Ändra fyllning för en figur eller kantlinjen för en figur i SmartArt-grafik

Du kan ändra en SmartArt-grafik och på så sätt ändra färgen på specifika figurer, specifika kantlinjer och även ändra färgen på hela grafiken.

Ändra färger i en SmartArt-grafik – översikt

Du kan använda färger för att framhäva budskapet i SmartArt-grafiken. Du kan till exempel ändra färgerna i en viss form, eller ändra färgerna på alla former i ett SmartArt-grafikobjekt genom att tillämpa en annan färgkombination. Färgminiatyrerna illustrerar hur färgerna tillämpas (t.ex. växlande eller mörkast till ljusast) i stället för hur de används.

Du kan även använda färger från dokumentets temafärger i SmartArt-grafiken så att färgvariationerna matchar de färger som används i bilden eller dokumentet. Om du ändrar dokumentets tema så används de nya temafärgerna även i SmartArt-grafiken.

Ändra färg på en figur

 1. Klicka på den figur i SmartArt-grafiken som du vill ändra.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

  Gruppen figur format i PowerPoint

  Om kommandona på fliken format inte visas kan du behöva dubbelklicka på fliken format för att öppna kommandona.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  Meddelanden: 

  • Om SmartArt-grafiken innehåller många figurer kan du, i stället för att ändra färgerna för alla figurer en i taget, ändra färgerna för hela SmartArt-grafiken och sedan ändra färgen för enskilda figurer manuellt om det behövs.

  • Om du vill öppna fönstret Formatera figur där det finns många alternativ för figurformatering högerklickar du på figuren och klickar sedan på Formatera figur på snabbmenyn.snabbmeny

Ändra färg på kantlinjen för en figur

 1. Klicka på den figur som har en kantlinje som du vill ändra.

  Om du vill använda samma färg för flera kantlinjer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned Ctrl och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du vill dölja kantlinjen klickar du på Ingen kontur.

  Gruppen figur format i PowerPoint

  Om inte fliken SmartArt-verktyg eller Format visas bör du kontrollera att du har markerat ett SmartArt-grafikobjekt. Du måste kanske dubbelklicka på figuren för att fliken Format ska öppnas.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Ändra färg eller format på hela SmartArt-grafiken

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg och klicka på den miniatyrbild som du vill använda.

  Gruppen figur format i PowerPoint

  Om du inte ser fliken SmartArt-verktyg eller design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du kan behöva dubbelklicka på formen för att öppna fliken design .

  Meddelanden: 

  • Om du vill se hur en färg kommer att användas i SmartArt-grafiken innan du väljer en miniatyrbild placerar du pekaren över miniatyrbilden och granskar SmartArt-grafiken.

  • Du kan också använda snygga format i SmartArt-grafiken genom att välja ett alternativ i gruppen SmartArt-format . Klicka på menyn mer Bild av knapp om du vill visa alla tillgängliga format och placera pekaren över miniatyr bilderna för att förhandsgranska hur de olika formaten ser ut.

  • Om du vill vara säker på att dokumentet ser bra ut i svart vitt kan du förhandsgranska det. Klicka på en figur i SmartArt-grafiken och klicka på pilen vid ändra färger på fliken Design och klicka sedan på en miniatyr bild under primära tema färger.

Ändra färger i en SmartArt-grafik – översikt

Du kan använda färger för att framhäva budskapet i SmartArt-grafiken. Om du till exempel vill visa att varje steg i en process är olika kan du använda färg färger.

Ändra i färggalleriet

Eller så kan du använda tonings området dekor färg 1 om du vill stryka under riktningen för ditt meddelande för en linjär process.

Ändra i färggalleriet med alternativet Toningsomfång - dekorfärg 1 valt

Du kan ändra färgerna på alla figurer i SmartArt-grafiken genom att använda en annan färgkombination. Färg miniatyrer visar de olika sätt som färgerna används till (till exempel, alternerande eller mörkast), i stället för hur färger används.

Du kan även använda färger från dokumentets temafärger i SmartArt-grafiken så att färgvariationerna matchar de färger som används i bilden eller dokumentet. Om du ändrar dokumentets tema så används de nya temafärgerna även i SmartArt-grafiken.

Du kan skapa en effekt av gradvis ändring av färg genom att använda en toning på ett objekt, så att färgen varierar smidigt från en mörkare till en ljusare färgton. Du kan också använda en toning för att ge formerna i grafiken en regnbåge effekt.

Ändra färg på en figur

 1. Klicka på den figur i SmartArt-grafiken som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera former till samma färg klickar du på den första figuren och håller ned CTRL medan du klickar på de andra figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

  Fliken Format under SmartArt-verktyg.
  Fliken format under SmartArt-verktyg i PowerPoint 2010

  Om flikarna SmartArt-verktyg eller format inte visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du måste kanske dubbelklicka på figuren för att fliken Format ska öppnas.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

  Meddelanden: 

  • Mer information om hur du använder en övertoningsfyllning finns i lägga till en tonad fyllning i en figur.

  • Om SmartArt-grafiken innehåller många figurer kan du, i stället för att ändra färgerna för alla figurer en i taget, ändra färgerna för hela SmartArt-grafiken och sedan ändra färgen för enskilda figurer manuellt om det behövs.

  • Om du använder ett snabb format och sedan ändrar färgen på en form kan du anpassa effekterna för formen.

  • Om du vill öppna dialog rutan Formatera figur med många alternativ för figur format högerklickar du på formen och klickar sedan på formatera figur på snabbmeny.

Ändra färg på kantlinjen för en figur

 1. Klicka på den figur som har en kantlinje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera kant linjer till samma färg klickar du på den första figuren och håller ned CTRL medan du klickar på de andra figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du vill dölja kantlinjen klickar du på Ingen kontur.

  Fliken Format under SmartArt-verktyg.
  Fliken format under SmartArt-verktyg i PowerPoint 2010

  Om flikarna SmartArt-verktyg eller format inte visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du måste kanske dubbelklicka på figuren för att fliken Format ska öppnas.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg och klicka på den miniatyrbild som du vill använda.

  Fliken Design under SmartArt-verktyg
  Fliken design under SmartArt-verktyg i PowerPoint 2010

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på figuren för att fliken Format ska öppnas.

  Meddelanden: 

  • Om du vill se hur en färg kommer att användas i SmartArt-grafiken innan du väljer en miniatyrbild placerar du pekaren över miniatyrbilden och granskar SmartArt-grafiken.

  • Om du vill vara säker på att dokumentet ser bra ut i svart vitt klickar du på en miniatyr bild under primära tema färger.

Se även

Skapa SmartArt-grafik

Byta SmartArt-layout eller typ av SmartArt-grafik

Ändra format och bredd på linjerna mellan SmartArt-former

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×