Ändra storlek på en figur eller hela SmartArt-grafiken

Du kan ändra storlek på hela SmartArt-grafiken eller på enskilda figurer i SmartArt-grafiken.

Artikelinnehåll

Översikt över hur du ändrar storlek på SmartArt-grafik, figurer och text

Ändra storlek på en enskild figur

Ändra storlek på hela SmartArt-grafiken

Översikt över hur du ändrar storlek på SmartArt-grafik, figurer och text

När du ändrar storleken på en enskild figur i SmartArt-grafiken kanske de återstående figurerna anpassas i storlek och position enligt den layout som används. I vissa fall ändras enbart den enskilda figuren, i andra ändras storleken även på övriga figurer i grafiken.

När du ändrar storlek på en figur som innehåller text ändras även storleken på texten så att den passar in. Om en annan figur på samma nivå i SmartArt-grafiken inte får plats att visa större text förblir textstorleken dock densamma i alla figurer på den nivån. Har du tidigare anpassat textstorleken i någon av figurerna ändras inte storleken på texten i den figuren.

Följande SmartArt-grafik innehåller till exempel tre figurer av samma storlek.

Vågrät process 1: SmartArt-grafik med 3 identiska figurer

Om du lägger till mer text i den första figuren och sedan gör figuren mindre, kommer de andra två figurerna att bli lite mindre, och textstorleken blir mindre i alla tre figurerna.

Vågrät process 1: SmartArt-grafik med en mindre första figur

Om du nu gör den tredje figuren större blir inte textstorleken större i någon av figurerna eftersom den första figuren redan är fylld med text som inte kan göras större utan att överskrida det tillgängliga utrymmet.

Vågrät process 1: SmartArt-grafik med storleksändrad tredje figur

Om du däremot gör den första figuren större har texten i den figuren utrymme att växa, och därigenom även textstorleken i de andra två figurerna.

Om du skriver in mer text i figuren innebär det generellt att figuren blir större, och en större textstorlek innebär också en större figur. Om du å andra sidan tar bort text från en figur minskar figurens storlek, och en minskning av textstorleken ger en mindre figur. Beroende på vilken layout du väljer för SmartArt-grafiken kanske inte en större eller mindre textstorlek automatiskt innebär att figurers storlek ändras.

Huruvida figurer i SmartArt-grafiken skaländras proportionerligt eller anpassas för att optimera avstånd och flöde när du ändrar storleken på hela SmartArt-grafiken beror också på layouten du har valt.

Ändra storlek på tillhörande figurer

Tillhörande figurer är figurer som kombineras till en större figur. SmartArt-grafiken innehåller vanligtvis flera större figurer. Om du markerar alla tillhörande figurer i en SmartArt-grafik (till exempel de i layouten Böjd bildaccentlista i typen Lista) och därefter ändrar storlek på dem kan grafiken se förvrängd ut. I exemplet nedan är alla tillhörande figurer i en större figur markerade. Om du bara vill ändra storleken på en av de tillhörande figurerna, till exempel den lilla cirkelformade figuren (platshållarbilden med solen och bergen), måste du försäkra dig om att du bara markerar den figuren. Om du vill ändra storlek på hela den större figuren markerar du alla tillhörande figurer på det sätt som visas nedan.

Böjd lista 1: SmartArt-grafik med markerade associerade figurer

Överst på sidan

Ändra storlek på en enskild figur

 1. Klicka på figuren du vill ändra storlek på.

  Om du vill ändra storlek på flera figurer klickar du på den första figuren, håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Gör något av följande i gruppen Figurer på fliken Format under SmartArt-verktyg:

  Bild av gruppen Figurer

  • Om du vill göra figuren större klickar du på Större.

  • Om du vill göra figuren mindre klickar du på Mindre.

   Meddelanden: 

   • Du kan även använda storlekshandtag för att storleksändra en figur. Peka på ett av storlekshandtagen och när pekaren blir en Korspil   drar du handtaget så att figuren blir större eller mindre.

   • Om du vill återställa en figur till dess ursprungliga storlek klickar du på Återställ grafik i gruppen Återställ på fliken Design under SmartArt-verktyg.

    Gruppen Design under SmartArt-verktyg i menyfliksområdet

    Viktigt!: Alla ändringar du tidigare gjort i figuren och i figurer i samma SmartArt-grafik återställs, inklusive geometri, färg, format, storlek, placering och effekter.

   • Om du byter till en annan SmartArt-layout kanske inte ändringar du tidigare gjort i storlek, placering, rotation, spegling, riktning (vänster till höger eller höger till vänster) och figurgeometri överförs till den nya layouten. Om du byter tillbaka till den ursprungliga layouten innan du sparar och stänger Microsoft Office 2007-systemet-dokumentet, visas emellertid alla anpassningar du gjort i den ursprungliga layouten. Vissa anpassningar förs inte över eftersom de kanske inte passar in i den nya layouten.

Överst på sidan

Ändra storlek på hela SmartArt-grafiken

 1. Klicka på SmartArt-grafiken som du vill ändra storlek på.

 2. Peka på ett storlekshandtag på SmartArt-grafikens kantlinje och, när pekaren blir en Korspil  , drar du handtaget för att göra grafiken större eller mindre.

Tips: Du kan även flytta hela SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×