Ändra ordningen på pivotdiagramnoder inom en nivå

Det finns två sätt att ändra ordningen på undernoder i ett pivotdiagram. Du kan antingen sortera om alla noder på en nivå automatiskt eller manuellt flytta en nod inom en nivå.

Sortera om alla noderna på en nivå automatiskt

Använd Sortera-knappen på Pivotdiagram-menyn om du vill ändra ordningen på noderna på en nivå enligt ett datavärde. Du har kanske en översta nod med försäljning uppdelad enligt försäljare. Du kan sortera försäljarnoderna enligt namn eller enligt hur stor vinst varje försäljare gjort.

  1. Markera angiven form för den nivå du vill sortera.

  2. Klicka på SorteraPivotdiagram-menyn eller i verktygsfältet.

  3. Välj en kategori (oftast en kolumn i datakällan) och en aggregation (som Summa, Min eller Max) som du vill sortera noderna enligt i dialogrutan Överslagsalternativ och klicka sedan på OK.

Flytta en nod inom en nivå manuellt

  1. Klicka på den nod du vill flytta.

  2. I verktygsfältet Pivotdiagram klickar du på Flytt vänster/uppåt Flytta upp eller Flytt höger/nedåt Flytta ned .

Obs!: Peka på VerktygsfältVisa-menyn och klicka sedan på Pivotdiagram om du vill visa verktygsfältet Pivotdiagram.

Mer information om pivotdiagram hittar du i Skapa ett pivotdiagram.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×