Ändra en kontrolls bindning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Kontroller som användare ange eller markera data i ett formulär, inklusive textrutor, kryssrutor och listrutor, är bundna till fälten och grupperna i formulärets datakälla. Datakälla som representeras visuellt av mapp (grupp) och (aktivitetsfält) dokumentikoner i åtgärdsfönstret Datakälla, lagrar data som är kopplad till formuläret. Om en kontroll inte är bunden till ett fält eller en grupp i datakällan eller om den är felaktigt bunden, informationen som anges i sparas kontrollen inte.

Ibland kan det vara nödvändigt att ändra bindningen för en kontroll på formulärmallen. Om du till exempel kopierar en textruta och klistrar in den i samma vy i formulärmallen visas ett meddelande när du placerar muspekaren på någon av textrutorna att de lagrar dubblettdata. Detta inträffar eftersom textrutorna är bundna till samma fält. Du kan i så fall binda om en av textrutorna till ett annat fält i datakällan.

Obs!: Vissa företag logiska funktioner, till exempel dataverifiering, villkorsstyrd formatering och regler, baserat på fält och grupper, inte kontroller. Därför när du ändrar bindning för en kontroll kan du förlora alla dataverifiering, villkorsstyrd formatering eller regler som hör till den ursprungliga kontrollen.

 1. Högerklicka på den kontroll som du vill ändra bindning för och klicka på Ändra bindning på snabbmenyn.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla klickar du på det som du vill använda i listan datakälla i dialogrutan Bindning för kontrollen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett nytt fält eller en ny grupp att binda kontrollen till högerklickar du på den grupp som du vill lägga till det nya fältet eller den nya gruppen till, klickar på Lägg till på snabbmenyn och anger de egenskaper som du vill använda i dialogrutan Lägga till fält eller grupp och klickar sedan på OK.

  • Om du vill binda kontrollen till en befintlig kontroll klickar du på det fält eller den grupp som du vill binda kontrollen till och klickar sedan på OK.

 4. Om du vill testa kontrollen och verifiera att bindningen är korrekt markerar du kontrollen på formulärmallen. Ikonen på kontrollen visar om den är korrekt bunden till sitt fält.

  Bindningsikoner för

  Det finns tre olika bindningsikoner.

  Icon

  Beskrivning

  Icon image

  The binding is correct.

  Bild av ikon

  The control may not function as expected. To identify the potential problem, right-click the control, and then click More Details on the shortcut menu.

  Bild av ikon

  The control will not function correctly. To identify the problem, right-click the control, and then click More Details on the shortcut menu.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×