Ändra färg, format eller tjocklek för en linje

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra utseende på en linje genom att ändra linjens färg, format eller tjocklek. Om du använder Excel, Outlook, Word eller PowerPoint kan du använda ett fördefinierat snabb format för att snabbt ändra utseendet på linjen.

Obs!: Dessa funktioner är endast tillgängliga i Skriv bords versionerna av programmen ovan.

Vad vill du göra?

Använda ett snabbformat för en linje

Byta färg på en linje

Skapa en streckad linje

Ändra tjockleken för en linje

Arbeta med linjer i Project

Formatera cell kant linjer i Excel

Använda ett snabbformat för en linje

Snabbformat för linjer omfattar bland annat temafärger från dokumenttemat, skuggor, linjestilar, toningar och tredimensionella (3D) perspektiv. När du placerar mus pekaren över en miniatyr bild av ett snabb format kan du se hur formatet påverkar din linje. Prova olika snabbformat tills du hittar ett du gillar.

 1. Markera den linje du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna.

 2. Klicka på det snabb format du vill använda på fliken format .

  Visar snabbformat för linjer i Office

  Om du vill visa fler snabb format klickar du på knappen mer Knappen Mer .

  Obs!: Om du inte ser fliken format kan du kontrol lera att du har markerat linjen.

Överst på sidan

Byta färg på en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid konturpå fliken format och klicka sedan på den färg du vill använda.

  Visar alternativ för linjefärg i Office

  Obs!: Om du inte ser fliken format kan du kontrol lera att du har markerat linjen.

  Om du vill använda en färg som inte är tema färg klickar du på fler kon tur färgeroch klickar sedan på den färg du vill använda på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen . Anpassade färger och färger på fliken standard uppdateras inte om du ändrar tema för dokumentet senare.

Överst på sidan

Skapa en streckad linje

 1. Markera den linje du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur på fliken Format.

  Visar olika linjestilar i Office

  Obs!: Om du inte ser fliken format kan du kontrol lera att du har markerat linjen.

 3. Peka på streckoch klicka sedan på det format du vill använda.

  Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Ändra tjockleken för en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur på fliken Format.

  Visar olika linjetjocklekar i Office

  Obs!: Om du inte ser fliken format kan du kontrol lera att du har markerat linjen.

 3. Peka på tjocklekoch klicka sedan på den linje tjock lek du vill använda.

  Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

  Obs!: Om du vill rita en dubbel linje ritar du först en linje, kopierar och klistrar in en andra linje bredvid den och grupperar sedan de två linjerna.

Överst på sidan

Arbeta med linjer i Project

Du måste ha ett Gantt-schema öppet för att följa de här stegen.

 1. Högerklicka på den linje du vill ändra och klicka på Egenskaper.

 2. Under linjeväljer du en färg i listan färg och en linje tjock lek i linje listan.

Överst på sidan

Formatera cell kant linjer i Excel

Om du vill använda linje format och färger på kant linjer i Excel-kalkylblad eller-tabeller kan du läsa följande artiklar:

Överst på sidan

Mer information finns i

Rita eller ta bort en linje eller koppling

Formatera stapeldiagrammet i ett Gantt-schema i Project

Vad vill du göra?

Använda ett snabbformat för en linje

Byta färg på en linje

Skapa en streckad linje

Ändra tjockleken för en linje

Använda ett snabbformat för en linje

Snabb format för linjer inkluderar temafärger från dokumentet tema, skuggor, linje format, övertoningar och tredimensionella (tredimensionella) perspektiv. Prova olika snabbformat tills du hittar ett du gillar. Med dynamisk förhands granskning kan du se hur snabb formatet påverkar din linje när du placerar mus pekaren över ett snabb format.

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Om du vill visa fler snabb format klickar du på knappen mer Knappen Mer .

  Flike Format under Ritverktyg i PowerPoint 2010.
  exempel på gruppen figur format på fliken format

  Om flikarna rit verktyg eller format inte visas kontrollerar du att du har markerat linjen. Du kan behöva dubbelklicka på linjen för att öppna fliken format .

Överst på sidan

Byta färg på en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid konturi gruppen figur format på fliken format under rit verktygoch klicka sedan på den färg du vill använda.

