Ändra storleken på och innehållet i Att göra-fältet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra storlek på att göra-fältet som du behöver. Du kan använda minimerat att göra-fältet för att visa en ögonblicksbild av dina kommande händelser som tar upp en liten del av skärmen. Du kan också anpassa att göra-fältet så att den visar den information som du vill visa.

Vad vill du göra?

Visa fler aktiviteter i att göra-fältet

Aktivera eller inaktivera att göra-fältet

Dölja eller visa att göra-fältet

Ändra storlek på att göra-fältet

Visa fler avtalade tider i att göra-fältet

Visa flera kalendrar i att göra-fältet

Visa fler uppgifter i Att göra-fältet

Att göra-fältet består av fyra delar: Datumbläddring, avsnittet avtalade tider, Inmatningspanel aktivitet och uppgiftslistan. Du kan aktivera varje del eller inaktivera.

Om du vill visa fler aktiviteter i uppgiftslistan kan du stänga av eller minska storleken på andra delar av att göra-fältet. Du kan till exempel inaktivera Datumbläddring eller ändra antalet avtalade tider som visas. Finns i avsnitten i den här artikeln för anvisningar om hur du gör dessa ändringar.

Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera delar av att göra-fältet. Högerklicka på namnlisten för att göra-fältet och klicka sedan på den del som du vill aktivera eller inaktivera.

Överst på sidan

Aktivera och inaktivera Att göra-fältet

Att göra-fältet är aktiverat som standard, men du kan stänga av när du vill. Om du inaktiverar att göra-fältet, det är inaktiverat i den aktuella vyn och det kommer fortfarande att inaktiveras i vyn nästa gång du startar Outlook.

 • För att inaktivera Att göra-fältet går du till menyn Visa, pekar på Att göra-fält och klickar sedan på Normal.

  Tangentbord genväg i att göra-fältet kan aktiveras eller inaktivera genom att trycka på ALT + F2.

 • För att inaktivera Att göra-fältet går du till Visa-menyn, pekar på Att göra-fält och klickar sedan på Av.

  Tangentbord genväg i att göra-fältet kan aktiveras eller inaktivera genom att trycka på ALT + F2.

Överst på sidan

Minimera och utvidga Att göra-fältet

 • För att minimera Att göra-fältet går du till Visa-menyn, pekar på Att göra-fält och klickar sedan på Minimerat.

 • För att återställa normal storlek på Att göra-fältet går du till Visa-menyn, pekar på Att göra-fält och klickar sedan på Normal.

Ändra storlek på Att göra-fältet

 • Peka på kanten av att göra-fältet. När pekaren blir en Ikon för vågrätt storlekshandtag , dra för att ändra storlek på.

Överst på sidan

Visa fler avtalade tider i att göra-fältet

 1. Gå till Visa-menyn, peka på Att göra-fält och klicka sedan på Alternativ.

  Tips: Du kan snabbt öppna dialogrutan för att göra-fältet genom att högerklicka på namnlisten för att göra-fältet och sedan på Alternativ.

  Dialogrutan Alternativ för Att göra-fältet visas.

  Dialogrutan för innehåll i Att göra-fältet

 2. Skriv ett tal från 0 till 25i textrutan Visa n avtalade tider under Visa kommande avtalade tider Kontrollpanelen.

  Obs!: I den här dialogrutan kan du avmarkera kryssrutorna för delar av Att göra-fältet som du inte vill visa.

  Om antalet avtalade tider minskar, minskar också storleken på avsnittet Avtalade tider i Att göra-fältet, enligt bilden nedan.

  Att göra-fältet

Överst på sidan

Visa flera kalendrar i att göra-fältet

Du kan visa flera kalendrar arrangerade horisontellt i en rad genom att öka bredden på Att göra-fältet. För att visa flera kalendrar arrangerade vertikalt kan du ange det exakta antalet kalenderrader som ska finnas med i Att göra-fältet.

Gör något av följande:

 • Visa flera kalendrar ordnade vågrätt   

  Som standard visas en kalender i fältet Datumbläddring. Du kan ändra antalet kalendrar som ska visas genom att ändra storleken på Att göra-fältets fönster:

  • Peka på kanten av att göra-fältet. När pekaren blir en Ikon för vågrätt storlekshandtag , drar du den för att öka eller minska bredden på att göra-fältet.

   När du släpper upp musknappen ökar eller minskar antalet kalendrar så att den tillgängliga ytan fylls.

 • Visa flera kalendrar ordnade lodrätt   

  Som standard visas bara en kalender i Datumbläddring. I dialogrutan Innehåll i Att göra-fältet kan du ange antalet kalendrar som ska visas vertikalt.

  1. Gå till Visa-menyn, peka på Att göra-fält och klicka sedan på Alternativ.

   Dialogrutan Alternativ för Att göra-fältet visas.

   Dialogrutan för innehåll i Att göra-fältet

  2. Skriv ett tal från 0 till 9i rutan Visa n månader text under Visa datum Navigator Kontrollpanelen.

   Obs!: I den här dialogrutan kan du ockå avmarkera kryssrutorna för de delar av Att göra-fältet som du inte vill visa.

   Om antalet visade månader i Datumbläddring ökar, ökar också storleken på området Datumbläddring, som bilden visar.

   Att göra-fältet

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×