Ändra en innehållstyp för en lista eller ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ändringar som du gör i en innehållstyp för en lista eller ett bibliotek gäller endast för instansen av den innehållstyp som har lagts till i listan eller biblioteket. Den överordnade webbplatsens innehållstyp som innehållstypen skapades från uppdateras inte med ändringarna.

Du måste minst ha behörighetsnivå för design för att ändra innehållstyper för en lista eller ett bibliotek.

Vad vill du göra?

Lägga till en dokumentmall i en innehållstyp

Lägga till en kolumn i en innehållstyp

Ändra ordningen på kolumner för en innehållstyp

Göra en kolumn som krävs för en innehållstyp

Lägga till ett arbetsflöde i en innehållstyp

Skrivskydda en innehållstyp

Ange en informationshanteringsprincip för en innehållstyp

Ändra inställningar för dokumentinformationspanelen för en innehållstyp

Lägga till en dokumentmall i en innehållstyp

Du kan associera en dokumentmall endast med en dokumentinnehållstyp (alla innehållstyper som härleds från den överordnade webbplatsens dokumentinnehållstyp). Genom att associera en dokumentmall med en innehållstyp kan du säkerställa att alla dokument baseras på en identisk mall när redigerare skapar nya dokument av denna innehållstyp.

Exempel: Organisationen kanske använder en särskild dokumentmall för juridiska kontrakt. Om du associerar denna dokumentmall med den innehållstyp som organisationen använder för juridiska kontrakt baseras alla nya juridiska kontrakt som skapas genom användning av innehållstypen på denna dokumentmall för juridiska kontrakt.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på biblioteket.

  1. I menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på inställningarna för den typ av bibliotek som du öppnar.

   I ett dokumentbibliotek klickar du exempelvis på Inställningar för dokumentbibliotek.

 2. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper.

  Om dokumentbiblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för biblioteket.

 3. Klicka på Avancerade inställningar under Inställningar.

 4. Om du vill ange URL för en befintlig dokumentmall klickar du på Ange URL:en till en befintlig dokumentmall vid Dokumentmall och anger sedan URL för platsen för den dokumentmall som du vill använda.

  Du kan använda en absolut Webbadress eller URL: en som relaterar till en plats på en server, en webbplats eller en resursmapp. Följande tabell innehåller exempel på olika typer av URL: er som du kan använda. Exemplen förutsätts det att dokumentmallen heter Docname.dococh förekomsten av en innehållstyp resurs (mappen som innehåller filerna för webbplatsinnehållstyp) finns på http://contoso/_cts/ContentTypeName/.

  Resurs, som är märkt _cts/ContentTypeName, där ContentTypeName är namnet på webbplatsinnehållstypen, det finns en mapp på rotnivå på varje webbplats.

URL-typ

Exempel

Absolut

http://contoso/_cts/Innehållstypnamn/Docname.doc

Webbplatsrelativ

~site/Biblioteksnamn/Docname.doc

Serverrelativ

_cts/Innehållstypnamn/Docname.doc

Resursmappsrelativ

Docname.doc

 1. Om du vill överföra den dokumentmall som du vill använda, klickar du på Överför en ny dokumentmall i avsnittet Dokumentmallar, och klicka sedan på Bläddra. Bläddra till platsen för den fil som du vill använda i dialogrutan Välj fil, markera den och klicka sedan på Öppna.

 2. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en kolumn i en innehållstyp

Du kan ange egenskaper eller metadata som du vill samla in för ett objekt för en särskild innehållstyp genom att lägga till kolumner i innehållstypen. Exempel: Organisationen kanske vill spåra en särskild uppsättning metadata för alla inköpsorder, till exempel kontonummer, projektnummer och projektledare. Om du lägger till kolumner för kontonummer, projektnummer och projektledare i inköpsorderinnehållstypen uppmanas användare att ange dessa metadata för objekt i denna innehållstyp.

Om du har en lista eller ett bibliotek som innehåller objekt av många olika innehållstyper, kan du samla in unika metadata för varje innehållstyps objekt genom att lägga till kolumner direkt i relevant innehållstyp i stället för i själva listan eller biblioteket.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  1. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar , eller klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar.

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper.

  Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 3. Klicka på Lägg till från befintliga webbplats- eller listkolumner under Kolumner.

 4. Välj gruppen, från vilken du vill lägga till en kolumn, genom att klicka på pilen vid Välj kolumner under Välj kolumner från.

 5. Klicka på den kolumn som du vill lägga till under Tillgängliga kolumner och sedan på Lägg till, så flyttas kolumnen till listan Kolumner som ska läggas till.

 6. Lägg till ytterligare kolumner genom att upprepa steg 5 och 6.

Överst på sidan

Ändra kolumnordningen för en innehållstyp

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  1. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar , eller klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar.

