Ändra storleken på dina bilder

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I tidigare versioner av PowerPoint bilder var mer fyrkant (proportionerna för 4:3). Standard bildstorlek i PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 är bredbild (proportionerna för 16:9). Men du kan ändra storlek bilderna till 4:3 – och även till en egen storlek. Du kan också ange bild storlekar så att de matchar en mängd vanliga pappersstorlek och andra objekt på skärmen.

Bredbildsvänligt

Om du vill växla från liggande till stående orientering, finns i ändra sidorienteringen i PowerPoint mellan stående och liggande.

Ändra bildstorleken från bredbild (16:9) till standard (4:3), eller från standard till bredbild

 1. Kontrollera först att du är i vyn Normal (klicka på Normal på fliken Visa). Klicka sedan på fliken Design och klicka på Bildstorlek i gruppen Anpassa.

  Knappen Bildstorlek i Anpassa grupp

  Tips:    Knappen Bildstorlek är också tillgänglig i vyn Bildbakgrund på fliken Bildbakgrund.

 2. Klicka på Standard (4:3) eller Bredbild (16:9).

  När PowerPoint inte kan skala innehåll automatiskt får du två alternativ:

  • Maximera: Välj det här alternativet om du vill öka storleken på bildinnehållet när du skalar till en större bildstorlek. Ett resultat av att välja det här alternativet är att innehållet kanske inte får plats på bilden.

  • Garantera passform: Välj det här alternativet om du vill minska innehållets storlek när du skalar till en mindre bildstorlek. Det kan leda till att innehållet ser mindre ut men du kommer att se allt innehåll på bilden.

   Garantera eller maximera passform

Bredbildsinställningen 16:9 är standardvärdet för de nya presentationer du skapar. När du ändrar bildstorlek för en presentation gäller storlek du väljer endast för den aktuella presentationen. Du kan däremot göra det enkelt att skapa nya 4:3-presentationer när du vill genom att definiera ett anpassat tema där bildförhållandet 4:3 används. Läs mer i Göra en ny bildstorlek till standard för nya presentationer nedan.

Ändra storlek på bilderna till en egen storlek och andra vanliga pappers- och skärmstorlekar, inklusive kontur

 1. Kontrollera först att du är i vyn Normal (klicka på Normal på fliken Visa). På fliken Design klickar du sedan på Bildstorlek och därefter på Anpassad bildstorlek.

  Menyalternativet Anpassad bildstorlek

  Tips:    Knappen Bildstorlek är också tillgänglig i vyn Bildbakgrund på fliken Bildbakgrund.

 2. Gör något av följande i rutan Bildstorlek:

  • Ange mått för höjd och bredd samt orientering.

  • Klicka på nedpilen bredvid Bilder med storlek för och välj ett alternativ.

   Det finns två alternativ för 16:9-förhållanden: Bredbild och Bildspel på skärmen (16:9). Det här är skillnaden mellan dem:

   • Med Visning på skärmen (16:9) ställer du in måtten till 10 x 5,625 tum.

   • Med Bredbild anger du måtten till 13,333 x 7,5 tum.

   Båda alternativen har samma proportioner, så de kommer att se ut på samma sätt i normalvyn eftersom vi automatiskt justerar zoomnivån. Bredbildsformatet (13,333 x 7,5 tum) ger mer bildyta för innehållet, vilket gör det till det bästa alternativet för presentationer. Det finns dock andra saker att tänka på: bredbildsformatet (13,333 x 7,5 tum) får inte plats på ett 8,5 x 11 pappersark om du inte först skalar det.

   16:9: Bredbild eller på Visning på skärmen
  • Alternativet OH-bild ger ett bredd–höjd-förhållande som ligger mycket nära standardbildstorleken 4:3.

Göra en ny bildstorlek till standard för nya presentationer

 1. Starta PowerPoint.

 2. På fliken Arkiv i menyfliksområdet verktygsfältet väljer du Nytt. Dubbelklicka sedan på Tom Presentation om du vill skapa en ny, tom presentation.

 3. Klicka på Bildstorlek på fliken Design. Om du vill använda en 4:3 standard väljer du Standard (4:3) från listan Bildstorlek.

  Menyalternativet Anpassad bildstorlek

  (Om du vill använda en annan standard bildstorlek väljer Anpassad bildstorlek och välj sedan din storlek i dialogrutan Bildstorlek och klicka sedan på OK.)

 4. Klicka på pilen Mer längst ned till höger i gruppen Teman på fliken Design.

  Pilen Mer

 5. Välj Spara aktuellt tema.

 6. Ge ditt tema ett namn som du kommer lätt kommer ihåg och klicka på Spara. Inte ändra mappen som ett nytt tema ska sparas i.

 7. Klicka på pilen Mer en gång till längst ned till höger i gruppen Teman på fliken Design. Du kan se det sparade temat under gruppen Anpassade.

 8. Högerklicka på det nya anpassade temat under rubriken Anpassade och välj sedan Ange som standardtema:

  Högerklicka på det nya temat som visas under rubriken Anpassade och välj sedan Ange som standardtema.
 9. Stäng PowerPoint. Spara inte några filer om du uppmanas.

 10. Öppna PowerPoint igen. På fliken Arkiv i menyfliksområdet verktygsfältet väljer du Nytt.

