Ändra inställningar för webbdelen Förfining

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Webbdelen Förfining filtrerar sökresultatet i kategorier som kallas förfiningar. Genom att klicka på förfiningarna kan användare begränsa sökresultatet och enklare hitta det de letar efter.

Webbdelen Förfining används som standard på alla standardsidor för vertikala sökningar, som är sökresultatssidor för Allt, Personer, Konversations och Videor.

Som SharePoint Online-administratör kan du ändra hur webbdelen Förfining är konfigurerad. Du kan göra följande:

 • Filtrera sökresultat från en annan sökresultatswebbdel.

 • Ange vilka förfiningar som ska visas.

  Obs!: Eventuella hanterade egenskaper som du vill använda som förfiningar måste anges som förfiningsbara och frågebara i sökschemat. Innehållskällan som innehåller de hanterade egenskaperna måste dessutom crawlas innan egenskaperna kan användas som förfiningar.

 • Ändra visningsmallen för en förfining.

 • Ändra visningsnamnen för förfiningar.

 • Lägga till räknare i förfiningar.

Vad vill du göra?

Ändra hur webbdelen Förfining fungerar och ser ut

Ändra visningsnamnet för en förfining

Lägga till förfiningsräknare

Ändra hur webbdelen Förfining fungerar och ser ut

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Inställningar på sidan som innehåller webbdelen Förfining.

 2. Klicka på pilen Meny för webbdelen Förfining och klicka sedan på Redigera webbdel.

 3. Markera den webbdel du vill filtrera sökresultat från i avsnittet Förfiningsmål i verktygsfönstret för webbdelen. Webbdelen Sökresultat är vald som standard.

 4. Kontrollera att Välj förfiningar i den här webbdelen är markerad i verktygsfönstret för webbdelen.

 5. Klicka på Välj förfiningar.

 6. Använd knapparna i avsnittet Tillgängliga förfiningar på sidan Förfiningskonfiguration och välj vilka förfiningar som ska visas i webbdelen samt i vilken ordning de ska visas. Om du har angett ett Alias för en förfiningsbar hanterad egenskap visas detta alias i avsnittet Konfiguration för.

 7. Välj hur du vill att respektive förfining ska se ut i avsnittet Konfiguration för.

  Obs!: Om du har en webbplats med ett språk kan du ändra visningsnamnet för förfiningen i avsnittet Visningsnamn. För webbplatser med flera språk kan du ändra visningsspråk för förfiningen enligt instruktionerna i Ändra visningsnamnet för en förfining.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra visningsnamnet för en förfining

Namnet på den hanterade egenskapen används som standard som visningsnamn för förfiningen. Ofta kan det vara svårt att förstå namnet på den hanterade egenskapen – till exempel RefinableString00 eller ColorOWSTEXT. Du kan åtgärda det här genom att ändra namnet på förfiningen i en JavaScript-fil.

 1. Klicka på Webbplatsinställningar på menyn Inställningar på sidan som innehåller webbdelen Förfining.

 2. Klicka på Huvudsidor och sidlayouter i avsnittet Webbdesignergallerier på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Visningsmallar på sidan Galleri för huvudsidor.

 4. Klicka på Språkfiler på sidan Visningsmallar.

 5. Klicka på mappen för det aktuella språket på sidan Språkfiler.

 6. Öppna filen CustomStrings.js.

 7. Lägg till en rad för varje hanterad egenskap som du vill ändra visningsnamnet för. Använd följande syntax:

"rf_RefinementTitle_ManagedPropertyName": "Sample Refinement Title for ManagedPropertyName"

Lägg till exempel till den här raden om du vill ändra visningsnamnet för det hanterade egenskapen RefinableInt00 till Pris:

"rf_RefinementTitle_RefinableInt00": "Price".
 1. Spara filen.

Överst på sidan

Lägga till förfiningsräknare

Som standard webbdelen förfining visas inte förfiningsräknare – det vill säga antal resultat för varje förfining-värde. Om du har aktiverat den hanterade egenskapen färg som en förfining att förfining värdena vara färger, till exempel rött, gröntoch blått. Du kan lägga till förfiningsräknare genom att ändra ett värde i en HTML-fil så att förfining värden visas som röd (10), grön (12)och blå (8).

 1. Klicka på Webbplatsinställningar på menyn Inställningar på sidan som innehåller webbdelen Förfining.

 2. Klicka på Huvudsidor och sidlayouter i avsnittet Webbdesignergallerier på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Visningsmallar på sidan Galleri för huvudsidor.

 4. Klicka på Filter på sidan Visningsmallar.

 5. Öppna filen Filter_Default.html.

 6. Ändra värdet för ShowCounts till true.

 7. Spara filen.

Överst på sidan

Mer information finns i:

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×