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper.

  Om dokumentbiblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för biblioteket.

 3. Klicka på Kolumnordning under Kolumner.

 4. Klicka på pilen bredvid den kolumn som du vill ändra ordning på i kolumnen Plats uppifrån i avsnittet Kolumnordning, och välj sedan önskat ordningsnummer.

Överst på sidan

Göra en kolumn obligatorisk för en innehållstyp

Om du gör kolumner för en innehållstyp obligatoriska uppmanas användare att ange metadata (kolumnvärden) när de skapar nya objekt för denna innehållstyp.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  1. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar , eller klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar.

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper.

  Om dokumentbiblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för biblioteket.

 3. Klicka på namnet på den kolumn som du vill göra obligatorisk under Kolumner.

 4. Klicka på Obligatorisk vid Kolumninställningar.

Överst på sidan

Lägga till ett arbetsflöde i en innehållstyp

Arbetsflöden gör det möjligt att ange en affärsprocess för objekt och dokument på en webbplats. Organisationer kan använda arbetsflöden för att automatisera och hantera vissa vanliga affärsprocesser, till exempel godkännande av dokument eller granska. Genom att lägga till ett arbetsflöde i en innehållstyp kan du kontrollera att alla objekt med den innehållstypen lyder konsekventa och liknande affärsprocesser. Om ett arbetsflöde har lagts till i en innehållstyp, kan det här arbetsflödet startas på enskilda objekt med den innehållstypen.

Obs!: Du kan lägga till ett arbetsflöde i en innehållstyp för en lista eller ett bibliotek endast om ett arbetsflöde har distribuerats för webbplatsen eller arbetsytan. Om arbetsflöden inte verkar vara tillgängliga kontaktar du den centrala administratören.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  1. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar , eller klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar.

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill lägga till ett arbetsflöde för under Innehållstyper.

  Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 3. Klicka på Arbetsflödesinställningar under Inställningar.

 4. Klicka på Lägg till arbetsflöde på sidan Ändra arbetsflödesinställningar.

 5. Klicka på den arbetsflödesmall som du vill använda i avsnittet Arbetsflöde på sidan Lägg till arbetsflöde.

 6. Skriv ett unikt namn för arbetsflödet i avsnittet Namn.

 7. Ange en uppgiftslista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Uppgiftslista.

  • Du kan använda standarduppgiftslistan eller skapa en ny. Om du använder standarduppgiftslistan kan arbetsflödesdeltagare enkelt hitta och visa sina arbetsflödesuppgifter genom att använda vyn Mina uppgifter för uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om uppgifterna för detta arbetsflöde innefattar eller visar känsliga eller konfidentiella data som du vill hålla separata från den allmänna uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om organisationen har många arbetsflöden eller om arbetsflöden involverar många uppgifter. I detta fall vill du kanske skapa uppgiftslistor för varje arbetsflöde.

 8. Markera en historiklista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Historiklista. I historiklistan visas alla de händelser som inträffar under varje instans av arbetsflödet.

  Du kan använda standardhistoriklistan eller skapa en ny. Du kanske vill skapa en separat historiklista för varje arbetsflöde om organisationen har många arbetsflöden.

 9. Ange hur, när eller av vem som ett arbetsflöde kan startas i avsnittet Startalternativ.

  Meddelanden: 

  • Det är inte säkert att särskilda alternativ är tillgängliga om de inte stöds i den arbetsflödesmall som du har valt.

  • Alternativet Starta det här arbetsflödet om du vill godkänna publiceringen av en huvudversion av ett objekt är tillgängligt endast om stöd för större eller mindre versionshantering har aktiverats för biblioteket och om den arbetsflödesmall som du har valt kan användas för godkännande av innehåll.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Välj ytterligare önskade alternativ och klicka sedan på OK på sidan Anpassa arbetsflöde.

Överst på sidan

Skrivskydda en innehållstyp

Om du vill förhindra att andra personer gör ändringar i en innehållstyp som har lagts till i en lista eller ett bibliotek, kan du skrivskydda listinnehållstypen. Om du skrivskyddar en listinnehållstyp förhindrar du att listinnehållstypen ärver ändringar som görs i den överordnade webbplatsens innehållstyp.

 1. Om listan eller biblioteket som du vill ändra en innehållstyp för inte redan är öppen, klickar du på dess namn under Listor eller Dokument i Snabbstart.

 2. Inställningar-menyn menyn inställningar , gör du något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på Inställningar för lista.

  • Om du arbetar i ett dokumentbibliotek klickar du på Inställningar för dokumentbibliotek.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill göra skrivskyddad under Innehållstyper.

  Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Klicka på Avancerade inställningar under Inställningar.

