Ändra programmeringsspråk i en formulärmall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En formulärmall kan endast innehålla skript eller hanterad kod som har skrivits i ett programmeringsspråk. Om du vill ändra programmeringsspråk för en formulärmall måste du ta bort det ursprungliga skriptet eller den hanterade koden, ange ett nytt programmeringsspråk, skriva om skriptet eller koden i det nya programmeringsspråket och lägga till det nya skriptet eller den nya koden i formulärmallen.

Obs!: Du kan inte konvertera befintliga skript eller hanterad kod från ett programmeringsspråk till ett annat i InfoPath.

Artikelinnehåll

Översikt

Ändra programmeringsspråk i en formulärmall

Översikt

Om du vill lägga till affärslogik i en formulärmall med hjälp av skript eller hanterad kod, för att exempelvis utföra en komplicerad beräkning med värden som användare anger i formulär som baseras på formulärmallen, kan du göra det med hjälp av ett av flera olika programmeringsspråk, bland annat C# och Microsoft Visual Basic. När du har lagt till skript eller hanterad kod i en formulärmall måste du använda samma programmeringsspråk om du vill ändra något i mallen eller lägga till nya skript eller ny hanterad kod.

När formulärmallen ska utvecklas för att möta nya verksamhetskrav kan det hända att du måste ändra programmeringsspråk. Här följer exempel på sådana situationer:

 • Företaget har antagit en ny policy om att alla Microsoft Windows-program och tilläggsprogram som har utvecklats av din avdelning ska använda programmeringsspråket C#. Företagets befintliga formulärmallar har skapats i Visual Basic. För att följa den nya regeln måste alla formulärmallar konverteras till C#.

 • Du publicerar en formulärmall som har skapats i Microsoft Office InfoPath 2003 och som innehåller skript skrivna i JScript. Eftersom användare i Microsoft Office InfoPath 2007 kan använda en webbläsare när de fyller i formulär som baseras på en formulärmall måste du konvertera formulärmallen till en webbläsaraktiverad formulärmall och sedan publicera den på en server som kör InfoPath Forms Services. Det går dock endast att visa formulärmallar med hanterade kodsammansättningar i InfoPath Forms Services och du kan alltså inte publicera en formulärmall som innehåller skript på en server som kör InfoPath Forms Services. Du måste därför konvertera skriptet till hanterad kod om du vill kunna publicera formulärmallen på en server som kör InfoPath Forms Services.

 • Du ansvarar för underhållet av flera formulärmallar som du själv inte har utformat. Dessa innehåller JScript. Även om du kan läsa och skriva i JScript är du betydligt mer van via att använda programmeringsspråket VBScript (Microsoft Visual Basic Scripting Edition). Eftersom du ansvarar för underhållet av de här formulärmallarna skulle du kunna arbeta effektivare om skripten var skrivna i VBScript och därför bestämmer du dig för att ersätta de befintliga skripten i JScript med skript som skrivits i VBScript.

Om du behöver ändra programmeringsspråket i en befintlig formulärmall måste du först ta bort det skript eller den hanterade kod som finns i formulärmallen och sedan ange det nya programmeringsspråket. När du har ändrat programmeringsspråk i formulärmallen kan du skriva om skriptet eller den hanterade koden i det nya språket i Microsoft Skriptredigeraren eller Microsoft Visual Studio Tools for Applications och sedan lägga till det nya i formulärmallen.

Överst på sidan

Ändra programmeringsspråk i en formulärmall

Innan du ändrar programmeringsspråk i en formulärmall kanske du vill spara en kopia av den ursprungliga källkoden i en textredigerare, t.ex. Anteckningar, om du behöver den som referens eller vill använda originalkoden på nytt.

Spara den ursprungliga källkoden

 1. Öppna formulärmallen i designläge.

 2. Peka på ProgrammeringVerktyg-menyn och gör något av följande:

  • Om formulärmallen innehåller skript klickar du på Microsoft Skriptredigeraren.

  • Om formulärmallen innehåller hanterad kod klickar du på Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

 3. Klicka Markera allaRedigera-menyn i Microsoft Skriptredigeraren eller Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

 4. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

 5. Klistra in koden du kopierade i en textredigerare, t.ex. Anteckningar.

 6. Spara textfilen.

Ändra programmeringsspråket i formulärmallen

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Programmering i dialogrutan Formuläralternativ under Kategori.

 3. Klicka på Ta bort kod under Programmeringsspråk.

 4. Klicka på Ja i meddelandet som varnar dig för att du håller på att ta bort kod från formulärmallen.

 5. Klicka på det språk du vill använda i listan Formulärmallskodspråk.

  Tips: Om du ändrar programmeringsspråk till Visual Basic eller C# anger du var du vill spara projektfilerna i rutan Projektplats för Visual Basic- och C#-kod.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×