Ändra frågestegsinställningar (Power Query)

Ändra frågestegsinställningar (Power Query)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Obs!: En kort video om hur du visar Frågeredigeraren finns i slutet av den här artikeln.

När du lägger till ett frågesteg i Power Query kan infogas den i vilken ordning stegen som följer det valda steget. Om du lägger till ett steg var som helst utom i slutet av flödet, bör du kontrollera att alla efterföljande steg fungerar som det ska.

Obs!:  När du infogar eller tar bort ett mellanliggande steg i en fråga riskerar du att bryta en fråga. I Power Query visas varningen Infoga steg när du försöker infoga ett nytt steg.

Du vill

Lägga till ett frågesteg

Använda frågeinställningar

Använda en formel

Ändra ett steg

Använda frågeinställningar

Använda formelfältet

Ta bort ett steg

Ändra ordning på ett steg

Följande bild visar frågeredigeraren i fönstret Frågeinställningar till höger i fönstret. Frågeredigeraren är var Power Query-frågor skapas redigerade och raffinerad.

Komma igång

Lägg till ett frågesteg

Det finns två sätt att lägga till ett frågesteg till din frågan.

Använda frågeinställningar

 1. I fönstret Query Settings finns listan APPLIED STEPS, i den klickar du på ett frågesteg.

 2. När du har slutfört ett frågesteg som omformas dina data till ett frågesteg nedanför markerade frågesteg. Mer information om hur ändra form på dina data kan du läsa formdata.

Använd en formel

 1. Om det behövs så klicka på ett frågesteg i fönstret Steps. Frågesteget läggs till under det markerade frågesteget.

 2. Klicka på formelikonen ( Formel ) till vänster om formelfältet.
  En ny formel skapas i formuläret = < nameOfTheStepToReference >

 3. Skriv in den nya formeln som = Class.Function(ReferenceStep[,otherparameters]).
  Till exempel: du har en tabell med kolumnen kön och hur du lägger till en kolumn med värdet ”Judy” eller ”Brian”, beroende på personens kön. Formeln skulle = Table.AddColumn (< ReferencedStep > ”Prefix”, varje om [kön] = ”F” och ”Judy” annat ”Mr”.)

Dolda kolumner

Obs!:  När du lägger till ett frågesteg kan ett fel uppstå i efterföljande steg. Ett fel genereras om det nya steget ändrar på fält, t.ex. kolumnnamn, som används i något av stegen som följer det infogade steget.

Överst på sidan

Ändra ett steg

Det finns två sätt att ändra ett befintligt steg.

Använda frågeinställningar

 1. Klicka på det steg som du vill redigera i listan TILLÄMPADE steg.

 2. Klicka på kugghjulsikonen ( Ikon för Inställningar ) eller högerklicka på och klicka på Redigera inställningar.

 3. Ändra på frågestegsvärden i dialogrutan för det valda steget.

 4. Klicka på OK.

Använd formelfältet

 1. Klicka på det steg som du vill redigera i listan TILLÄMPADE steg.

 2. Ändra värden i formeln i formelfältet. Mer information om Power Query-formler finns i Läs mer om Power Query-formler.

 3. I frågeredigerarens dialogruta klickar du på Refresh.

Överst på sidan

Delete steps

 1. Klicka på ikonen ( Delete steps ) till vänster om det steg som du vill ta bort eller

 2. Högerklicka på steget och klicka på Delete eller Delete Until End.

Överst på sidan

Ändra ordning på ett steg

Du kan flytta ett steg uppåt eller nedåt i fönstret Steps. Att ändra ett stegs placering i fönstret Steps kan göra ett eller flera steg misslyckas. Kontrollera att alla steg fungerar som de ska efter att du har avslutat omflyttningen.

För att flytta ett steg uppåt eller nedåt i listan med stegen i det här fönstret, Steps

 1. I det fönstret Steps högerklickar du på det steg som du vill flytta.

 2. I snabbmenyn klickar du antingen på Move Up eller Move Down för att flytta den markerade steg ett steg uppåt eller nedåt i listan.

  Obs!:  Upprepa dessa steg för att flytta ett steg flera positioner. När ett steg är längst upp eller längst ned i listan blir ett av flyttalternativen nedtonat.

Överst på sidan

Obs!: Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill öppna Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor &gt; Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×