Ändra formatet för diagramelement

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra format på enskilda diagramelement, till exempel diagramområde, rityta, dataserie, axlar, rubriker, dataetiketter eller förklaring. Du kan använda dialogrutan Formatera < diagramelement > för att göra formateringsändringar eller du kan använda fördefinierat eller anpassat Figurformat. Du kan också formatera texten i diagramelement.

Vad vill du göra?

Ändra formatet på ett markerat diagramelement

Ändra figurformat för ett markerat diagramelement

Ändra formatet på texten i ett markerat diagramelement

Formatera text i diagramelement med textformat

Formatera text i diagramelement med WordArt-format

Ändra formatet på ett markerat diagramelement

 1. Klicka på det diagramelement som du vill ändra i ett diagram eller gör följande för att välja diagramelement från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.
   När du gör det visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och välj det diagramelement som du vill formatera.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

   Tips: Ett alternativ till menyflikarna är att högerklicka på ett diagramelement, klicka på Formatera <diagramelement> på snabbmenyn och sedan fortsätta med steg 3.

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format .

 3. Klicka på en kategori i dialogrutan Formatera <diagramelement>, klicka på en kategori och välj sedan de formateringsalternativ du vill använda.

  Viktigt!: Vilka alternativ som är tillgängliga i den här dialogrutan beror på vilken typ av diagramelement som är markerat.

  Obs!: 

 4. När du väljer mellan alternativen i den här dialogrutan används ändringarna direkt i det markerade diagramelementet, vilket gör det enklare att se effekterna av ändringarna i diagrammet utan att du behöver stänga dialogrutan. Eftersom ändringarna används direkt kan du däremot inte klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringarna trycker du på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 5. Du kan ångra flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ däremellan.

 6. Det kan vara praktiskt att flytta dialogrutan så att du kan se både diagrammet och dialogrutan på samma gång.

Överst på sidan

Ändra figurformat för ett markerat diagramelement

 1. Klicka på det diagramelement som du vill ändra i ett diagram eller gör följande för att välja diagramelement från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.
   När du gör det visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och välj det diagramelement som du vill formatera.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Om du vill använda ett fördefinierat figurformat klickar du på formatet på fliken Format i gruppen Figurformat.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Om du vill se alla tillgängliga Figurformat, klickar du på fler knappen Bild av knapp .

 3. Om du vill använda en annan figurfyllning klickar du på Figurfyllning och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda en annan fyllningsfärg klickar du på den färgen under Temafärger eller Standardfärger.

   Tips: Innan du använder en annan färg kan du snabbt förhandsgranska hur den färgen påverkar diagrammet. När du pekar på den färg som du kanske ska använda visas det markerade diagramelementet med den färgen i diagrammet.

  • Om du vill ta bort färgen från det markerade diagramelementet klickar du på Ingen fyllning.

  • Om du vill använda en fyllningsfärg som inte finns tillgänglig under Temafärger eller Standardfärger klickar du på Fler fyllningsfärger. I dialogrutan Färger anger den färg du vill använda på fliken Standard eller Valfri och klickar sedan på OK.
   De egna färger du skapar läggs till under Senaste färger så att du kan använda dem igen.

  • Om du vill fylla figuren med en bild klickar du på Bild. Klicka på den bild som du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  • Om du vill använda en toningseffekt på den valda fyllningsfärgen klickar du på Toning och väljer sedan en typ av toning under Variationer.
   Om du vill ha fler toningstyper att välja mellan klickar du på Fler toningar och klickar på det toningsalternativ du vill använda under kategorin Fyllning.

  • Om du vill använda en strukturfyllning klickar du på Struktur, och klickar sedan på den struktur du vill använda.

 4. Om du vill använda en annan typ av kontur klickar du på Kontur och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda en annan konturfärg klickar du på den färgen under Temafärger eller Standardfärger.

  • Om du vill ta bort konturfärgen från det markerade diagramelementet klickar du på Ingen kontur.

   Obs!: Om det markerade elementet är en linje kommer linjen inte längre att synas i diagrammet.

  • Om du vill använda en konturfärg som inte finns tillgänglig under Temafärger eller Standardfärger klickar du på Fler konturfärger. I dialogrutan Färger anger den färg du vill använda på fliken Standard eller Valfri och klickar sedan på OK.
   De egna färger du skapar läggs till under Senaste färger så att du kan använda dem igen.

  • Om du vill ändra en linjes eller en kantlinjes tjocklek klickar du på Tjocklek och sedan på den linjetjocklek du vill använda.
   Om du vill använda andra linjealternativ än dem som visas klickar du på Fler linjer och sedan på det linjeformat som du vill använda.

  • Om du vill använda en streckad linje eller kant, klickar du på Streck och sedan på det streckformat du vill använda.
   Om du vill visa fler streckformat klickar du på Fler linjer och klickar sedan på den typ av streck du vill använda.

  • Om du vill lägga till pilar vid linjer klickar du på Pilar, och klickar sedan på det pilformat som du vill använda. Det går inte att använda pilar i kantlinjer.
   Om du vill visa fler alternativ för pilformat eller kantlinjeformat klickar du på Fler pilar och sedan på den pilinställning du vill använda.

 5. Du kan använda en annan formateffekt genom att klicka på Figureffekter, klicka på en tillgänglig effekt och sedan välja den typ av effekt du vill använda.

  Obs!: Vilka figureffekter som är tillgängliga beror på vilket diagramelement som är markerat. Förval, reflektion och fasning finns inte tillgängliga för alla diagramelement.

Överst på sidan

Ändra formatet på texten i ett markerat diagramelement

Om du vill formatera om texten i diagramelement kan du använda vanliga formateringsalternativ för text, eller ett WordArt-format.

Formatera text i diagramelement med textformat

 1. Klicka på det diagramelement som innehåller texten du vill formatera.

 2. Högerklicka på texten eller markera den text som ska formateras, och gör sedan något av följande:

  • Klicka på de formateringsalternativ du vill använda i Formateringsverktygsfältet.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Klicka på de formateringsknappar som du vill använda i gruppen Tecken på fliken Start.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

Överst på sidan

Formatera text i diagramelement med WordArt-format

 1. Klicka på det diagramelement som innehåller texten som ska ändras, eller gör följande för att välja diagramelement från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.
   När du gör det visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och välj det diagramelement som du vill formatera.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Gör något av följande i gruppen WordArt-format på fliken Format:

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Om du vill använda ett fördefinierat WordArt-format klickar du på den stil du vill använda.

   Tips: Klicka på fler knappen Bild av knapp om du vill se alla tillgängliga WordArt-format.

  • Om du vill använda ett anpassat WordArt-format klickar du på Textfyllning , Textkontur eller Texteffekter och markerar de formateringsalternativ du vill ha.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×