Ändra en pivottabells källdata

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Efter att du skapat en pivottabell kan du ändra dataområdet för de källdata som analyseras. Du kan till exempel expandera källdata så att fler rader av data ingår i analysen. Om källdata däremot har förändrats väsentligt, t.ex. innehåller fler eller färre kolumner, kanske du bör fundera på att skapa en ny pivottabell.

Du kan ändra data källan för en pivottabell till en annan Excel-tabell eller ett cell område eller ändra till en annan extern data källa.

 1. Klicka på Pivottabellrapport.

 2. Klicka på ändra data källai gruppen data på fliken analysera och klicka sedan på ändra data källa.

  Dialog rutan ändra pivottabellens data källa visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra data källan för en pivottabell till en annan Excel-tabell eller ett cell område klickar du på Markera en tabell eller ett områdeoch anger sedan den första cellen i text rutan tabell/område och klickar på OK .

   Dialogrutan Byt datakälla för pivottabell

  • Gör följande om du vill använda en annan anslutning:

   1. Klicka på Välj en Använd en extern data källaoch klicka sedan på Välj anslutning.

    Dialogrutan Byt datakälla för pivottabell

    Dialog rutan befintliga anslutningar visas.

   2. I den nedrullningsbara listan Visa högst upp i dialog rutan väljer du den kategori med anslutningar för vilka du vill välja en anslutning eller alla befintliga anslutningar (som är standard).

   3. Välj en anslutning från List rutan Välj en anslutning och klicka sedan på Öppna. Vad händer om din anslutning inte finns med i listan?

    Obs!: Om du väljer en anslutning från kategorin anslutningar i den här arbets boken kommer du att återanvända eller dela en befintlig anslutning. Om du väljer en anslutning från anslutnings filen i mappen Nätverks -eller anslutningsfiler på den här datorn , kopieras den till arbets boken som en ny arbets boks anslutning och sedan används som den nya anslutningen för pivottabellen pivottabellrapport.

    Mer information finns i hantera anslutningar till data i en arbets bok.

   4. Klicka på OK.

Vad händer om din anslutning inte finns med i listan?

Om din anslutning inte finns med i listan i dialog rutan befintliga anslutningar klickar du på Bläddraoch letar efter den data källa du vill ansluta till i dialog rutan Välj data källa . Klicka på Ny källa om det behövs, och följ stegen i Guiden Dataanslutning, och gå sedan tillbaka till dialogrutan Välj datakälla.

Dialogrutan Välj datakälla

Om din pivottabell bygger på en anslutning till ett område eller en tabell i datamodellen, kan du välja en annan tabell eller anslutning på fliken Tabeller. Om pivottabellen däremot är baserad på datamodellen Arbetsbok går det inte att ändra datakälla.

Fliken Tabeller i dialogrutan Befintliga anslutningar

 1. Markera en anslutning och klicka på Öppna.

 2. Klicka på Skapa endast anslutning.

  Importera data – Skapa endast anslutning

 3. Klicka på Egenskaper och sedan på fliken Definition.

  Anslutningsegenskaper

 4. Om .odc-anslutningsfilen har flyttats bläddrar du till den nya platsen i rutan Anslutningsfil.

 5. Om du behöver ändra värden i rutan Anslutningssträng kontaktar du din databasadministratör.

 1. Klicka på Pivottabellrapport.

 2. Klicka på ändra data källai gruppen data på fliken alternativ och klicka sedan på ändra data källa.

  Dialog rutan ändra pivottabellens data källa visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en annan tabell eller ett annat cell område klickar du på Markera en tabell eller ett områdeoch anger sedan den första cellen i text rutan tabell/område .

   Du kan också klicka på Dölj dialog bild av knapp för att tillfälligt dölja dialog rutan, markera den första cellen i kalkyl bladet och sedan trycka på Expand dialog Bild av knapp .

 4. Om du vill använda en annan anslutning klickar du på Välj en Använd en extern data källaoch sedan på Välj anslutning.

  Dialog rutan befintliga anslutningar visas.

 5. I den nedrullningsbara listan Visa högst upp i dialog rutan väljer du den kategori med anslutningar för vilka du vill välja en anslutning eller alla befintliga anslutningar (som är standard).

 6. Välj en anslutning från List rutan Välj en anslutning och klicka sedan på Öppna.

  Obs!: Om du väljer en anslutning från kategorin anslutningar i den här arbets boken kommer du att återanvända eller dela en befintlig anslutning. Om du väljer en anslutning från anslutnings filen i mappen Nätverks -eller anslutningsfiler på den här datorn , kopieras den till arbets boken som en ny arbets boks anslutning och sedan används som den nya anslutningen för pivottabellen pivottabellrapport.

  Mer information finns i hantera anslutningar till data i en arbets bok.

 7. Klicka på OK.

Vad händer om din anslutning inte finns med i listan?

Om din anslutning inte finns med i listan i dialog rutan befintliga anslutningar klickar du på Bläddraoch letar efter den data källa du vill ansluta till i dialog rutan Välj data källa . Klicka på Ny källa om det behövs, och följ stegen i Guiden Dataanslutning, och gå sedan tillbaka till dialogrutan Välj datakälla.

Dialogrutan Välj datakälla

Om din pivottabell bygger på en anslutning till ett område eller en tabell i datamodellen, kan du välja en annan tabell eller anslutning på fliken Tabeller. Om pivottabellen däremot är baserad på datamodellen Arbetsbok går det inte att ändra datakälla.

Fliken Tabeller i dialogrutan Befintliga anslutningar

 1. Markera en anslutning och klicka på Öppna.

 2. Klicka på Skapa endast anslutning.

  Importera data – Skapa endast anslutning

 3. Klicka på Egenskaper och sedan på fliken Definition.

  Anslutningsegenskaper

 4. Om .odc-anslutningsfilen har flyttats bläddrar du till den nya platsen i rutan Anslutningsfil.

 5. Om du behöver ändra värden i rutan Anslutningssträng kontaktar du din databasadministratör.

Du kan inte ändra källdata för en pivottabell i Excel Online. Du måste använda Skriv bords versionen av Excel för att kunna göra det. 

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Skapa en pivottabell med en extern data Källa

Hantera anslutningar till data i en arbets bok

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×