Ändra en publicerad formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill ändra en publicerad formulärmall, ändrar du dess arbetskopia och publicerar sedan om arbetskopian till den ursprungliga publiceringsplatsen.

Artikelinnehåll

Översikt

Skicka en fungerande kopia av formulärmallen

Publicera den ändrade formulärmallen i ett dokumentbibliotek

Publicera den ändrade formulärmallen till en delad mapp

Översikt

Innan du ändrar en publicerad formulärmall bör du kontrollera hur ändringarna inverkar på de befintliga formulär som baseras på formulärmallen. Om du till exempel ändrar datakälla i formulärmallen kan resultatet bli att informationen tas bort permanent i befintliga formulär, som baseras på formulärmallen.

Data kan komma att raderas om du gör något av följande i en formulärmall:

 • Ändrar ett fält eller en grupp från upprepande till icke-upprepande

 • Ändrar datatypen för ett utökat textfält

 • Byter namn på, flyttar eller tar bort ett fält eller en grupp från datakällan

  Obs!: Om du tar bort en kontroll från en formulärmall, behålls fältet eller gruppen samt fältets eller gruppens data i datakällan. Informationen i fältet eller gruppen är dock inte synlig i formuläret, eftersom du har tagit bort den kontroll som var bunden till fältet eller gruppen. Om du tar bort en kontroll från formulärmallen, men vill att användarna ska kunna se informationen i fältet eller gruppen som bands till den borttagna kontrollen, kan du lägga till en ny kontroll som du binder till fältet eller gruppen.

Om du vill ändra en formulärmall som redan har publicerats, ändrar du formulärmallens arbetskopia. Arbetskopian är en formulärmallsversion som du har lagrat på datorn eller i ett versionshanteringsprogram, till exempel Microsoft Visual SourceSafe. När du har ändrat arbetskopian kan du publicera den till en publiceringsplats. Om du inte har en arbetskopia av en formulärmall som är publicerad till en delad nätverksmapp eller ett dokumentbibliotek på en server där Microsoft Windows SharePoint Services körs, kan du från publiceringsplatsen spara en formulärmallskopia på datorn. Kopian kan du använda som arbetskopia. Du kan ändra den och publicera om den till den ursprungliga publiceringsplatsen. Då skrivs publiceringsplatsens ursprungliga formulärmall över med den ändrade formulärmallen.

Publicera en formulärmall är inte samma som sparar en formulärmall. När du publicerar en formulärmall läggs Publiceringsguiden publicera plats och bearbetningsinstruktioner till formulärmallen så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall sparar du en kopia av formulärmallen precis som du gör när du sparar en fil till din dator. Använd alltid Publiceringsguiden när du vill göra formulärmallen tillgänglig för dina användare att fylla i.

Överst på sidan

Skapa en arbetskopia av formulärmallen

Om du vill ändra en formulärmall som har publicerats till ett dokumentbibliotek eller en delad nätverksplats, men inte har en arbetskopia av mallen, kan du spara en arbetskopia från den ursprungliga publiceringsplatsen till din dator.

Tips: Det är en god idé att administrera arbetskopiorna med hjälp av ett versionshanteringsprogram, till exempel Microsoft Visual SourceSafe.

Spara en kopia av formulärmallen från ett dokumentbibliotek till datorn

 1. Öppna dokumentbiblioteket där en formulärmall har publicerats i en webbläsare.

 2. Klicka på Inställningar på menyn Inställningar och klicka sedan på Inställningar för formulärbibliotek.

 3. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 4. Klicka på Redigera mall i avsnittet Dokumentmall.

  Formulärmallen öppnas i Microsoft Office InfoPath.

 5. Klicka på Ja i dialogrutan Microsoft Office InfoPath.

 6. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 7. Klicka på OK i dialogrutan Microsoft Office InfoPath.

 8. I dialogrutan Spara som bläddrar du till den plats där du vill spara en kopia av formulärmallen, och klicka sedan på Spara.

Spara en kopia av formulärmallen från en delad nätverksmapp till datorn

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på På datorn under Öppnar en formulärmall.

 3. Bläddra till nätverksmappen av publicerade formulärmallen, klicka på formulärmallen och klicka sedan på Öppna.

 4. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 5. Klicka på OK i dialogrutan Microsoft Office InfoPath.

 6. Välj en plats i dialogrutan Spara som andra än ursprungligt publicera platsen där du vill spara en fungerade kopia av formulärmallen, och klicka sedan på Spara.

Obs!: Spara inte formulärmallen i den delade nätverksmapp där mallen publicerades från början. Om du gör det skrivs den befintliga formulärmallen över. Då kanske användarna inte kan öppna befintliga formulär som baseras på den aktuella formulärmallen.

Överst på sidan

Publicera om den ändrade formulärmallen till ett dokumentbibliotek

Om du vill ändra en formulärmall som har publicerats till ett dokumentbibliotek kan du införa ändringarna i arbetskopian och sedan publicera om arbetskopian till dokumentbiblioteket.

