Ändra layouten för en pivottabells data

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Efter att du har skapat en pivottabell och lagt till de fält du vill analysera kan du ändra datalayouten för att göra pivottabellen lättare att läsa och söka i. Välj bara en annan rapportlayout för att göra snabba ändringar i layouten.

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken.

  Verktyg för pivottabell

 2. Klicka på Design> Rapportlayout.

  Knappen Rapportlayout på fliken Design

 3. Välj ett av tre följande formuläralternativ:

  • Visa i kompakt format hindrar relaterade data från att spridas vågrätt utanför skärmvyn, och minimerar rullning. Den här layouten används automatiskt när du skapar en pivottabell.

   Pivottabelldata i kompakt form

   Precis som på bilden finns element från olika radområdesfält i en kolumn och elementen från andra fält indragna. Radetiketter tar upp mindre utrymme i kompakt form, vilket gör att det finns mer utrymme för numeriska data. Knapparna Utöka och Komprimera visas då att du kan visa eller dölja detaljer.

  • Visa i dispositionsformat dispositionerar pivottabellens data.

   Pivottabelldata i dispositionsformat

   Som på bilden kan element positioneras i en hierarki mellan kolumnerna.

  • Funktionen Visa i tabellformat visar allt i tabellformat, vilket för det lättare att kopiera celler till ett annat kalkylblad.

   Pivottabelldata i tabellform

   Som på bilden kan den här layouten användas på en kolumn per fält.

 4. Om du använder dispositions- eller tabelläget kan du också klicka på Upprepa alla elementetiketter på menyn Rapportlayout för att visa elementetiketter för varje element.

Tips:  Efter att du har valt layout kan du använda en stil eller radränder för att ändra formatet.

Ändra hur delsummor och totalsummor visas

Om du vill begränsa layouten av data i din pivottabell kan du ändra sättet som delsummor, totalsummor och element visas.

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att pivottabellen visas.

 2. Gör ett eller följande på fliken Design:

  Layoutalternativ i gruppen Layout på fliken Design

  • Klicka på Delsummor för att ändra hur de visas för grupper av data.

  • Klicka på Totalsummor för att ändra hur de visas för kolumner och rader.

  • Klicka på Tomma rader för att infoga en tom rader efter varje gruppering i din pivottabell.

Mer information om pivottabeller

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×