Ändra storlek på en figur eller hela SmartArt-grafiken

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra storlek på en hel SmartArt-grafik eller enskilda former i en SmartArt-grafik. Om du vill ändra storlek på en annan typ av objekt finns i Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt.

Obs!: Om du vill använda Autopassa automatiskt ändra storlek på text i Microsoft Office PowerPoint 2007 finns i Aktivera eller inaktivera Autopassa platshållartexten. Du kan inte använda Autopassa i SmartArt-grafik.

I den här artikeln

Översikt över ändra storlek på SmartArt-grafik, former och text

Ändra storlek på en form

Ändra storlek på en hel SmartArt-grafik

Ge två SmartArt-grafik samma storlek och placering i deras bilder

Översikt över ändra storlek på SmartArt-grafik, former och text

När du ändrar storleken på en enskild form i en SmartArt-grafik Justera återstående former deras storlek och position, beroende på layouten för din SmartArt-grafik och hur mycket tillgängligt utrymme. I vissa fall ändras endast den enskilda figur som du ändrar storlek. I andra ändras fall, motsvarande former deras storlek.

När du ändrar storlek på en figur som innehåller text ändrar texten automatiskt så att den passar. Men om en annan form på samma nivå i den SmartArt-grafik saknar utrymme för att visa större text, förblir storleken på texten samma för alla former på den aktuella nivån. Även om du tidigare har anpassat storleken på texten i en figur, ändrar sedan text i figuren inte storlek. Om texten inte längre får plats i formen, finns i texten hamnar utanför figurens kantlinjer i en SmartArt-grafik.

Följande SmartArt-grafik har till exempel tre på samma sätt stora figurer.

Vågrät process 1: SmartArt-grafik med 3 identiska figurer

Om du lägga till mer text i den första formen och sedan göra den formen mindre två former minska lite i storlek och minskar storleken på texten i alla tre former.

Vågrät process 1: SmartArt-grafik med en mindre första figur

Om du nu göra den tredje figuren större, ökas inte storleken på texten i någon av formerna, eftersom den första formen redan är full av texten som inte får vara större utan att flöda över det tillgängliga utrymmet.

Vågrät process 1: SmartArt-grafik med storleksändrad tredje figur

Om du gör den första formen större men text i figuren har sedan utrymme för att expandera och så storleken på texten i de andra två också former ökar. Om en eller flera former i din SmartArt-grafik innehåller text som är mycket mindre än det lediga utrymmet i formen kan (till exempel som den tredje figuren ovan), du kan manuellt ändra storleken på texten genom att markera texten i formen och sedan välja alternativ för teckensnitt som du vill använda i gruppen tecken på fliken Start.

Som en allmän regel om att skriva mer text i figuren ökar formstorlek, kommer öka storleken på texten också förstora form. Däremot om ta bort text från formen minskar formstorlek, kommer minska storleken på texten även minska formstorlek. Dock ändras ökar eller minskar storleken på texten automatiskt inte formstorlek för alla former, beroende på SmartArt-grafik layout som du väljer.

Dessutom beroende på layout för SmartArt-grafik som du väljer när du ändrar storleken på en hel SmartArt-grafik, former som finns i: teSmartArt-grafik antingen skala proportionellt eller justeras för att optimera avstånd och flöde.

Ändra storlek på tillhörande former

Associerade figurer är former som är en kombination utgör en större form. SmartArt-grafik innehåller vanligtvis flera av dessa större former. Om du väljer alla associerade figurer i en SmartArt-grafik (till exempel de i layouten Böjd bildaccentlista i den aktuella listtypen) och sedan ändra storlek på dem kan SmartArt-grafik bli förvrängd. I exemplet nedan kommer markeras alla tillhörande former i en större form. Om du vill ändra storlek på något av de kopplade formerna som små cirkelform (bildplatshållare med sun och Berg), måste du välja endast den formen. Om du vill ändra storlek på hela större formen markerar du alla tillhörande former enligt följande bild.

Böjd lista 1: SmartArt-grafik med markerade associerade figurer

Överst på sidan

Ändra storlek på en form

 1. Klicka på den figur som du vill ändra storlek på.

  Om du vill ändra storlek på flera former på den första figuren och trycker på och håller ned CTRL medan du klickar på fler former.

 2. Gör något av följande under SmartArt-verktyg på fliken Format i gruppen former:

  Bild av gruppen Figurer

  • Klicka på större om du vill att formen blir större.

  • Klicka på mindre om du vill göra figuren mindre.

   Meddelanden: 

   • Du kan också använda storlekshandtag för att ändra storlek på en form. Peka på något av storlekshandtagen och när pekaren ändras till en Korspil drar du handtaget för att göra formen större eller mindre.

   • Om du vill återställa en form till dess ursprungliga storlek under SmartArt-verktyg på fliken Design i gruppen återställa klickar du på Återställ bild.

    Bild av fliken Design under SmartArt-verktyg

    Viktigt!: Alla geometri, färg, format, storlek, position och effekter ändringar gjort som forma och till alla andra figurer i samma SmartArt-grafik går förlorade.

   • Om du ändrar till en annan layout för SmartArt-grafik, valfri storlek, placera kan rotation, spegling, riktning (vänster till höger eller höger till vänster) och form geometri ändringar som gjorts tidigare inte överföra till den nya layouten. Men om du växlar till den ursprungliga layouten innan du sparar och stänger dokumentet Microsoft Office 2007-systemet kan igen alla anpassningar i den ursprungliga layouten. Vissa anpassningar överförs inte eftersom de inte kanske passar i den nya layouten.

Överst på sidan

Ändra storlek på en hel SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafik som du vill ändra storlek på.

 2. Peka på ett storlekshandtag påSmartArt-grafik kantlinje och när pekaren ändras till en Korspil drar du handtaget för att göra SmartArt-grafik större eller mindre.

Tips: Du kan också Flytta en hel SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Ge två SmartArt-grafik samma storlek och placering i deras bilder

Gäller endast för Microsoft Office PowerPoint 2007

Innan du börjar bör du skapa två SmartArt-grafik på olika bilder.

 1. Ändra storlek på den första SmartArt-grafiken så att den storlek som du vill använda.

 2. Högerklicka på den första SmartArt-grafik och klicka sedan på storlek och placering på snabbmeny.

 3. På fliken storlek i den storlek och rotation region, antecknar av värdena i rutorna höjd och bredd.

 4. På fliken placering anteckna värdena i rutorna Vågrät och Lodrät.

 5. Klicka på Stäng.

 6. Högerklicka på andra SmartArt-grafik och klicka på storlek och placering.

 7. Ange storlek och placering värden som du har gjort en anteckning för från den första SmartArt-grafik på flikarna storlek och placering.

 8. Klicka på Stäng.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×