Ändra hur kontakter visas

I Office Communicator 2007 R2 finns det fyra sätt att visa kontaktlistan, och du kan sortera kontakterna efter tillgänglighet och visningsnamn. Du kan även dölja och visa en lista över dina senaste kontakter, ombuden eller gruppens svarsgrupp.

Innehåll i det här avsnittet

Vilka vyer är tillgängliga i fönstret Office Communicator?

Välj en vy

Anpassa vyer

Hur kontakter sorteras i kontaktlistan

Vilka vyer är tillgängliga i fönstret Office Communicator?

Följande vyer är tillgängliga i Office Communicator 2007 R2:

Visa

Syfte

Kontaktlista

Det här är standardvyn som du ser när du startar Office Communicator.

Åtkomstnivåer

Denna vy visar kontaktgrupperna sorterade efter åtkomstnivå. Åtkomstnivåer är behörighetsnivåer som du tilldelar kontakterna för att bestämma hur mycket av din närvaroinformation de ska kunna se.

Hantering av åtkomstnivåer

I den här vyn kan du ändra åtkomstnivån för flera kontakter på en gång, både inom och utanför företaget.

Taggade kontakter

I den här vyn grupperas kontakter som du har taggat. När du taggar en kontakt berättar du för Communicator att du vill bli underrättad när kontaktens status förändras.

Överst på sidan

Välj en vy

  • I fönstret Office Communicator klickar du på knappen Ändra sättet du visar dina kontakter på och väljer sedan en vy.

Så här väljer du vyn Hantering av åtkomstnivåer

  • I namnlisten i Office Communicator klickar du på menyknappen, Visa och sedan på Hantering av åtkomstnivåer.

    Obs!: Hantering av åtkomstnivåer är inte tillgänglig från knappen Ändra sättet du visar dina kontakter på.

Överst på sidan

Anpassa vyer

Det går att anpassa kontaktlistan enligt följande:

  • Visa eget namn     I namnlisten i Office Communicator klickar du på menyknappen, Visa och väljer sedan Visa eget namn.

  • Gruppera kontakter efter tillgänglighet     I fönstret Office Communicator klickar du på knappen Ändra sättet du visar dina kontakter på, ser till att vyn Kontaktlista är vald, och klickar sedan på Sortera kontakter efter tillgänglighet.

  • Gruppera kontakter efter visningsnamn     I fönstret Office Communicator klickar du på Ändra sättet du visar dina kontakter på. Du kan välja vilken vy som helst. Klicka på Sortera kontakter efter visningsnamn.

  • Gruppen aktuella kontakter     I fönstret Office Communicator klickar du på knappen Ändra sättet du visar dina kontakter på, ser till att vyn Kontaktlista är vald, och klickar sedan på Visa aktuella kontakter, så döljs eller visas en lista över dina senaste kontakter.

  • Ombud.     I fönstret Office Communicator klickar du på knappen Ändra sättet du visar dina kontakter på, ser till att vyn Kontaktlista är vald, och klickar sedan på Visa ombud, så döljs eller visas en lista över de ombud du har valt i inställningarna för vidarekoppling av samtal.

  • Gruppens svarsgrupp.     I fönstret Office Communicator klickar du på knappen Ändra sättet du visar dina kontakter på, ser till att vyn Kontaktlista är vald, och klickar sedan på Visa gruppens svarsgrupp, så döljs eller visas en lista över medlemmarna i gruppens svarsgrupp som du har ställt in i inställningarna för vidarekoppling av samtal.

Överst på sidan

Hur kontakter sorteras i kontaktlistan

I Communicator sorteras kontakterna i varje grupp i kontaktlistan som standard efter tillgänglighet, och sedan i alfabetisk ordning. Tillgängliga kontakter (de som kan kontaktas) har antingen närvarostatusen Tillgänglig eller Upptagen. Gruppen Aktuella kontakter utgör ett undantag och sorteras i fallande ordning, med den kontakt du senast kommunicerade med högst upp. Om du vill ändra sorteringsordningen för kontakterna i kontaktlistan klickar du på knappen Ändra vy i Communicator-fönstret och väljer sedan Sortera kontakter efter tillgänglighet. Det här alternativet grupperar kontakter som har statusen Inte vid datorn, Inte tillgänglig och Okänd och lämnar kontakter med status Upptagen eller Tillgänglig i respektive grupp. Kontakterna sorteras därefter i alfabetisk ordning.

I alla vyer kan kontakterna sorteras i bokstavsordning efter visningsnamn. Välj knappen Ändra vy i Communicator-fönstret och välj sedan Sortera kontakter efter visningsnamn. Då sorteras kontakterna i bokstavsordning inom grupperna som visas.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×