Ändra inställningar för webbdelen Sökresultat

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I webbdelen Sökresultat visas sökresultatet för en fråga som angetts i webbdelen Sökruta.

By default, the Search Results Web Part is used on all default search vertical pages. Search verticals are customized for searching specific content, such as (Everything, People, Conversations, and Videos), and they display search results that are filtered and formatted for a specific content type or class. The Search Results Web Part shows search results, and it also sends the search results to the Refinement Web Part and to the Search Navigation Web Part.

Obs!: See Configure a Content Search Web Part in SharePoint to add a Content Search Web Part (CSWP) to your page and configure it for simple and advanced results.

I webbdelen Sökresultat används en fråga som angetts i webbdelen för att visa sökresultat. Som SharePoint Online-administratör kan du ändra frågan och andra inställningar för att visa sökresultat.

To add and configure a Search Results Web Part on a page, see About configuring the Search Results Web Part. You can also find additional information see Configure properties of the Search Results Web Part in SharePoint Server.

Vad vill du göra?

Change the query in the Search Results Web Part

Define the query by using Keyword Query Language (KQL) in Advanced Mode

Add refiners

Define sorting

Add more settings

Test your query

Define the query by using predefined values in Quick Mode

Change display template settings

Change Results settings and Results control settings

Ändra frågan i webbdelen Sökresultat

The Search Results Web Part uses a query that is specified in the Web Part to show search results. By default, this query uses the query variable {searchboxquery}. The query variable is a placeholder for a value, which means that when you run the query, a value replaces the placeholder. For example, when a user types the search term yellow in the Search Box, the {searchboxquery} variable in the Search Results Web Part searches for all items that contain the phrase yellow.

Genom att ändra frågan i webbdelen Sökresultat kan du göra följande:

 • Ändra resultatskällan om du vill ange vilket innehåll som ska genomsökas. Resultatkällorna är som standard inställda för de olika vertikalsökningssidorna:

 • Allt (results.aspx): Lokala SharePoint-resultat (System)

 • Personer (peopleresults.aspx): Personsökning, lokalt resultat (System)

 • Konversationer (conversationresults.aspx): Konversationer (System)

 • Videor (videoresults.aspx): Lokala videoresultat (System)

 • Lägga till frågevariabeler eller egenskapsfilter för att anpassa sökresultatet för olika användare eller användargrupper.

 • Flytta upp eller flytta ned objekt eller sidor i sökresultatet.

 • Ändra sorteringsordningen av sökresultatet.

Det finns två huvudsakliga sätt att ändra frågan:

Definiera frågan med hjälp av KQL (Keyword Query Language) i avancerat läge

 1. Klicka på Inställningar på sökresultatsidan och klicka sedan på Redigera sida. Sidan med sökresultat öppnas i redigeringsläge.

 2. Flytta pekaren till höger om webbdelens titel i webbdelen Sökresultat, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera webbdel i menyn. Verktygsfönstret för webbdelen Sökresultat öppnas under menyfliksområdet överst till höger på sidan.

 3. I webbdelens verktygspanel, i avsnittet Sökvillkor, klickar du på Ändra fråga. Dialogrutan Skapa din fråga öppnas i Avancerat läge.

 4. Ange vilket innehåll som ska sökas igenom genom att välja en resultatkälla i avsnittet Välj en fråga på fliken GRUNDERNA.

 5. You can now change the Query text. By default, the query variable {searchboxquery} is defined. Change the query text by using Keyword Query Language (KQL), or use the Keyword filter and Property filter lists to build the query:

  • The keyword query can consist of free-text keywords, property filters, or operators. Use braces to enclose query variables. The query variables will be replaced with a value when the query is run. Keyword queries have a maximum length of 2,048 characters. For more information about KQL, see Keyword Query Language (KQL) syntax reference.

  • Use keyword filters to add query variables to your query. Select predefined query variables from the list, and then add them to the query by clicking Add keyword filter. For a list of available query variables, see Query variables in SharePoint Server 2013.

  • Use property filters to query the content of managed properties that are set to queryable in the search schema. Select managed properties from the Property filter lists. Click Add property filter to add the filter to the query.

   Obs!: Custom managed properties are not shown in the Property filter list. To add a custom managed property to your query, in the Query text box, enter the name of your custom managed property followed by the query condition, for example MyCustomColorProperty:Green

 6. Klicka på Testfråga om du vill se en förhandsgranskning av sökresultatet.

 7. Du kan även lägga till mer information i fråga:

 8. Klicka på OK om du vill spara frågan och återgå till verktygsfönstret för webbdelen.

Lägga till förfiningar

På fliken the FÖRFINING kan du välja att begränsa det resultat som returneras genom att lägga till förvalda förfiningar i frågan.

