekten Flyg ut har spelats upp visas till exempel objektet återigen på den ursprungliga platsen på bilden.

Överst på sidan

Ändra eller ta bort ljud som används i en animeringseffekt

 1. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringar på fliken Animering.

 2. Klicka på texten eller objektet som innehåller det ljud som du vill ändra eller ta bort.

 3. Högerklicka på den kopplade animeringseffekten i listan Anpassad animering och klicka sedan på Effektalternativ:

 4. Klicka på pilen bredvid Ljud under Förbättringar på fliken Effekt och gör sedan något av följande:

  • Klicka på en ny ljudeffekt om du vill ändra ljudet.

  • Ta bort en ljudeffekt genom att klicka på [Utan ljud].

Överst på sidan

Ta bort en eller flera animeringseffekter från presentationen

 1. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringar på fliken Animering.

 2. Klicka på texten eller objektet i bildfönstret som använder en eller flera animeringseffekter som du vill ta bort.

 3. Klicka på en animeringseffekt i listan Anpassad animering och klicka sedan på Ta bort. Om du vill markera fler än en animeringseffekt som används för en enskild text eller ett enskilt objekt trycker du på och håller ned Ctrl medan du klickar på alla de animeringseffekter som du vill ta bort.

Snabbreferens

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×