Ändra lösenord för webbprogramspooler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd den här proceduren för att ändra lösenordet för programpoolsidentiteten för webben. Web application pool använder identitetskontot för sin webbprogrammet. Webbprogrammet lagrar autentiseringsuppgifter information och fortsätter att fungera även efter att lösenordet har upphört att gälla. Om Web application pool startas lagrade autentiseringsuppgifter information tas bort och går inte att starta Web application pool tills autentiseringsuppgifter informationen ska uppdateras. Om Web application pool går inte att starta visas felmeddelandet "Tjänsten är inte tillgänglig" HTTP för användare av alla webbsidor eller tjänster som webbprogrammet innehåller.

Meddelanden: 

 • De här åtgärderna kan inte utföras förrän lösenordet har ändrats på domänkontrollanten. Autentiseringsuppgifterna som har angetts kontrolleras mot dem som finns på domänkontrollanten. Om du anger det nya lösenordet innan lösenordet har ändrats på domänkontrollanten visas ett felmeddelande och inställningarna ändras inte.

 • För att kunna spara ändringarna måste du starta om webbprogramspoolen. Detta innebär att innehållet och tjänsterna som tillhandahålls av webbprogramspoolen inte är tillgängliga medan poolen startas om.

 • Den här proceduren behöver köras endast på den server som kör webbplatsen för central administration av SharePoint.

Viktigt!: Du måste vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn, eller motsvarande, för att utföra följande åtgärder. Det räcker inte att vara medlem i gruppen Servergruppsadministratörer (Windows-säkerhetsgruppen WSS_RESTRICTED_WPG).

Ändra lösenordet för programpoolsidentiteten för webben med hjälp av användargränssnittet

 1. Klicka på Åtgärder på webbplatsen för central administration av SharePoint.

 2. Klicka på Tjänstkonton under Säkerhetskonfiguration på sidan Åtgärder.

 3. Markera Webbprogramspool under Välj den komponent som ska uppdateras i avsnittet Hantering av autentiseringsuppgifter.

 4. Välj den tjänst som programmet har skapats under i listan webbtjänst. Standardinställningen är Windows SharePoint Services-webbprogram.

 5. I listan Programpool markerar du programpoolen du vill uppdatera autentiseringsuppgifter för.

 6. Skriv det nya lösenordet i rutan Lösenord.

 7. Klicka på OK.

Ändra lösenordet för programpoolsidentiteten för webben med hjälp av kommandoraden

 1. Öppna kommandoraden på datorn där webbplatsen för central administration körs och navigera till Program\Delade filer\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin.

 2. Skriv följande kommando i en kommandotolk:

  stsadm – o updateaccountpassword – userlogin < domän\användarnamn >

  – lösenord < newpassword > – noadmin

  Obs!: userlogin är kontot Web application pool identitet.

 3. Tryck på RETUR.

 4. Skriv följande kommando i en kommandotolk:

  iisreset/noforce

 5. Tryck på RETUR.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×