Ändra en kontrolls bindning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kontroller som användare ange eller markera data i ett formulär, inklusive textrutor, kryssrutor och listrutor, är bundna till fälten och grupperna i formulärets datakälla. Datakälla som representeras visuellt av mapp (grupp) och (aktivitetsfält) dokumentikoner i åtgärdsfönstret Datakälla, lagrar data som är kopplad till formuläret. Om en kontroll inte är bunden till ett fält eller en grupp i datakällan eller om den är felaktigt bunden, informationen som anges i sparas kontrollen inte.

Ibland kanske du behöver ändra bindning för en kontroll i en formulärmall. Till exempel om du kopierar en textruta och klistra in dem i samma vy formulärmallens, visas ett meddelande när du flyttar musen över någon av textrutorna som anger att de lagrar dubbletter. Detta beror på att textrutorna är bundna till samma fält. I det här fallet du binda om något av textrutor till ett annat fält i datakällan.

Obs!: Vissa företag logiska funktioner, till exempel dataverifiering, villkorsstyrd formatering och regler, baserat på fält och grupper, inte kontroller. Därför när du ändrar bindning för en kontroll kan du förlora alla dataverifiering, villkorsstyrd formatering eller regler som hör till den ursprungliga kontrollen.

 1. Högerklicka på kontrollen som du vill ändra bindning och klicka sedan på Ändra bindning på snabbmenyn.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla klickar du på det som du vill använda i listan datakälla i dialogrutan Bindning för kontrollen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett nytt fält eller en grupp att binda kontrollen till högerklickar du på den grupp som du vill lägga till det nya fältet eller gruppen, klicka på Lägg till på snabbmenyn, anger egenskaperna i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller en grupp och sedan på OK .

  • Om du vill binda kontrollen till en befintlig kontroll, klicka på det fält eller en grupp som du vill binda kontrollen till och klicka sedan på OK.

 4. Markera kontrollen i en formulärmall för att testa kontrollen och kontrollera att bindning är korrekt. Ikonen som visas på kontrollen visar om den är korrekt bunden till dess fält eller en grupp.

  Bindningsikoner för

  Det finns tre möjliga bindningsikoner.

  Ikon

  Beskrivning

  Bild av ikon

  Bindning är korrekt.

  Bild av ikon

  Kontrollen kanske inte fungerar som förväntat. Om du vill identifiera potentiella problem, högerklickar du på kontrollen och klicka sedan på Mer information.

  Bild av ikon

  Kontrollen fungerar inte korrekt. Om du vill identifiera problemet högerklickar du på kontrollen och klicka sedan på Mer information.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×