Layoutsidor

Ändra marginaler

Ändra marginaler

I Word kan du anpassa eller välja fördefinierade marginalinställningar. I Word används automatiskt en sidmarginal på en tum för varje enskild sida. Du kan också ställa in marginaler för motstående sidor, ange extra marginalutrymme om du vill låta binda in dokumentet och ändra hur marginalerna mäts.

 1. Välj Layout > Marginaler.

 2. Välja den marginal du vill använda.

 3. Om den konfiguration du vill ha inte visas väljer du Anpassade marginaler och anger dina egna marginaler.

Marginaler

Vad vill du göra?


Titta på ett videoklipp

 1. På fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat väljer du Marginaler. Då visas galleriet Marginaler.

  Galleriet för marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout

 2. Välj den typ av marginal du vill använda.

  Obs!: Om dokumentet innehåller flera avsnitt tillämpas den nya marginaltypen endast på det aktuella avsnittet. Om dokumentet innehåller flera avsnitt och du har markerat flera avsnitt tillämpas den nya marginaltypen på alla markerade avsnitt.

Du kan enkelt ändra standardmarginalerna. Och när du har gjort det sparas de nya standardinställningarna i mallen som dokumentet bygger på. Därefter används de nya marginalinställningarna automatiskt för alla nya dokument som bygger på den mallen.

 1. När du har valt en ny marginal väljer du Marginaler och sedan Anpassade marginaler.

 2. I dialogrutan Utskriftsformat väljer du Ange som standard.

 1. På fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat väljer du Marginaler. Då visas galleriet Marginaler.

  Galleriet för marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout

 2. Längst ner i galleriet Marginaler väljer du Anpassade marginaler.

  Dialogrutan Utskriftsformat

 3. Ange nya värden för marginalerna i dialogrutan Utskriftsformat.

Fler tips om marginaler

 • Om du vill ändra standardmarginalerna klickar du på Marginaler när du har valt en ny marginal, och klickar sedan på Anpassade marginaler. I dialogrutan Utskriftsformat klickar du på Ange som standard. De nya standardinställningarna sparas i mallen som dokumentet bygger på. De nya marginalinställningarna används automatiskt för alla nya dokument som bygger på den mallen.

 • Om du vill ändra marginalerna i en begränsad del av ett dokument markerar du texten och anger sedan de nya marginalernas inställningar i dialogrutan Utskriftsformat. Klicka på Markerad text i rutan Använd på. Microsoft Word infogar automatiskt avsnittsbrytningar före och efter texten med de nya marginalinställningarna. Om dokumentet redan är indelat i avsnitt kan du klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt och sedan ändra marginalerna.

 • För de flesta skrivare krävs en minsta marginalbredd eftersom det inte går att skriva ut ända till kanten på papperet. Om du anger för smala marginaler visas följande meddelandet i Microsoft Word: En eller flera marginaler ligger utanför den utskrivbara delen av sidan.

  Om du vill förhindra att texten klipps av klickar du på Åtgärda. Då utökas marginalbredden automatiskt. Om du ignorerar meddelandet och försöker skriva ut dokumentet som det är visas ett annat meddelande i Word, där du får frågan om du vill fortsätta.

  Minsta möjliga marginal beror på skrivaren, skrivardrivrutinen och pappersstorleken. Mer information om minsta möjliga marginal finns i handboken till skrivaren.

I dubbelsidiga dokument, som böcker och tidningar, kan du använda marginaler för motstående sidor. Det innebär att när du väljer speglande marginaler blir den vänstra sidans marginaler en spegelbild av marginalerna på den högra sidan. Inner- respektive yttermarginalerna blir alltså lika breda.

 • Klicka på Marginaler > Speglad i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Galleriet för marginaler med alternativet Speglad markerat

Obs!: Om du vill ändra marginalbredderna klickar du på Anpassade marginaler längst ned i galleriet Marginaler. Ange nya värden i rutorna Insida och Utsida.

Med en fästmarginal lägger du till extra utrymme i sid-, över- eller innermarginalen i ett dokument som ska bindas till en bok. På så sätt kan du vara säker på att ingen text försvinner vid bindningen.

Illustration av motstående sidor och fästmarginaler

1. Fästmarginaler för bindning

2. Spegla marginaler för motstående sidor

Ange fästmarginalen

 1. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

 2. Klicka på Anpassade marginaler.

 3. Ange bredden på fästmarginalen i rutan Fästmarginal.

 4. Klicka på Vänster eller Överkant i rutan Fästmarginalplacering.

  Obs!: Rutan Fästmarginalplacering är inte tillgänglig om du har valt alternativet Motstående sidor, 2 sidor per ark eller Bokvikning. Det beror på att fästmarginalens placering bestäms automatiskt för dessa alternativ.

Word kan visa rader i dokumentet för att representera textgränser.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Avancerat och markera sedan kryssrutan Visa textgränser under Visa dokumentinnehåll.

  Sidmarginaler visas i dokumentet som prickade linjer.

Obs!: Du kan visa sidmarginalerna i utskriftslayoutvyn eller webblayoutvyn. Textgränserna visas inte på den utskrivna sidan.

Vad vill du göra?

Det finns flera olika sidmarginalalternativ i Microsoft Word. Du kan använda standard-sidmarginalerna eller så kan du ange egna.

