Ändra namnservrar för att konfigurera Office 365 med Europe Registry

Deltagare: Peter Baumgartner

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Följ instruktionerna nedan om du vill att Office 365-DNS-posterna ska hanteras i Office 365. (Om du föredrar det kan du hantera alla Office 365 DNS-poster hos Europe Registry.) (Behöver du mer hjälp? Få support.)

Lägga till en TXT-post för verifiering

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan hos Europe Registry med den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Dashboard väljer du MY DOMAINS.

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-2

 3. I avsnittet My Domains väljer du namnet på den domän som du vill redigera.

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-3

 4. Välj DNS SETTINGS.

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-4

 5. Välj Use Europe Registry Name Servers.

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-5

 6. Välj EDIT ZONE RECORDS (Advanced).

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-6

 7. I rutorna för den nya posten skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Värd

  Typ

  Innehåll

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  EuropeRegistry-BP-Verify-1-1

 8. Välj ADD.

  EuropeRegistry-BP-Verify-1-2

 9. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Välj Installation > Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  Domännamn markerad i administrationscentret för Office 365

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  Knappen Starta installationsprogrammet

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  Knappen Verifiera

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Tillbaka till början

Ändra domänens namnserverposter (NS)

Om du vill slutföra konfigurationen av domänen med Office 365 kan du ändra domänens NS-poster hos domänregistratorn så att de pekar på de primära och sekundära namnservrarna i Office 365. Då ställs Office 365 in så att domänens DNS-poster uppdateras. Vi lägger till alla poster så att e-post, Skype för företag – Online och den offentliga webbplatsen fungerar med domänen så att du kan börja.

Varning!: Om du ändrar domänens NS-poster så att de pekar på Office 365-namnservrarna påverkas alla tjänster som är kopplade till domänen. Till exempel kommer all e-post som skickas till din domän (till exempel rob@your_domain.com) till Office 365 när du har gjort den här ändringen.

Vill du ändra namnserverposterna så att du kan konfigurera din domän i Office 365? Följ stegen nedan.

Viktigt!: 

 • När du har utfört stegen i det här avsnittet är de enda namnservrarna som bör finnas i listan dessa fyra:

 • Följande procedur visar hur du tar bort andra, oönskade namnservrar från listan, och hur du lägger till korrekta namnservrar om de inte redan finns i listan.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan hos Europe Registry med den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Dashboard väljer du MY DOMAINS.

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-2

 3. I avsnittet My Domains väljer du namnet på den domän som du vill redigera.

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-3

 4. Välj DNS SETTINGS.

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-4

 5. Välj alternativknappen Delegate to Your Name Servers.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-1

 6. Beroende på om det redan finns namnservrar listade på sidan som visas nu, fortsätter du till en av följande procedurer:

Om INGA namnservrar visas

 1. I fälten Host Name: skriver eller kopierar och klistrar du in de två första namnservervärdena från följande tabell.

  (Lämna fälten IP Address tomma.)

  Host Name (1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-2

 2. Lägg till de andra namnservervärdena.

  Välj ADD (lägg till) och skriv eller kopiera och klistra in värdet från nästa rad i tabellen i rutan för posten.

  Upprepa proceduren tills du har skapat alla fyra namnserverposterna.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-3

 3. Välj kontrollen DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS som angivet i följande illustration.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-4

Obs!: Det kan ta flera timmar innan ändringarna har uppdaterats genom hela DNS-systemet på Internet. Sedan är din Office 365 e-post och andra tjänster klara att fungera med din domän.

Tillbaka till början

Om det redan FINNS namnservrar listade

Varning!: Följ de här anvisningarna endast om det finns andra namnservrar utöver de fyra korrekta namnservrarna. (Ta alltså endast bort eventuella namnservrar som inte heter ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com eller ns4.bdm.microsoftonline.com.)

 1. Om andra namnservrar visas redigerar du den första genom att välja den grå pennikonen (redigera) för den posten.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-5

 2. Ta bort den första namnservern genom att välja posten i fältet Host Name: och sedan trycka på Delete-tangenten.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-6

 3. Lägg till den första namnservern.

  Skriv eller kopiera och klistra in det första namnservervärdet från följande tabell i det första Host Name:-fältet.

  (Lämna fältet IP Address tomt.)

  Host Name (1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-7

 4. Välj Save.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-8

 5. Lägg till den andra namnservern.

  1. Välj den grå pennikonen (redigera) för den andra posten.

  2. Ta bort den befintliga andra namnservern genom att välja posten i fältet Host Name: och sedan trycka på Delete-tangenten.

  3. I samma Host Name:-fält skriver eller kopierar och klistrar du sedan in det andra namnservervärdet från tabellen ovan och lämnar fältet IP Address tomt.

  4. Välj SAVE.

 6. Lägg till de andra namnservervärdena.

  Välj ADD (lägg till) och skriv eller kopiera och klistra in värdet från den tredje raden i tabellen ovan i rutan för nästa post. Upprepa proceduren tills du har skapat alla fyra namnserverposterna.

 7. Välj kontrollen DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS som angivet i följande skärmbild.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-4

Obs!: Det kan ta flera timmar innan ändringarna har uppdaterats genom hela DNS-systemet på Internet. Sedan är din Office 365 e-post och andra tjänster klara att fungera med din domän.

Tillbaka till början

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Tillbaka till början

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×