  Flike Format under Ritverktyg i PowerPoint 2010.
  exempel på gruppen figur format på fliken format .

  Om flikarna rit verktyg eller format inte visas kontrollerar du att du har markerat linjen. Du kan behöva dubbelklicka på linjen för att öppna fliken format .

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Överst på sidan

Skapa en streckad linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid konturi gruppen figur format på fliken format under rit verktyg.

  Ändra strecktypen för en linje

  Om flikarna rit verktyg eller format inte visas dubbelklickar du på linjen för att kontrol lera att du har markerat den.

 3. Peka på streckoch klicka sedan på det linje format du vill använda.

  Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Ändra tjockleken för en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid konturi gruppen figur format på fliken format under rit verktyg.

  Ändra tjockleken för en linje

  Om flikarna rit verktyg eller format inte visas dubbelklickar du på linjen för att kontrol lera att du har markerat den.

 3. Peka på tjocklekoch klicka sedan på den linje tjock lek du vill använda.

  Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Obs!: Om du vill rita en dubbel linje ritar du först en linje, kopierar och klistrar in en andra linje bredvid den och grupperar sedan de två linjerna.

Överst på sidan

Mer information finns i

Rita eller ta bort en linje eller koppling

Vad vill du göra?

Använda ett snabbformat för en linje

Byta färg på en linje

Skapa en streckad linje

Ändra tjockleken för en linje

Arbeta med linjer i Publisher

Använda ett snabbformat för en linje

Viktigt!: Snabb format är bara tillgängliga i dessa Microsoft Office 2007-systemet program: Excel, Outlook, Word och PowerPoint.

Snabb format för linjer inkluderar temafärger från dokumentet tema, skuggor, linje format, övertoningar och tredimensionella (tredimensionella) perspektiv. Prova olika snabbformat tills du hittar ett du gillar. När du placerar mus pekaren över en miniatyr bild av ett snabb format kan du se hur snabb formatet påverkar din linje.

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna. Mer information om att markera rader finns i Markera en figur eller ett annat objekt.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Om du vill visa fler snabb format klickar du på knappen mer Knappen Mer .

  Om flikarna rit verktyg eller format inte visas dubbelklickar du på linjen för att kontrol lera att du har markerat den.

Överst på sidan

Byta färg på en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna. Mer information om att markera rader finns i Markera en figur eller ett annat objekt.

 2. Klicka på pilen bredvid konturi gruppen figur format på fliken format under rit verktygoch klicka sedan på den färg du vill använda.

  Om flikarna rit verktyg eller format inte visas dubbelklickar du på linjen för att kontrol lera att du har markerat den.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Skapa en streckad linje

I Excel, Outlook, PowerPoint och Word

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna. Mer information om att markera rader finns i Markera en figur eller ett annat objekt.

 2. Klicka på pilen bredvid konturi gruppen figur format på fliken format under rit verktyg.

  Om flikarna rit verktyg eller format inte visas dubbelklickar du på linjen för att kontrol lera att du har markerat den.

 3. Peka på streckoch klicka sedan på det linje format du vill använda.

  Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Ändra tjockleken för en linje

I Excel, Outlook, PowerPoint och Word

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna. Mer information om att markera rader finns i Markera en figur eller ett annat objekt.

 2. Klicka på pilen bredvid konturi gruppen figur format på fliken format under rit verktyg.

  Om flikarna rit verktyg eller format inte visas dubbelklickar du på linjen för att kontrol lera att du har markerat den.

 3. Peka på tjocklekoch klicka sedan på den linje tjock lek du vill använda.

  Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Obs!: Om du vill rita en dubbel linje ritar du först en linje, kopierar och klistrar in en andra linje bredvid den och grupperar sedan de två linjerna. Mer information finns i gruppera och dela upp grupper med figurer, bilder eller andra objekt.

Överst på sidan

Arbeta med linjer i Publisher

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de andra linjerna.

 2. ritnings verktygsfält klickar du på streck format Knappbild , linje/kant linje format Knappbild eller pilen bredvid linje färg Bild av knapp och klickar sedan på det format du vill använda.

  Om du vill ändra till en färg som inte visas klickar du på fler kon tur färgeroch sedan antingen på den färg du vill använda på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen .

  Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på fler linjeroch väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Mer information finns i

Rita eller ta bort en linje eller koppling

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×