Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller annat objekt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har markerat ett objekt, till exempel en bild eller en textruta, finns det flera olika sätt att ändra storlek på objektet.

Ändra storlek genom att dra:

 • Markera objektet, flytta muspekaren över ett av handtagen och klicka och dra med musen.

Dra utan att flytta mittpunkten.

 1. Markera objektet.

 2. Håll CTRL nedtryckt.

 3. Flytta muspekaren över ett av handtagen och klicka och dra med musen.

 4. Släpp musknappen innan du släpper upp CTRL.

Dra utan att ändra objektets proportioner:

 1. Markera objektet.

 2. Tryck ned SKIFT.

 3. Flytta muspekaren över ett av hörnhandtagen och klicka och dra med musen.

 4. Släpp musknappen innan du släpper upp SKIFT.

Dra utan att ändra objektets proportioner eller mittpunkt:

 1. Tryck ned CTRL+SKIFT.

 2. Flytta muspekaren över ett av handtagen och klicka och dra med musen.

 3. Släpp musknappen innan du släpper upp CTRL+SKIFT.

Obs!: Du kan åsidosätta inställningarna att fästa mot rutnät, stödlinjer och objekt genom att hålla ned ALT samtidigt som du drar med musen.

Ställa in en viss höjd och bredd manuellt:

 1. Högerklicka på objektet.

 2. Klicka på Formatera<objekttyp> på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken Storlek i dialogrutan.

 4. Ange måtten för höjd och bredd under Storlek och rotation.

Ställa in objektets proportioner manuellt:

 1. Högerklicka på objektet.

 2. Klicka på Formatera<objekttyp> på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken Storlek i dialogrutan.

 4. Under Skala anger du hur stor procentandel av den ursprungliga höjden eller bredden som du vill ändra objektet till.

  Obs!:  Om du vill ändra storleken samtidigt som det ursprungliga bredd–höjd-förhållandet bibehålls, kan du markera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet. Om du här kryssrutan är markerad när du ändrar höjden ändras även bredden (och vice versa) så att förhållandet mellan objektets höjd och bredd bibehålls.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×