Ändra ett pågående arbetsflöde

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder vissa arbetsflöden kan du ändra arbetsflödesinställningarna i ett pågående arbetsflöde. Arbetsflödena Godkännande och Samla in feedback i Microsoft Office SharePoint Server 2007 stöder vissa ändringar i ett pågående arbetsflöde. Med båda dessa arbetsflöden kan du uppdatera uppgiftsinformationen eller listan med deltagare för ett pågående arbetsflöde.

Vad vill du göra?

Uppdatera aktiva uppgifter för ett arbetsflöde

Lägga till eller uppdatera deltagarna

Uppdatera de aktiva uppgifterna för ett arbetsflöde

Bara den person som har startat arbetsflödet eller en person med behörigheten Hantera listor kan ändra ett pågående arbetsflöde.

 1. Om listan eller biblioteket som innehåller det objekt som du vill uppdatera ett arbetsflöde för inte redan är öppen klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

 2. Peka på dokumentet eller objektet som associeras med arbetsflödet, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Arbetsflöden.

 3. Klicka på namnet på arbetsflödet under Pågående arbetsflöden.

 4. Klicka på Uppdatera aktiva uppgifter under Arbetsflödesinformation.

 5. Uppdatera uppgiftens förfallodatum eller uppgiftsinstruktionerna på sidan Ändra arbetsflöde och klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till eller uppdatera deltagarna

Du kan bara lägga till eller uppdatera deltagarna för ett pågående arbetsflöde om arbetsflödet stöder uppdateringar när det läggs till i listor, bibliotek eller innehållstyper. Bara den person som har startat arbetsflödet eller en person med behörigheten Hantera listor kan ändra ett pågående arbetsflöde.

 1. Om listan eller biblioteket som innehåller det objekt som du vill uppdatera ett arbetsflöde för inte redan är öppen klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

 2. Peka på dokumentet eller objektet som associeras med arbetsflödet, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Arbetsflöden.

 3. Klicka på namnet på arbetsflödet under Pågående arbetsflöden.

 4. Gör något av följande under Arbetsflödesinformation:

  • Om du vill lägga till eller ändra godkännare för ett arbetsflöde av typen Godkännande klickar du på Lägg till eller uppdatera godkännare.

  • Om du vill lägga till eller ändra granskare för ett arbetsflöde av typen Samla in feedback klickar du på Lägg till eller uppdatera granskare.

 5. Skriv namnen på de deltagare som du vill lägga till under Lägg till eller uppdatera deltagare eller klicka på Till om du vill välja personer eller grupper från katalogtjänsten.

 6. Om du vill tilldela arbetsflödesuppgiften till en eller flera grupper, och du bara vill tilldela en uppgift till varje grupp, markerar du kryssrutan Tilldela en enskild uppgift till varje grupp som anges (utöka inte grupper).

 7. Skriv eventuella kommentarer som du vill inkludera med uppgiften.

 8. Ange information om förfallodatum under Förfallodatum.

 9. Klicka på Uppdatera.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×