 1. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

 2. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Ange formulärmallens ursprungliga publiceringsplats på SharePoint-webbplatsen på nästa sida i guiden. Klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på Dokumentbibliotek på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Uppdatera formulärmallen i ett befintligt dokumentbibliotek på nästa sida i guiden, och sedan på det dokumentbiblioteket där formulärmallen publicerades ursprungligen. Klicka sedan på Nästa.

 6. Välj de fält i formulärmallen som ska visas som kolumner i dokumentbibliotekets standardvy.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Obs!: Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

  Länkar till information om hur du visar data i kolumner i ett dokumentbibliotek finns i avsnittet Se även.

 7. Klicka på Publicera på nästa sida i guiden.

  Om formulärmallen har publicerats visas ett bekräftelsemeddelande på den sista sidan i guiden.

 8. Gör något av följande:

  1. Om du vill öppna dokumentbiblioteket och kontrollera att det fungerar att fylla i formulär som baseras på formulärmallen, markerar du kryssrutan Öppna det här dokumentbiblioteket och klickar sedan på Stäng. Dokumentbiblioteket öppnas i en webbläsare. I InfoPath öppnas ett formulär som baseras på formulärmallen när du klickar på Nytt i listverktygsfältet.

   Tips: Om du vill underrätta användarna om att det går att fylla i formulärmallen kan du skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till det dokumentbibliotek där formulärmallen är publicerad.

  2. Om du vill skicka ett e-postmeddelande med formuläret och formulärmallen till användarna markerar du kryssrutan Skicka formuläret till e-postmottagare och klickar på Stäng.

   Ett e-postmeddelande öppnas med formuläret i meddelandets brödtext och du kan fylla i och skicka det till användarna. Om dina användare har Microsoft Office Outlook 2007 kan de fylla i formuläret när de öppnar e-postmeddelandet. Användare med tidigare versioner av Outlook eller andra e-postprogram får ett e-postmeddelande med formuläret och formulärmallen bifogade. Användaren kan öppna den bifogade formulärmallen och installera den på datorn. Användaren kan sedan öppna det bifogade formuläret och fylla i det i InfoPath.

   Tips: I rutan Introduktion i e-postmeddelande skriver du en påminnelse till användarna om att bara öppna bifogade filer från betrodda avsändare.

Överst på sidan

Publicera om den ändrade formulärmallen till en delad nätverksmapp

Om du vill ändra en formulärmall som har publicerats till en delad nätverksmapp kan du införa ändringarna i arbetskopian och sedan publicera om arbetskopian till den delade nätverksmappen.

 1. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

 2. Klicka på Till en nätverksplats och sedan på Nästa i Publiceringsguiden.

 3. Klicka på Bläddra på nästa sida i guiden.

 4. Bläddra till den delade nätverksmapp där formulärmallen är publicerad, klicka på formulärmallen och sedan på OK.

 5. Kontrollera att sökvägen och formulärmallsnamnet stämmer i rutan Formulärmallsnamn på nästa sida i guiden. Klicka sedan på Nästa.

 6. Om du har en alternativ sökväg till den här delad nätverksmapp på nästa sida i guiden, Skriv sökvägen i rutan, till exempel en offentlig webbadress (URL).

 7. Klicka på Nästa.

 8. Klicka på Publicera på nästa sida i guiden.

  Om formulärmallen har publicerats visas ett bekräftelsemeddelande på den sista sidan i guiden.

 9. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna dokumentbiblioteket och kontrollera att det fungerar att fylla i formulär som baseras på formulärmallen, markerar du kryssrutan Öppna det här dokumentbiblioteket och klickar sedan på Stäng. Dokumentbiblioteket öppnas i en webbläsare. I InfoPath öppnas ett formulär som baseras på formulärmallen när du klickar på Nytt i Inställningar-menyn.

   Tips: Om du vill underrätta användarna om att det går att fylla i formulärmallen kan du skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till det dokumentbibliotek där formulärmallen är publicerad.

  • Om du vill skicka ett e-postmeddelande med formuläret och formulärmallen till användarna markerar du kryssrutan Skicka formuläret till e-postmottagare och klickar på Stäng.

   Ett e-postmeddelande öppnas med formuläret i meddelandets brödtext och du kan fylla i och skicka det till användarna. Om dina användare har Microsoft Office Outlook 2007 kan de fylla i formuläret när de öppnar e-postmeddelandet. Användare med tidigare versioner av Outlook eller andra e-postprogram får ett e-postmeddelande med formuläret och formulärmallen bifogade. Användaren kan öppna den bifogade formulärmallen och installera den på datorn. Användaren kan sedan öppna det bifogade formuläret och fylla i det i InfoPath.

   Tips: I rutan Introduktion i e-postmeddelande skriver du en påminnelse till användarna om att bara öppna bifogade filer från betrodda avsändare.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×