Du kan ange att det sökresultat som returneras i webbdelen Sökresultat ska begränsas till ett eller från värden från förfiningarna. I listan visas alla hanterade egenskaper som är aktiverade som förfiningar i sökschemat.

 • Om du vill lägga till en förfining i frågan väljer du en från listan och klickar sedan på Lägg till.

Du kan ange att sökresultatet ska grupperas utifrån en eller flera hanterade egenskaper. Det kan vara praktiskt när det finns flera varianter av ett visst objekt, och du vill gruppera dem under en enda resultatpost.

 • Om du vill definiera gruppering av resultat klickar du på Visa mer så visas avsnittet Gruppera resultat.

Ange sortering

Använd fliken SORTERING för att ange hur sökresultatet ska sorteras. Du kan definiera flera sorteringsnivåer, välja vilken rankningsmodell som ska användas samt lägga till regler för dynamisk ordning.

I listan Sortera efter visas alla hanterade egenskaper som är inställda som Kan sorteras i sökschemat.

 • Så här sorterar du resultat utifrån hanterade egenskaper:

  1. Markera en hanterad egenskap i listan Sortera efter och välj sedan Fallande eller Stigande.

  2. Om du vill lägga till fler sorteringsnivåer klickar du på Lägg till sorteringsnivå.

 • Så här sorterar du resultat utifrån relevansordning:

  1. Välj Rangordning i listan Sortera efter.

  2. (Valfritt) Välj vilken rankningsmodell du vill använda i listan Rankningsmodell.

  3. (Valfritt) Under Dynamisk sortering kan du ange ytterligare rangordning genom att lägga till regler som ändrar resultatets ordning när vissa villkor är uppfyllda. Klicka på Lägg till dynamisk ordningsregel och ange sedan villkorsregler.

Lägga till fler inställningar

Use the Settings tab to select more settings for your query. You can choose to use query rules, use URL rewriting, select loading behavior, and specify whether to remove duplicate results or not.

Testa frågan

På fliken Test visas den slutgiltiga frågetexten, som bygger på dina val på de andra flikarna. Du kan testa alternativa frågor genom att redigera frågetexten direkt. Du kan också testa olika frågealternativ genom att klicka på Visa fler.

Obs!:  Alla ändringar du gör i frågan på fliken Test sparas inte.

Avsnitt

Beskrivning

Frågetext

Visar den slutliga frågan som kommer att köras av webbdelen Sökresultat. Den slutgiltiga frågetexten bygger på den ursprungliga frågemallen där dynamiska variabler ersätts med aktuella värden. Andra ändringar av frågan kan göras som en del av en frågeregel.

Klicka på Visa mer om du vill ha mer information.

Frågemall

Innehållet i den frågemall som används för frågan.

Förfinat av

The refiners that are applied to the query, as defined on the REFINERS tab.

Grupperat efter

Den hanterade egenskap som sökresultatet grupperas efter, enligt vad som angetts på fliken FÖRFINING.

Tillämpade frågeregler

Visar vilka frågeregler som tillämpas i frågan.

Mallvariabler i fråga

De frågevariabler som används i frågan och de värden för variablerna som används på den aktuella sidan. Skriv andra värden om du vill testa vilken effekt det ger på frågan.

Användarens segmenteringstermer

Testa hur frågan fungerar för olika användarsegmentstermer. Klicka på Lägg till användarsegmentsterm om du vill lägga till termer i frågan.

Testfråga

Klicka på knappen Testfråga om du vill förhandsgranska sökresultatet.

Top of Page

Definiera frågan med hjälp av fördefinierade värden i snabbläge

 1. Kontrollera på fliken GRUNDLÄGGANDE om du är i avancerat läge. Klicka på Växla till snabbläge i det övre högra hörnet om du är i avancerat läge.

 2. Ange vilket innehåll som ska sökas igenom genom att välja en resultatkälla i avsnittet Välj en fråga.

 3. Om du vill begränsa resultatet till en viss webbplats, lista, URL eller till ett visst bibliotek väljer du ett alternativ i listan i avsnittet Begränsa efter app.

 4. Om du vill begränsa resultatet till innehåll som har taggats med en term från en termuppsättning väljer du alternativ i avsnittet Begränsa efter tagg:

 5. Begränsa inte resultat av någon tagg:Sökresultatet begränsas inte efter taggar (standardinställning).

 6. Begränsa efter navigeringsvillkor för aktuell sida: Sökresultatet begränsas till innehåll som har taggats med termen på den aktuella sidan. Den aktuella taggen visas som den sista delen av den läsvänliga URL:en. Det här alternativet är endast relevant om hanterad navigering används på webbplatsen.

