Ändra format på dataetiketterna i ett diagram

Med dataetiketter blir ett diagram enklare att förstå eftersom de visar information om en dataserie eller de enskilda datapunkterna. I cirkeldiagrammet nedan skulle det till exempel vara svårt att förstå att kaffe utgjorde 38 procent av den totala försäljningen. Du kan formatera etiketterna så att olika element visas, t.ex. procent, namn på en serie eller namn på en kategori.

Cirkeldiagram med dataetiketter formaterade som procentandel

Det finns många formateringsalternativ för dataetiketter. Du kan använda ledlinjer för att koppla ihop etiketterna, ändra formen på etiketten och ändra storlek på den. Och du hanterar allt i åtgärdsfönstret Formatera dataetiketter. När du har lagt till dataetiketterna markerar du den dataetikett du vill formatera och klickar på Diagramelement Knappen Diagramelement > Dataetiketter > Fler alternativ.

Gå till rätt område genom att klicka på en av de fyra ikonerna (Fyllning och linje, Effekter, Storlek och egenskaper (Layout och egenskaper i Outlook eller Word) eller Etikettalternativ) som visas här.

Rutan Formatera dataetiketter

Tips: Kontrollera att bara en dataetikett är markerad, och om du sedan snabbt vill använda egen dataetikettsformatering på andra datapunkter i serien klickar du på Etikettalternativ > Serie med dataetiketter > Klona aktuell etikett.

Här finns stegvisa instruktioner för några av de vanligaste sakerna du kan göra. Om du vill veta mer om rubriker i dataetiketterna läser du Redigera rubriker eller dataetiketter i ett diagram.

En linje som kopplar ihop en dataetikett med motsvarande datapunkt kallas för en ledlinje, och de är användbara om du har placerat dataetiketten en bit ifrån datapunkten. Om du vill lägga till en ledlinje i diagrammet klickar du på etiketten och drar den när du ser en korspil. Om du flyttar dataetiketten justeras ledlinjen och följer automatiskt med dataetiketten. I tidigare versioner fanns den här funktionen endast i cirkeldiagram, men nu finns den i alla diagramtyper med dataetiketter.

Del av ett linjediagram med ledlinjer

 1. Klicka på de kopplingslinjer du vill ändra.

 2. Klicka på Fyllning och linje > Linje och gör önskade ändringar.

  Ikonen Linje i rutan med alternativ för att formatera ledlinjer

Du kan ändra dataetiketternas utseende på många sätt, till exempel ändra färg på dataetikettens kantlinje och på så sätt framhäva den.

 1. Klicka på dataetiketterna där du vill ändra färg på kantlinjen. Klicka två gånger om du bara vill ändra kantlinjen för en dataetikett.

 2. Klicka på Fyllning och linje > Kantlinje och gör önskade ändringar.

  Fliken Fyllning och linje i åtgärdsfönstret Formatera dataetiketter

  Tips: Du kan även framhäva en etikett genom att lägga till en effekt. Kicka på Effekter och välj sedan önskad effekt. Men passa dig så du inte tar i för mycket med effekterna.

  Fliken Effekter i åtgärdsfönstret Formatera dataetiketter

Du kan göra ett diagram personligt genom att ändra dataetiketternas form nästan hur som helst.

 1. Högerklicka på den dataetikett du vill ändra och klicka sedan på Ändra former för dataetiketter.

  Menykommandot Ändra former för dataetiketter och galleriet med former

 2. Välj önskad form.

Klicka på dataetiketten och dra den till önskad storlek.

Tips: Du kan välja andra storleksalternativ (Excel och PowerPoint) och justeringsalternativ i Storlek och egenskaper (Layout och egenskaper i Outlook eller Word). Dubbelklicka på dataetiketten och klicka sedan på Storlek och egenskaper.

Rutan Formatera dataetiketter och ikonen Storlek och egenskaper

Du kan lägga till ett inbyggt diagramfält, till exempel namnet på serien eller kategorin, i datafältet. Det är dock mer effektfullt att lägga till en cellreferens med förklarande text eller ett beräknat värde.

Del av ett diagram med en dataetikett som innehåller text i en cell
 1. Klicka på dataetiketten, högerklicka på den och klicka sedan på Infoga fält för dataetikett.

  Om du markerade hela dataserien kan du inte se det här kommandot. Kontrollera att du endast har markerat en dataetikett.

  Kommandot Infoga fält för dataetikett på snabbmenyn

 2. Klicka på det fält du vill lägga till på dataetiketten.

  Alternativ för Infoga fält för dataetikett

 3. Om du vill koppla dataetiketten till en cellreferens klickar du på [Cell] Välj cell och skriver in en cellreferens.

  Fältreferens för dataetikett

Tips: Om du vill byta från en egen text tillbaka till de medföljande dataetiketterna klickar du på Återställ etikettext under Etikettalternativ.

 1. Du formaterar dataetiketter genom att markera diagrammet, gå till fliken Diagramdesign, klicka på Lägg till diagramelement > Dataetiketter > Fler dataetikettalternativ.

  Lägg till element, Diagram i Office för Mac
 2. Klicka på Etikettalternativ och välj önskade alternativ under Etiketten innehåller. Du kan göra dataetiketter mer lättlästa genom att flytta dem inuti datapunkterna eller till och med utanför diagrammet.

  Formatera dataetiketter i Office för Mac

Mer information finns i

Skapa ett diagram i Excel

Filtrera data från diagrammet

Ändra diagram typ

Lägga till data serier i diagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×