Ändra standardhuvudsida

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Webbplatsens utseende styrs av huvudsidor. Genom att ändra format eller innehåll på huvudsidan kan du snabbt anpassa utseendet på hela webbplatsen.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar en kopia av Default.master, ändrar formaten på webbplatsen, ändrar innehållsplatshållare och sedan tillämpar den nya huvudsidan på alla webbplatsens sidor som är kopplade till Default.master.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Leta upp och kopiera Default.master

Identifiera och ändra formatet

Identifiera och ändra innehållsplatshållare

Lägga till en ny innehållsområde

Använd den nya huvudsidan

Innan du börjar

Första gången du öppnar en Windows SharePoint Services 3.0 webbplats, tillämpas en enskild standardhuvudsidan med namnet Default.master på alla sidor på en webbplats. Du kan ändra den här standardhuvudsidan för hela webbplatsen genom att använda designverktyg i Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Ändra Default.master är det bästa alternativet för dig om den här huvudsidan redan uppfyller de flesta av dina behov och du vill göra några ändringar.

Överst på sidan

Hitta och kopiera Default.master

Standardhuvudsidan finns i Galleri för huvudsidor. I Office SharePoint Designer 2007 är Galleri för huvudsidor mappen masterpage som finns i mappen _catalogs i mapplistan.

Default.master i Mapplista

Tips: Du kan identifiera namn och plats för den huvudsida som en innehållssida är kopplad till genom att visa huvudsidindikatorn i det övre högra hörnet på innehållssidan.

Identifiera var huvudsidan finns och vad den heter genom att använda den synliga sökvägen

Det är klokt att spara de nya huvudsidor du skapar i samma mapp. Det gör det enkelt att hitta och hantera alla webbplatsens huvudsidor på en enda plats.

Det är också ofta en bra idé att skapa en kopia av Default.master i stället för att ändra Default.master direkt. Om du gör ändringar direkt till Default.master och inte är nöjd med de ändringar som du har gjort kan återställa du alltid Default.master till webbplatsdefinitionen. Mer information finns i artikeln återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen.

Så här skapar du en kopia av Default.master:

 1. Gå till mapplistan, högerklicka på Default.master och klicka sedan på Kopiera.

 2. Högerklicka på mappen masterpage och klicka sedan på Klistra in.

Kopia av standardhuvudsidan i mapplistan

En ny huvudsida som heter default_copy (1) .master visas. Du kan nu ändra och sedan byta namn på den här sidan. När du kopierar en huvudsida allt innehåll sidor som är kopplade till den ursprungliga mallsidan – i det här fallet Default.master – kvar den ursprungliga huvudsidan och inte kopian. När du kopierar och anpassa Default.master, kan du använda den för alla innehållssidorna på webbplatsen. Mer information om hur du använder den nya originalformen finns i Använd den nya huvudsidan.

Överst på sidan

Identifiera och ändra format

Du kan använda CSS-verktyget i Office SharePoint Designer 2007 för att identifiera de format som används på huvudsidan och sedan ändra formaten. Om du t.ex. vill ändra bakgrundsfärgen på sidorna börjar du med att identifiera formaten som anger bakgrundsfärg och sedan ändrar du formaten så att den bakgrundsfärg du vill ha tillämpas.

 1. Klicka på default_copy(1).master som du vill ändra format på.

  Obs!: Vissa innehållsområden som visas i Designvyn har inga tillämpade format och därför visas inte heller något motsvarande format i åtgärdsfönstret Använd format. Om du t.ex. markerar en innehållsplatshållare visas inga format i åtgärdsfönstret Använd format. Innehållsplatshållare visas däremot i HTML-element som taggen <td>.

 2. Om åtgärdsfönstret Använd format inte visas går du till Åtgärdsfönster-menyn och klickar på Använd format.

 3. I åtgärdsfönstret Använd format klickar du på Alternativ och klickar sedan på Visa formatmallar som används i markering.

  Alla format som tillämpas på området där markören är placerad är konturerade i blått och en förhandsgranskning av formatet visas inuti kontureringen.

  I följande illustration är div.ms-titleareaframe markerad i Designvyn. I åtgärdsfönstret Använd format visas tre format som tillämpas på div.mstitleareaframe. Det översta formatet Div.ms-titleareaframe definierar bakgrundsfärgen.

  Obs!: Eftersom format är skiftlägeskänsliga skiljer sig Div.ms-titleareaframe något från div.ms-titleareaframe.

  Div.ms-titleareaframe som är markerad i designvyn visar motsvarade formatmall i åtgärdsfönstret Använd format

  1. Div.ms-titleareaframe är markerad i Designvyn.

  2. De tre format som tillämpas på div.mstitleareaframe visas i åtgärdsfönstret Använd format

 4. Högerklicka på den formatmall som du vill ändra och klicka sedan på Markera alla instanser av X, där X är antalet instanser där formatet tillämpas på sidan.

  I det här exemplet högerklickar du på det översta formatet, Div.ms-titleareaframe.

 5. När du har markerat alla förekomster av formatet högerklickar du på formatet igen och klickar sedan på Ändra format.

 6. I dialogrutan Ändra format gör du dina ändringar och klickar på OK.

  Klicka på bakgrund om du vill följa exempel i dialogrutan Ändra formatmall under kategori. Klicka på röd Röd i listan bakgrundsfärg och klicka sedan på OK.