 7. Begränsa efter aktuella och underordnade villkor för navigering: Sökresultatet begränsas till innehåll som har taggats med termen på den aktuella sidan (visas som den sista delen i läsvänlig URL) och till innehåll som har taggats med undertermer till den aktuella sidan. Endast relevant om hanterad navigering används på webbplatsen.

 8. Begränsa baserat på den här taggen: Sökresultatet begränsas till innehåll som har taggats med den tagg du skriver in i rutan.

 9. Du kan även lägga till mer information i fråga:

 10. Klicka på OK om du vill spara frågan och återgå till verktygsfönstret för webbdelen.

Top of Page

Ändra inställningar för visningsmall

 1. Klicka på Inställningar på sökresultatsidan och klicka sedan på Redigera sida. Sidan med sökresultat öppnas i redigeringsläge.

 2. Flytta pekaren till höger om webbdelens titel i webbdelen Sökresultat, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera webbdel i menyn. Verktygsfönstret för webbdelen Sökresultat öppnas under menyfliksområdet överst till höger på sidan.

 3. I listan Visningsmall för resultatstyrning i avsnittet Visningsmallar i verktygsfönstret för webbdelen kan du välja en visningsmall och på så sätt styra webbdelens allmänna utseende.

 4. I de andra listorna i det här avsnittet kan du välja en visningsmall för enskilda resultat:

  • Standardalternativet är Använd resultattyper för att visa objekt. Med det här alternativet tillämpas olika visningsmallar beroende på resultattypen i sökresultatet. Om resultattypen för ett sökresultat till exempel är en PDF-fil används visningsmallen PDF-objekt. Om resultattypen för ett sökresultat är en bild används visningsmallen Bildobjekt.

  • Om du vill använda samma visningsmall för alla resultattyper av sökresultat ska du välja Använd en enda mall för att visa objekt och sedan välja vilken visningsmall du vill använda.

See Change how search results look by using result types and display templates for more information.

Top of Page

Ändra inställningar och kontrollinställningar för resultat

 1. Klicka på Inställningar på sökresultatsidan och klicka sedan på Redigera sida. Sidan med sökresultat öppnas i redigeringsläge.

 2. Flytta pekaren till höger om webbdelens titel i webbdelen Sökresultat, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera webbdel i menyn. Verktygsfönstret för webbdelen Sökresultat öppnas under menyfliksområdet överst till höger på sidan.

 3. Ändra Inställningar för resultat i avsnittet Inställningar i verktygsfönstret för webbdelen om du vill ange hur resultatet visas:

Om du väljer

Visar webbdelen

Valt som standard

Antal resultat per sida

Det högsta antalet sökresultat som visas per sida.

Visa rankade resultat

Rangordnade resultat.

Avmarkera om du endast vill visa uppflyttade block (till exempel uppflyttade resultat eller personliga favoriter) eller resultatkontroller (till exempel antal resultat).

Ja

Visa framhävda resultat

Sökresultat som har flyttats upp med hjälp av frågeregler.

Ja

Visa "Menade du?"

Query spelling corrections as Did you mean suggestions.

Ja

Visa personliga favoriter

Användarnas personliga favoriter, vilket är resultat som användaren har klickat på tidigare.

Ja

Visa länken Visa dubbletter

A View Duplicates link that users can click to view results that were classified as duplicates.

Nej

Visa länk till Sökcenter

Länk till sökcenter.

Nej

4.   In the Web Part tool pane, in the Settings section, change Results control settings to specify more options for what to show in the Search Results Web Part:

Om du väljer

Visar webbdelen

Valt som standard:

Visa länken Avancerad

En länk till sidan Avancerad sökning.

Ja

Show result count

Antalet resultat som hittats.

Ja

Show language dropdown

En listruta med språk. Ger användare en möjlighet att byta språk i sin fråga. Listrutan med språk visas endast om användare har valt två eller fler språk på sidan med användarinställningar för sökning

Ja

Show sort dropdown

En listruta för sortering. Ger användare en möjlighet att ändra resultatets sorteringsordning.

Nej

Show paging

En sidindelningskontroll nedanför sökresultatet.

Ja

Show preferences link

En länk till sidan med användarinställningar för sökning.

Ja

Show AlertMe link

A link to the Alert Me page.

Ja

Top of Page

Mer information finns i:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×