  Det anpassade temat som du sparade visas i det övre vänstra hörnet, med namnet Standardtema. Miniatyrbilden kommer att se ut en bredbild bild, men i själva verket när du skapar en ny presentation baserat på det temat (genom att dubbelklicka på objektet), presentationen har proportioner som du har definierat för den här standardtema.

Nästa gång du öppnar PowerPoint visas ditt standardtema i det övre vänstra hörnet av temagalleriet. När du väljer det anpassas alla bilder efter den anpassade storlek du valt som standard.

Har du ingen widescreen-projektor? Meddela oss vilken typ av projektor du använder genom att gå till UserVoice-forumet för PowerPoint för Windows. Detta hjälper oss att prioritera nya funktioner i kommande uppdateringar.

Mer information finns i

Ändra sidorienteringen i PowerPoint mellan stående och liggande

Använda stående och liggande bildorientering i samma presentation

Minska filstorleken för bilder

Kan jag ändra storlek på mina bilder i PowerPoint Online?

Du kan välja mellan standard (4:3) och bredbild (16:9) proportioner i PowerPoint Online. Anpassade storlekar är inte tillgängliga.

Ändra bildstorleken från bredbild (16:9) till standard (4:3), eller från standard till bredbild

 1. Klicka på Bildstorlek i gruppen Anpassa på fliken Design i verktygsfältet menyfliksområdet.

  Alternativen för bildstorlek finns till höger på fliken Design i verktygsfältets menyfliksområde i PowerPoint Online
 2. Klicka på Standard (4:3) eller Bredbild (16:9).

  När PowerPoint Online inte kan skala innehåll automatiskt får du två alternativ:

  • Maximera: Välj det här alternativet om du vill öka storleken på bildinnehållet när du skalar till en större bildstorlek. Ett resultat av att välja det här alternativet är att innehållet kanske inte får plats på bilden.

  • Garantera passform: Välj det här alternativet om du vill minska innehållets storlek när du skalar till en mindre bildstorlek. Det kan leda till att innehållet ser mindre ut men du kommer att se allt innehåll på bilden.

   Välj Maximera för att till fullo utnyttja det tillgängliga utrymmet, eller så kan du välja Garantera passform för att säkerställa att ditt innehåll ryms på den lodräta sidan.

Du kan också ändra orienteringen för alla bilder i presentationen. Mer information finns i ändra sidorienteringen .

Mer information finns i

Ändra sidorienteringen i PowerPoint mellan stående och liggande

Ändra bildstorleken från bredbild (16:9) till standard (4:3), eller från standard till bredbild

 1. Klicka på Bildstorlek på fliken Design.

  Visar knappen bildstorlek

 2. Välj Standard (4:3) eller Bredbild (16:9).

  Visar menyn Bildstorlek

  Meddelanden: PowerPoint kan du uppmanas om skalning ditt innehåll. Välj något av följande alternativ:

  • Skala: Välj det här alternativet om du vill öka eller minska bildinnehållets storlek. När du skalar till en mindre bildstorlek kan det leda till att innehållet ser mindre ut men du kommer att se allt innehåll på bilden.

  • Skala inte: Välj det här alternativet om du vill behålla storleken på bildinnehållet. Om du väljer det här alternativet kanske innehållet inte får plats på bilden.

Ändra till en egen storlek på bilderna

 1. På fliken Design klickar du på Bildstorlek och sedan på Utskriftsformat.

  Visar alternativ för Utskriftsformat på menyn Bildstorlek

 2. Gör något av följande i rutan Utskriftsformat:

  • Ange nya höjd och bredd dimensioner eller välj en annan orientering.

  • Klicka på nedpilen bredvid Storlek för bilden och välj ett alternativ.

   Visar dialogrutan Utskriftsformat för PowerPoint

   Meddelanden: PowerPoint kan du uppmanas om skalning ditt innehåll. Välj något av följande alternativ:

   • Skala: Välj det här alternativet om du vill öka eller minska bildinnehållets storlek. När du skalar till en mindre bildstorlek kan det leda till att innehållet ser mindre ut men du kommer att se allt innehåll på bilden.

   • Skala inte: Välj det här alternativet om du vill behålla storleken på bildinnehållet. Om du väljer det här alternativet kanske innehållet inte får plats på bilden.

Göra en ny bildstorlek till standard för nya presentationer

 1. På fliken Design klickar du på Bildstorlek och sedan på Utskriftsformat.

  Visar alternativ för Utskriftsformat på menyn Bildstorlek

 2. Följ anvisningarna i föregående avsnitt för att välja den bildstorlek du vill använda.

 3. På fliken Design klickar du på pilen Mer under standardteman.

  Visar pilen mer under standard teman

 4. Klicka på Spara aktuellt tema längst ned i fönstret.

  Visar alternativet Spara aktuellt tema på menyn mer

 5. Ge ditt tema ett namn som du enkelt kommer ihåg och klicka på Spara.

 6. På fliken Design klickar du på pilen mer under standard teman igen. Ser du senast sparade temat under anpassat.

  Visar ett nytt tema i den anpassade gruppen

 7. Högerklicka på det nya anpassade temat och klicka sedan på Ange som standardtema.

  Visar dialogrutan Ange alternativet Ange som standardtema för ett anpassat tema

Nästa gång du öppnar PowerPoint kommer du att se ditt standardtema i det övre vänstra hörnet av temagalleriet. När du väljer det anpassas alla bilder efter den anpassade storlek du valt som standard.

Mer information finns i

Ändra sidorienteringen i PowerPoint mellan stående och liggande

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×