Ändra inställningar för RSS-feeds

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har lagt till en RSS-feed behöver du inte ändra andra inställningar. Men erbjuder Microsoft Outlook 2010 flera alternativ för webbplatsanpassning, inklusive hur ofta du får uppdaterade RSS-objekt, var RSS-objekt sparas och om du vill hämta bifogade filer eller inte.

Vad vill du göra?

Granska eller ändra hur ofta objekt hämtas

Ändra plats där RSS-Feeds sparas

Ändra visningsnamn för RSS-Feed

Hämta länkade artiklar som en bifogad fil

Hämta bifogade filer automatiskt

Granska eller ändra hur ofta objekt hämtas

När du prenumererar på en RSS-feed söker Outlook med jämna mellanrum efter uppdaterade inlägg.

RSS-Feed utgivare kan ange högsta frekvens som en kontroll för nya inläggen ska utföras. Dessa begränsningar hjälper dig att hantera begäran på servrar. Till exempel en RSS-Feed kan ha en omröstning i högsta frekvens 60 minuter – det här innebär inte söka efter uppdateringar mer än en gång i timmen.

Viktigt!: Vissa utgivare framtvinga strikt dessa begränsningar. Om du söker efter uppdateringar oftare än den angivna gränsen kan RSS-Feed publisher tillfälligt eller permanent blockera din åtkomst. Varken Microsoft Outlook kan hjälpa dig om din access avbryts eller förbjuden av en RSS-Feed utgivare.

Så här kontrollerar du om RSS-leverantören har definierat en tidsgräns eller inte:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. Klicka på en feed på fliken RSS-feeds och sedan på Ändra.

  Eventuella tidsgränser visas vid Aktuell leverantörsgräns under Uppdateringsgräns.

  Skärmbild av Uppdateringsgräns

  Du bör inte avmarkera kryssrutan Uppdateringsgräns. Den här inställningen hjälper dig att undvika att bli blockerad av innehållsleverantörer för att ha sökt efter uppdateringar för ofta.

Om ingen gräns har definierats av RSS-leverantören används inställningen Skicka och ta emot för RSS-feeds. Om du vill kontrollera eller ändra inställningen gör du följande:

 1. På fliken Skicka och ta emot klickar du på Grupp för Skicka och ta emot i gruppen Skicka och ta emot .

 2. Klicka på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

 3. Markera gruppen som innehåller kontot RSS under Gruppnamn.

  Kontot RSS finns som standard i gruppen Alla konton. Om du inte är säker på vilken grupp RSS-kontot finns i, markerar du ett gruppnamn och klickar på Redigera. Upprepa stegen tills du hittar gruppen som innehåller RSS-kontot (se bilden nedan).

  Inställningar för Skicka och ta emot

 4. Markera kryssrutan Skicka/ta emot automatiskt var n: e minut under Inställningar för gruppen ”Alla konton”.

  Grupp för Skicka och ta emot

 5. Skriv ett värde i textrutan (högst 1440).

  Obs!: Om du anger ett tidsintervall som är oftare än vad som angetts i publisher använder Outlook utgivarens inställningen. Det innebär att ett förbud från innehåll publisher på grund av oberoende av den övre gränsen.

 6. Klicka på Stäng.

Överst på sidan

Ändra plats där RSS-feeds sparas

I de flesta fall behöver du inte ändra platsen där RSS-feeds sparas. Men du kanske överväger att byta plats när du använder ett Microsoft Exchange Server-konto och din organisation endast tillåter dig att spara en begränsad mängd data på deras servrar. Genom att spara RSS-feeds i en Outlook-datafil (PST) på din dator använder inte ditt RSS-feedinnehåll ditt tilldelade serverutrymme.

Om du väljer att spara RSS-feeds i en Outlook-datafil (PST) har du emellertid bara tillgång till dessa objekt på den dator där filen är sparad.

RSS-feeds som sparar objekt i en mapp i din Exchange-postlåda är tillgängliga för dig från alla datorer med Outlook som ansluter till ditt Exchange-konto, också när du ansluter till ditt Exchange-konto med Outlook Anywhere eller från Outlook Web Access.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. Klicka på en RSS-feed på fliken RSS-feeds och sedan på Byt mapp.

 4. Välj en annan leveransplats för RSS-feeds under Välj en mapp eller skapa en ny mapp genom att klicka på Ny mapp.

 5. Klicka på OK för att gå tillbaka till dialogrutan Kontoinställningar.

Överst på sidan

Ändra visningsnamn för en RSS-feed

Varje RSS-Feed har ett namn som anges av RSS-leverantören. Du kan ändra namnet så som det visas i Navigeringsfönstret och Kontoinställningar.

Ändra namnet på en RSS-feed i navigeringsfönstret

 • Högerklicka på mappen, peka på Byt namn, skriv in ett nytt namn och tryck på RETUR.

Ändra namnet på en RSS-Feed i kontoinställningar

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. Klicka på Ändra på fliken RSS-feeds.

 4. Skriv ett nytt namn i textrutan Feednamn i området Allmänt.

Obs!: Om du delar RSS-feeds med andra visas det ursprungliga feednamnet för dem, inte eventuella anpassade namn som du angett.

Överst på sidan

Hämta länkade artiklar som en bifogad fil

Många RSS-feeds består av meddelanden som innehåller en kort sammanfattning av ett längre meddelande eller en artikel med en länk till det fullständiga innehållet. Du kan konfigurera Outlook så att det länkade innehållet hämtas automatiskt som en bifogad fil i RSS-meddelandena.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. Klicka på Ändra på fliken RSS-feeds.

 4. Markera kryssrutan Hämta den fullständiga artikeln som en bifogad HTML-fil under Hämtningsbara filer.

Överst på sidan

Hämta bifogade filer automatiskt

RSS-meddelanden kan innehålla bifogade filer. Som standard hämtas inte dessa bifogade filer av Outlook. Om du vill att bifogade filer ska hämtas automatiskt gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. Klicka på Ändra på fliken RSS-feeds.

 4. Markera kryssrutan Hämta bilagor för denna feed automatiskt under Hämtningsbara filer.

  Meddelanden: 

  • I Outlook blockeras som standard bifogade filer (till exempel BAT-, EXE-, VBS- och JS-filer) som kan innehålla virus. Det betyder att du inte kan visa eller komma åt blockerade filer. Gemikonen visas i kolumnen Bifogad fil i Inkorgen och upplyser dig om att meddelandet innehåller en bifogad fil. En lista med alla bifogade filer som blockerats visas i informationsfältet längst upp i meddelandet.

  • Innan du öppnar en bifogad fil bör du kontrollera att den inte innehåller virus med hjälp av ett antivirusprogram.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×