Ändra storlek på en tabell, kolumn eller rad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Justera tabellstorlek, kolumnbredd eller radhöjd manuellt eller automatiskt. Du kan ändra storlek på flera kolumner eller rader och ändra avståndet mellan celler. Om du behöver lägga till en tabell i ett Word-dokument finns i Infoga en tabell.

Artikelinnehåll

Ändra kolumnbredd

Ändra radhöjd

Göra flera kolumner eller rader lika stora

Ändra storlek på en kolumn eller tabell automatiskt med Autopassa

Inaktivera Autopassa

Ändra storlek på en hel tabell manuellt

Lägga till eller ändra avståndet i tabellen

Ändra kolumnbredd

Gör på något av följande sätt om du vill ändra kolumnbredden:

 • Om du vill använda musen placerar du markören på höger sida om den kolumnkantlinje du vill flytta tills den blir en storleksändringsmarkör Storleksändringspekare (dubbelpil) , och dra sedan kantlinjen tills kolumnen är så bred du vill ha den.

 • Om du vill ändra bredden till ett specifikt mått klickar du på en cell i kolumnen som du vill ändra storlek på. Öppna fliken Layout och gå till gruppen Cellstorlek. Klicka i fältet Tabellkolumnbredd och ange önskade alternativ.

 • Klicka på tabellen om du vill anpassa kolumnerna i en tabell efter innehållet automatiskt. Öppna fliken Layout och gå till gruppen Cellstorlek. Klicka på Autopassa och klicka på Autopassa innehåll.

 • Markera en cell i tabellen om du vill använda linjalen och dra sedan markörerna på linjalen. Om du vill se de exakta måtten för kolumnen på linjalen håller du ned ALT när du drar markören.

Överst på sidan

Ändra radhöjd

Gör på något av följande sätt om du vill ändra radhöjden:

 • Om du vill använda musen placerar du pekaren över den radkantlinje du vill flytta tills den blir en storleksändringsmarkör Bild på vågrät dubbelriktad pil , och dra sedan kantlinjen.

 • Om du vill ändra radhöjden till ett specifikt mått klickar du på en cell i raden som du vill ändra storlek på. Öppna fliken Layout och gå till gruppen Cellstorlek. Klicka i fältet Tabellradhöjd och ange önskad höjd.

 • Markera en cell i tabellen om du vill använda linjalen och dra sedan markörerna på linjalen. Om du vill se de exakta måtten för raden på linjalen håller du ned ALT när du drar markören.

Överst på sidan

Göra flera kolumner eller rader lika stora

 1. Markera de kolumner eller rader som du vill göra lika stora. Du kan trycka på Ctrl och markera olika områden som inte är bredvid varandra.

 2. Klicka på Fördela kolumner Visar knappen Fördela kolumner. eller Fördela rader Visar knappen Fördela rader på fliken Layout i gruppen Cellstorlek.

OM DU VILL MARKERA

GÖR DU SÅ HÄR

Hela tabellen

Placera pekaren över tabellen tills tabellen Flytta handtaget Tabellflyttningshandtag visas och klicka sedan på tabellens flytthandtag.

En eller flera rader

Klicka till vänster om raden. Markera en rad

En eller flera kolumner

Klicka på kolumnens övre stödlinje eller kantlinje. Markera en kolumn

En cell

Klicka på cellens vänstra kant. Markera en cell

Överst på sidan

Ändra storlek på en kolumn eller tabell automatiskt med Autopassa

Du kan justera tabeller och kolumner automatiskt så att de anpassas efter storleken på innehållet med hjälp av knappen Autopassa.

 1. Markera tabellen.

 2. Öppna fliken Layout, gå till gruppen Cellstorlek och klicka på Autopassa.

  Visar alternativen i gruppen cellstorlek.

 3. Gör något av följande.

  • Om du vill justera kolumnbredden automatiskt klickar du på Autopassa innehåll.

  • Om du vill justera tabellbredden automatiskt klickar du på Autopassa fönster.

   Obs!:  Radhöjden justeras automatiskt efter storleken på innehållet tills du ändrar den manuellt.

Överst på sidan

Inaktivera Autopassa

Om du inte vill att Autopassa automatiskt ska justera tabell- eller kolumnbredden kan du inaktivera funktionen.

 1. Markera tabellen.

 2. Öppna fliken Layout, gå till gruppen Cellstorlek och klicka på Autopassa.

  Visar alternativen i gruppen cellstorlek.

 3. Klicka på Fast kolumnbredd.

Överst på sidan

Ändra storlek på en hel tabell manuellt

 1. Placera markören på tabellen tills den ändring av tabellstorlek hantera fyrkantshandtag visas i det nedre högra hörnet av tabellen.

 2. Placera markören på storlekshandtaget tills det ändras till en dubbelriktad pil Dubbelriktad pilmarkör. .

 3. Dra tabellkantlinjen tills tabellen har önskad storlek.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra avståndet i tabellen

Om du vill öka avstånden inuti tabellen kan du justera cellmarginalerna eller cellavståndet.

Cellutfyllnad och cellavstånd för tabell

Cellmarginalerna är inuti tabellcellen, som den blå pilen högst upp på bilden. Cellavståndet är mellan cellerna, som den orange pilen längst ned.

 1. Klicka på tabellen.

 2. Öppna fliken Layout och gå till gruppen Justering. Klicka på Cellmarginaler och gör sedan så här i dialogrutan Tabellalternativ

 3. Gör något av följande:

  • Ange hur du vill justera marginalen i överkant, nederkant, till vänster och till höger under Standardcellmarginaler.

  • Markera kryssrutan Tillåt avstånd mellan celler under Standardcellavstånd och ange sedan det mått du vill använda.

Obs!:  De inställningar du väljer är endast tillgängliga i den aktiva tabellen. Alla nya tabeller du skapar får den ursprungliga standardinställningen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×