Ändra rutnätsavstånd

Stödlinjer ger visuell hjälp vid formatering i Office. I PowerPoint och Word kan du ändra vissa av alternativen för avstånden mellan stödlinjerna. I PowerPoint kan du bara ändra rutnätets avstånd och på så sätt justera precisionen för objektjustering. I Word kan du ändra avståndet mellan stödlinjerna genom att ställa in horisontellt och vertikalt avstånd.

PowerPoint

 1. I vyn Normal högerklickar du på ett tomt område eller en marginal i en bild (inte en platshållare) och klickar på Rutnät och stödlinjer.

 2. Under Inställningar för rutnät anger du värdet du vill använda i listan Avstånd.

Tips: Om du vill att de här inställningarna ska vara standardinställningar för alla presentationer klickar du på Ange som standard.

Upprepa stegen för att ändra eller återställa inställningarna. Information om hur du stänger av stödlinjer finns i Visa eller dölja stödlinjer i Word, PowerPoint eller Excel.

Information om hur du ändrar mätenheterna i PowerPoint finns i Ändra måttenhet för linjalerna från tum till centimeter.

Word

 1. På fliken Layout eller Sidlayout i gruppen Ordna klickar du på Justera och sedan på Rutnätsinställningar.

 2. Gör något av följande:

  • Under Inställningar för rutnät anger du värdet du vill använda för vågrätt avstånd i listan Vågrätt avstånd.

  • Under Inställningar för rutnät anger du värdet du vill använda för lodrätt avstånd i listan Lodrätt avstånd.

  • För att låta rutnätet gå ända ut till dokumentets kant avmarkerar du kryssrutan Använd marginaler under Rutnätsplacering.

  • För att bara visa vissa stödlinjer väljer du under Visa rutnät kryssrutan Visa rutnät på skärmen och anger sedan antalet stödlinjer du vill visa i listorna Lodrät linje var eller Vågrät linje var.

Upprepa stegen för att ändra eller återställa inställningarna. Information om hur du stänger av stödlinjer finns i Visa eller dölja stödlinjer i Word, PowerPoint eller Excel.

Tips: Om du vill att de här inställningarna ska vara standardinställningar för alla dokument klickar du på Ange som Standard.

Snabbreferens

Visa eller dölja stödlinjer i Word, PowerPoint eller Excel

Ändra måttenhet för linjalerna i PowerPoint från tum till centimeter

Fästa diagram, bilder och objekt mot ett rutnät för att justera eller formatera dem

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×