Ändra indrag mellan en punkt eller ett nummer och text i en lista

Så här ändrar du indrag mellan nummer eller punkter och texten i Word-dokument:

  1. Välj ett nummer eller en punkt om du vill justera indrag för hela listan. Välj texten i det listobjekt du vill ändra om du vill justera indrag för ett enda listobjekt. Högerklicka och välj Justera indrag i lista så att dialogrutan Justera indrag i lista öppnas.

    Skärmbild av dialogrutan Justera indrag i lista, där du kan ange inställningar för placering av punkter och textindrag. Du kan också välja vad som ska följa på ett tal och var du vill lägga till tabbstopp.

  2. Gör följande:

    • Placering av punkter eller Placering av listtecken – ange ett värde eller använd uppåt- och nedåtpilarna för önskad position.

    • Text med indrag – ange ett värde eller använd uppåt- och nedåtpilarna för den position dit du vill att texten ska justeras.

    • Avgränsare efter listtecken – välj bland följande alternativ: Tabbtecken och markera sedan kryssrutan Lägg till tabbstopp vid för att ange avståndet mellan valda siffror eller punkter och texten, Mellanslag för ett enda mellanslag mellan valda siffror eller punkter och texten eller Ingenting om det inte ska vara något utrymme mellan valda siffror eller punkter och texten.

Relaterad information

Definiera nya punkter, nummer och flernivålistor

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×