 • Lägga till marginaler för bindning    Med en fästmarginal lägger du till extra utrymme i sid-, över- eller innermarginalen i ett dokument som ska bindas till en bok. På så sätt kan du vara säker på att ingen text försvinner vid bindningen.

Illustration av motstående sidor och fästmarginaler

1. Fästmarginaler för bindning

2. Spegla marginaler för motstående sidor

 • Ange marginaler för motstående sidor     I dubbelsidiga dokument, som böcker och tidningar, kan du använda speglade marginaler för motstående sidor. Det innebär att den vänstra sidans marginaler blir en spegelbild av marginalerna på den högra sidan. (Inner- respektive yttermarginalerna blir alltså lika breda.)

  Obs!: Du kan ange fästmarginaler för ett dokument som har marginaler för motstående sidor, om det behövs extra utrymme i dokumentet för bindning.

 • Lägga till en bokvikning    Med alternativet Bokvikning i dialogrutan Utskriftsformat kan du skapa en broschyr. Du kan använda samma alternativ för att skapa en meny, en inbjudan, ett evenemangsprogram eller någon annan typ av dokument som har en mittvikning.

Broschyr med en vikning i mitten

1. Word infogar en enda, centrerad bokvikning

När du har konfigurerat ett dokument som en broschyr kan du arbeta med det precis som med vilket annat dokument som helst och t.ex. infoga text, grafik och andra visuella element.

 • För de flesta skrivare krävs en minsta marginalbredd eftersom det inte går att skriva ut ända till kanten på papperet. Om du anger för smala marginaler visas följande meddelandet i Microsoft Word: En eller flera marginaler ligger utanför den utskrivbara delen av sidan.

  Om du vill förhindra att texten klipps av klickar du på Åtgärda. Då utökas marginalbredden automatiskt. Om du ignorerar meddelandet och försöker skriva ut dokumentet som det är visas ett annat meddelande, där du får frågan om du vill fortsätta.

 • Minsta möjliga marginal beror på skrivaren, skrivardrivrutinen och pappersstorleken. Mer information om minsta möjliga marginal finns i handboken till skrivaren.

 1. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på den typ av marginal du vill använda. För den vanligaste marginalbredden klickar du på Normal.

  Obs!: När du klickar på den typ av marginal du vill använda ändras hela dokumentet automatiskt till den typ av marginal som du har valt.

 3. Du kan också ange egna marginalinställningar. Klicka på Marginaler, klicka på Anpassade marginaler, och ange sedan nya värden för marginalerna i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger.

 • Om du vill ändra standardmarginalerna klickar du på Marginaler när du har valt en ny marginal, och klickar sedan på Anpassade marginaler. I dialogrutan Utskriftsformat klickar du på knappen Standard och klickar sedan på Ja. De nya standardinställningarna sparas i mallen som dokumentet bygger på. De nya marginalinställningarna används automatiskt för alla nya dokument som bygger på den mallen.

 • Om du vill återställa de ursprungliga marginalinställningarna klickar du på Marginaler och sedan på Anpassade marginaler. Ändra marginalerna för Överkant, Nederkant, Vänster och Höger till 2,5 cm. Klicka sedan på knappen Standard och på Ja.

 • Om du vill ändra marginalerna i en begränsad del av ett dokument markerar du texten och anger sedan de nya marginalernas inställningar i dialogrutan Utskriftsformat. Klicka på Markerad text i rutan Använd på. Microsoft Word infogar automatiskt avsnittsbrytningar före och efter texten med de nya marginalinställningarna. Om dokumentet redan är indelat i avsnitt kan du klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt och sedan ändra marginalerna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och markera sedan kryssrutan Visa textgränser under Visa dokumentinnehåll.

  Sidmarginaler visas i dokumentet som prickade linjer.

Obs!: Du kan visa sidmarginalerna i vyn Utskriftslayout eller vyn Webblayout. Textgränserna visas inte på den utskrivna sidan.

När du väljer speglade marginaler speglar marginalerna på den vänstra sidan marginalerna på den högra sidan. Det innebär att innermarginalerna blir lika breda på båda sidorna och att yttermarginalerna blir lika breda på båda sidorna.

 1. Klicka på Marginaler > Speglad i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Marginaler > Anpassade marginaler och ange de bredder du vill använda i rutorna Insida och Utsida.

Med en fästmarginalinställning lägger du till extra utrymme i sid- eller övermarginalen i ett dokument som ska bindas till en bok. På så sätt kan du vara säker på att ingen text försvinner vid bindningen.

 1. Klicka på Marginaler > Anpassade marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Normal på listan Flera sidor.

 3. Ange bredden på fästmarginalen i rutan Fästmarginal.

 4. Klicka på Vänster eller Överkant i rutan Fästmarginalplacering.

  Obs!: Rutan Fästmarginalplacering är inte tillgänglig om du har valt alternativet Motstående sidor, 2 sidor per ark eller Bokvikning. Det beror på att fästmarginalens placering bestäms automatiskt för dessa alternativ.

 1. Klicka på textrutan som du har skapat så att den markeras.

 2. Klicka på fliken Format i menyfliksområdet.

 3. Klicka på den lilla knappen i nedre vänstra hörnet av gruppen Storlek.

 4. Klicka på fliken Textruta i fönstret Formatera textruta.

 5. I avsnittet Innermarginal kan du anpassa marginalerna till önskad storlek.

 6. Klicka på OK.

Om den här artikeln inte besvarar din fråga kan du chatta med en virtuell Microsoft-agent eller en person när som helst

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×