Ändra namnservrar för att konfigurera Office 365 med Hostgator

Deltagare: Peter Baumgartner

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Följ instruktionerna nedan om du vill att Office 365-DNS-posterna ska hanteras i Office 365. (Om du föredrar det kan du hantera alla DNS-poster för Office 365 hos Hostgator.)

Viktigt!: 

Ange att domänen ska peka på värdkontot.

Viktigt!: Du måste utföra den här proceduren innan du utför proceduren i följande avsnitt, Lägga till en TXT-post för verifiering.

Följ dessa steg för att associera domänen med värdkontona.

 1. Kom igång genom att gå till kundportalen på Hostgator genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-0

 2. Välj fliken Domains.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-1

 3. På sidan Manage Domains, i området My Domains, väljer du den domän som du vill uppdatera.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-2

 4. På sidan Domains Overview i området Name Servers väljer du Change.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-3

 5. På sidan Name Servers för domänen, i listrutan Select Hosting Account, väljer du det värdkonto som är kopplat till din domän.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-4

 6. Välj Save Name Servers.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-9

Tillbaka till början

Lägga till en TXT-post för verifiering

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på Hostgator har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourSiteAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från Hostgator vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett konto på Hostgator för att associera en cPanel med domänen. För att komma igång med Office 365 kan du antingen köpa ett konto från Hostgator eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Gå till sidan Control Panel och området Domains. Välj Advanced DNS Zone Editor.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Hostgator-BP-Configure-1-2

 3. Gå till sidan Advanced DNS Zone Editor och området Add a Record. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in värdena från följande tabell.

  (Välj värdet för Type i listrutan.)

  Name

  TTL

  Type

  TXT Data

  Använd ditt domain_name (till exempel fourthcoffee.com.).

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  1

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  Hostgator-BP-Verify-1-1

 4. Välj Add record.

  Hostgator-BP-Verify-1-2

 5. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När hittar Office 365 rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Gå till sidan Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  O365-BP-Verify-1-4

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Tillbaka till början

Ändra domänens namnserverposter (NS)

Om du vill slutföra konfigurationen av domänen med Office 365 kan du ändra domänens NS-poster hos domänregistratorn så att de pekar på de primära och sekundära namnservrarna i Office 365. Då ställs Office 365 in så att domänens DNS-poster uppdateras. Vi lägger till alla poster så att e-post, Skype för företag – Online och den offentliga webbplatsen fungerar med domänen så att du kan börja.

Varning!: Om du ändrar domänens NS-poster så att de pekar på Office 365-namnservrarna påverkas alla tjänster som är kopplade till domänen. Till exempel kommer all e-post som skickas till din domän (till exempel rob@your_domain.com) till Office 365 när du har gjort den här ändringen.

Vill du ändra namnserverposterna så att du kan konfigurera en egen domän i Office 365?

Viktigt!: 

 • När du har utfört stegen i det här avsnittet är de enda namnservrarna som bör finnas i listan dessa fyra:

 • Följande procedur visar hur du tar bort andra, oönskade namnservrar från listan, och hur du lägger till korrekta namnservrar om de inte redan finns i listan.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Kom igång genom att gå till kundportalen på Hostgator genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-0

 2. Välj fliken Domains.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-1

 3. På sidan Manage Domains, i området My Domains, väljer du den domän som du vill uppdatera.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-2

 4. På sidan Domain Overview i området Name Servers väljer du Change.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-3

 5. På sidan Name Servers för domänen, i listrutan Select Hosting Account, väljer du det värdkonto som är kopplat till din domän.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-4

 6. Välj Manually set my name servers.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-5

 7. Varning!: Följ de här anvisningarna endast om det finns andra namnservrar utöver de fyra korrekta namnservrarna. (Ta alltså endast bort eventuella namnservrar som inte heter ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com eller ns4.bdm.microsoftonline.com.)

  Fortfarande på sidan Name Servers för din domän tar du bort varje namnserver i listan genom att markera den och sedan trycka på Delete på tangentbordet.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-6

 8. I listan med namnservrar skriver du in, eller kopierar och klistrar in, de första två värdena från följande tabell.

  Name Server 1:

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Name Server 2:

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Name Server 3:

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Name Server 4:

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Hostgator-BP-Redelegate-1-7-1

 9. Lägg till de andra namnservervärdena.

  Välj (+) lägg till och skriv, eller kopiera och klistra in, värdet från nästa rad i tabellen i rutan för posten.

  Upprepa proceduren tills du har skapat alla fyra namnserverposterna.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-7-2

 10. Välj Save Name Servers.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-8

Obs!: Det kan ta flera timmar innan ändringarna har uppdaterats genom hela DNS-systemet på Internet. Sedan är din Office 365 e-post och andra tjänster klara att fungera med din domän.

Tillbaka till början

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Tillbaka till början

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×