Ändra namnservrar för att konfigurera Office 365 med Europe Registry

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Följ instruktionerna nedan om du vill att Office 365 hanterar dina Office 365-DNS-poster. (Om du föredrar det kan du hantera alla Office 365 DNS-poster hos Europe Registry.) (Behöver du mer hjälp? Få support.)

Lägga till en TXT-post för verifiering

Innan du använder din domän med Office 365, vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på ditt konto hos domänregistratorn och skapa DNS-posten bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan hos Europe Registry med den här länken. Du uppmanas att logga in först.

 2. På sidan Dashboard väljer du MY DOMAINS.

 3. I avsnittet My Domains väljer du namnet på den domän som du vill redigera.

 4. Välj DNS SETTINGS.

 5. Välj Use Europe Registry Name Servers.

 6. Välj EDIT ZONE RECORDS (Advanced).

 7. I rutorna för den nya posten skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Värd

  Typ

  Innehåll

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd det specifika värdet för Mål eller pekar på-adress här, från tabellen i Office 365. Hur hittar jag det?

 8. Välj ADD.

 9. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats går du tillbaka till Office 365 och begär att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Välj Format > Domäner i Office 365-administratörscentret.

 2. På sidan Domäner väljer du den domän du verifierar.

 3. På sidan Format väljer du Starta konfigurationen.

 4. På sidan Verifiera domän väljer du Verifiera.

Obs!: Det brukar ta omkring 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid för en ändring som du har gjort att uppdatera på DNS-systemet på Internet. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Office 365.

Tillbaka till början

Ändra domänens namnserverposter (NS)

Om du vill slutföra konfigurationen av domänen med Office 365 kan du ändra domänens NS-poster hos domänregistratorn så att de pekar på de primära och sekundära namnservrarna i Office 365. Då ställs Office 365 in så att domänens DNS-poster uppdateras. Vi lägger till alla poster så att e-post, Skype för företag – Online och den offentliga webbplatsen fungerar med domänen så att du kan börja.

Varning!: När du ändrar domänens NS-post så att den pekar på Office 365-namnservrarna påverkas alla tjänster som nu associeras med din domän. Till exempel börjar all e-post som skickats till din domän (t.ex. niklas@din_domän.com) komma till Office 365 när du har gjort den här ändringen.

Vill du ändra namnserverposterna så att du kan konfigurera din domän i Office 365? Följ anvisningarna nedan.

Viktigt!: 

 • Följande procedur visar hur du tar bort andra, oönskade namnservrar från listan, och hur du lägger till korrekta namnservrar om de inte redan finns i listan.

 • När du har utfört stegen i det här avsnittet är de enda namnservrarna som bör finnas i listan dessa fyra:

ns1.bdm.microsoftonline.com

ns2.bdm.microsoftonline.com

ns3.bdm.microsoftonline.com

ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan hos Europe Registry med den här länken. Du uppmanas att logga in först.

 2. På sidan Dashboard väljer du MY DOMAINS.

 3. I avsnittet My Domains väljer du namnet på den domän som du vill redigera.

 4. Välj DNS SETTINGS.

 5. Välj alternativknappen Delegate to Your Name Servers.

  Välj Delegate to Your Name Servers

 6. Beroende på om det redan finns namnservrar listade på sidan som visas nu, fortsätter du till en av följande procedurer:

Om INGA namnservrar visas

 1. I fälten Host Name: skriver eller kopierar och klistrar du in de två första namnservervärdena från följande tabell.

  (Lämna fälten IP Address tomma.)

  Host Name (1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Ange namnservervärdena i Host Name

 2. Lägg till de andra namnservervärdena.

  Välj ADD (lägg till) och skriv eller kopiera och klistra in värdet från nästa rad i tabellen i rutan för posten.

  Upprepa proceduren tills du har skapat alla fyra namnserverposterna.

  Lägg till andra namnservervärden

 3. Välj kontrollen DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS som angivet i följande illustration.

  Markera DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS

Obs!: Det kan ta flera timmar innan ändringarna har uppdaterats genom hela DNS-systemet på Internet. Efter det är din e-post och övriga Office 365-tjänster redo att fungera med din domän.

Tillbaka till början

Om det redan FINNS namnservrar listade

Varning!: Följ de här anvisningarna endast om det finns andra namnservrar utöver de fyra korrekta namnservrarna. (Ta alltså endast bort eventuella namnservrar som inte heter ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com eller ns4.bdm.microsoftonline.com.)

 1. Om andra namnservrar visas redigerar du den första genom att välja den grå pennikonen (redigera) för den posten.

  Välj redigeringsikonen

 2. Ta bort den befintliga första namnservern genom att välja posten i fältet Host Name: och sedan trycka på Delete-tangenten.

  Markera Host Name och tryck på Delete.

 3. Lägg till den första namnservern.

  Skriv eller kopiera och klistra in det första namnservervärdet från följande tabell i det första Host Name:-fältet.

  (Lämna fältet IP Address tomt.)

  Host Name (1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Ange namnservervärdena

 4. Välj Save.

  Spara dina ändringar

 5. Lägg till den andra namnservern.

  1. Välj den grå pennikonen (redigera) för den andra posten.

  2. Ta bort den befintliga andra namnservern genom att välja posten i fältet Host Name: och sedan trycka på Delete-tangenten.

  3. I samma Host Name:-fält skriver eller kopierar och klistrar du sedan in det andra namnservervärdet från tabellen ovan och lämnar fältet IP Address tomt.

  4. Välj SAVE.

 6. Lägg till de andra namnservervärdena.

  Välj ADD (lägg till) och skriv eller kopiera och klistra in värdet från den tredje raden i tabellen ovan i rutan för nästa post. Upprepa proceduren tills du har skapat alla fyra namnserverposterna.

 7. Välj kontrollen DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS som angivet i följande skärmbild.

  Markera DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS

Obs!: Det kan ta flera timmar innan ändringarna har uppdaterats genom hela DNS-systemet på Internet. Efter det är din e-post och övriga Office 365-tjänster redo att fungera med din domän.

Tillbaka till början

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Tillbaka till början

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×