Det nya formatet tillämpas på sidan.

Ändrat format i Designvyn

Ändra format tills huvudsidan ser ut som du vill.

Obs!: Om när som helst punkterna på att du inte är nöjd med ändringarna som du har gjort i en sida kan återställa du den till webbplatsdefinitionen. Mer information finns i artikeln återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen.

När du ändrar en formatmall i en SharePoint-webbplats en lokal kopia av Core.css öppnas och ändringarna görs i den lokala kopian. Mer information finns i artikeln Använd en anpassad formatmall på en SharePoint-webbplats.

Överst på sidan

Identifiera och ändra innehållsplatshållare

Som standard är det mesta av innehållet på en Default.master, standardhuvudsidan för en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats inte kodat på sidan. Mycket av innehållet kommer från ASP.NET-SharePoint-webbkontroller, och det innehållet hämtas i sin tur från servern. När innehållssidan begärs i webbläsaren hämtas innehållet från servern och visas på sidan. Texten ”Gruppwebbplats” som visas till vänster på standardstartsidan (default.aspx) levereras t.ex. av en ASP.NET-innehållsplatshållarkontroll som hämtar innehållet från servern. Texten ”Team Site” visas inte inuti HTML-taggar i kodvyn. Du kan ersätta texten med eget innehåll med Office SharePoint Designer 2007.

Det flesta av standardinnehållsplatshållarna på Default.master är obligatoriska för samarbetsfunktionerna i Windows SharePoint Services 3.0 (t.ex. SharePoint-listor och -bibliotek) och ska därför inte tas bort. Du kan dock använda Office SharePoint Designer 2007 för att ändra standardinnehållsplatshållare så att de ser ut som du vill. Du kan t.ex. ersätta texten "Gruppwebbplats" med en annan text.

 1. Öppna Default.master.

 2. Öppna verktygsfältet HuvudsidaVisa-menyn, peka på Verktygsfält och klicka på Huvudsida.

 3. Använd verktygsfältet Huvudsida för att hitta innehållsplatshållaren som du vill ändra.

  Om du vill följa exemplet går du till verktygsfältet Huvudsida, klickar på pilen till höger om rutan Område och klickar sedan på PlaceHolderSiteName.

 4. Klicka på texten Gruppwebbplats för att välja rätt projektegenskap.

  Projektegenskap i innehållsplatshållaren PlaceHolderSiteName markerad i Designvyn
  Projektegenskapen i innehållsplatshållaren PlaceHolderSiteName markeras i Designvyn.
 5. Ange ett namn på webbplatsen och spara ändringarna genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

  Ett meddelande visas om att om du sparar ändringarna anpassas en sida från platsdefinitionen. Klicka på Ja.

  Obs!: Om du inte är nöjd med ändringarna som du har gjort i en sida kan återställa du alltid det till webbplatsdefinitionen. Mer information finns i artikeln återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen.

Mer information om hur du hittar och sedan ändra innehållets standardplatshållare finns i artikeln ändra SharePoint-innehållets standardplatshållare.

Överst på sidan

Lägga till ett nytt innehållsområde

Du kan också lägga till ett nytt innehållsområde till en huvudsida genom att lägga till en innehållsplatshållare.

Obs!: Det går inte att infoga innehållsplatshållare i en annan innehållsplatshållare.

 1. Högerklicka på sidan i Designvy och klicka sedan på Hantera Microsoft ASP.NET-innehållsområden på snabbmenyn.

 2. Ange ett namn på det nya innehållsområdet i rutan Områdesnamn i dialogrutan Hantera innehållsområden och klicka sedan på Lägg till.

  Om du vill följa exemplet skriver du ContentPlaceHolder1 i rutan Områdesnamn.

 3. Klicka på Stäng.

  En ny innehållsplatshållare, ContentPlaceHolder1, visas.

  En innehållsplatshållare i Designvy

Obs!: Om du inte är nöjd med ändringarna som du har gjort i en sida kan återställa du alltid det till webbplatsdefinitionen. Mer information finns i artikeln återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen.

Överst på sidan

Tillämpa ny huvudsida

När du har skapat den nya huvudsidan kan du göra den till standardhuvudsida för hela webbplatsen.

När du anger en ny huvudsida som standardhuvudsida kopplas alla sidor som är kopplade till den aktuella versionen av Default.master, inklusive befintliga sidor på webbplatsen såväl som de nya sidor som du eventuellt har skapat och som är kopplade till Default.master, till den nya huvudsidan.

 • Högerklicka på den sida som du vill använda som ny standardhuvudsida i mappen masterpage och klicka sedan på Ange som standardhuvudsida på snabbmenyn.

  Varning om att alla sidor som innehåller innehållsområden som inte visas i nya standardhuvudsidan visas trasig visas ett meddelande. Klicka på Ja om innehållsområden i den nya originalformen standard Matcha innehållsområden i webbplatsens innehållssidorna. Mer information om innehållsområden och innehållsplatshållare finns i artikeln Ändra standard SharePoint innehållsplatshållare.

Obs!: Om huvudsidan redan är webbplatsens standardhuvudsida är kommandot Ange som standardhuvudsida inte tillgängligt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×