 5. Klicka på Ja vid Endast läsning under Vill du att den här innehållstypen ska vara skrivskyddad.

Överst på sidan

Ange en informationshanteringsprincip för en innehållstyp

Du kan använda en befintlig webbplatssamlingsprincip i en innehållstyp för en lista eller ett bibliotek. Alternativt kan du definiera en informationshanteringsprincip som gäller endast för en specifik listinnehållstyp.

Använda en webbplatssamlingsprincip för en lista, ett bibliotek eller en listinnehållstyp

Om informationshanteringsprinciper redan har skapats för webbplatsen som webbplatssamlingsprinciper, kan du använda en av dessa webbplatssamlingsprinciper för en lista eller ett bibliotek. Om en lista eller ett bibliotek stöder hanteringen av flera innehållstyper kan du inte ange en informationshanteringsprincip som gäller för hela listan eller biblioteket. Du behöver i stället definiera en informationshanteringsprincip för varje enskild listinnehållstyp som associeras med listan eller biblioteket (instanser av en webbplatseinnehållstyp som associeras med en särskild lista eller ett särskilt bibliotek kallas för listinnehållstyper). Du måste minst ha behörighetsnivå för design för att ändra inställningarna för informationshanteringsprincip för en lista eller ett bibliotek.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek som du vill ange en informationshanteringsprincip för.

  1. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar , eller klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar.

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på Inställningar för informationshanteringsprincip under Behörigheter och hantering.

  Om listan eller biblioteket stöder hanteringen av flera innehållstyper, markerar du den innehållstyp som du vill ange en informationshanteringsprincip för och klickar sedan på OK.

 3. Klicka på Använd en princip för en webbplatssamling i avsnittet Ange principen, och markera sedan den princip som du vill använda i listan.

  Om alternativet Använd en princip för en webbplatssamling inte är tillgängligt, har inga webbplatssamlingsprinciper definierats för webbplatssamlingen.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en ny informationshanteringsprincip för en innehållstyp

Du kan definiera en informationshanteringsprincip som gäller endast för en specifik lista eller ett specifikt bibliotek. Om du skapar en informationshanteringsprincip på detta sätt, kan du inte återanvända principen för andra listor, bibliotek eller webbplatser. Om en lista eller ett bibliotek stöder hanteringen av flera innehållstyper kan du inte definiera en informationshanteringsprincip som gäller för hela listan eller biblioteket. Du behöver i stället definiera en informationshanteringsprincip för varje enskild listinnehållstyp som associeras med listan eller biblioteket (instanser av en webbplatseinnehållstyp som associeras med en särskild lista eller ett särskilt bibliotek kallas för listinnehållstyper). Du måste minst ha behörighetsnivån Hantera listor för att ändra inställningarna för informationshanteringsprincip för en lista eller ett bibliotek.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek som du vill ange en informationshanteringsprincip för.

  1. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar , eller klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar.

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på Inställningar för informationshanteringsprincip under Behörigheter och hantering.

 3. Markera den innehållstyp som du vill ange en informationshanteringsprincip för, och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Definiera en princip i avsnittet Ange principen.

 5. Klicka på OK.

 6. Skriv en kort beskrivning av principen som du skapar i avsnittet Namn och administrativ beskrivning på sidan Redigera princip.

  Obs!: Du kan ange namn endast för informationshanteringsprinciper som har definierats i listan för webbplatssamlingsprinciper.

 7. Skriv en beskrivande framställning som förklarar syftet med principen för användare i avsnittet Principframställning. Denna framställning visas för användare när de öppnar dokument eller objekt som omfattas av principen. Den ska innehålla information om vilka principfunktioner som gäller för innehållet eller vilken särskild hantering som krävs för innehållet. En principframställning kan bestå av upp till 512 tecken.

 8. Välj de enskilda principfunktioner som du vill lägga till i informationshanteringsprincipen i de följande avsnitten.

 9. Om du vill kräva att dokument som omfattas av principen har etiketter, klickar du på Aktivera etiketter och anger sedan önskade inställningar för etiketterna.

  Hur gör jag?

  1. Du kräver att användare ska lägga till en etikett för ett dokument genom att markera kryssrutan Be användarna att lägga till en etikett innan de sparar eller skriver ut.

   Om du vill att etiketter ska vara valfria markerar du inte den här kryssrutan.

  2. Om du vill låsa en etikett så att den inte kan ändras när den har infogats, markerar du kryssrutan Stoppa ändringar av etiketter när de har lagts till.

   Obs!: Om du vill att etiketten ska uppdateras när egenskaperna för detta dokument eller objekt uppdateras, markerar du inte den här kryssrutan.

  3. Skriv text för etiketten så som du vill att den ska visas i rutan Etikettformat. Etiketter kan innehålla upp till tio kolumnreferenser, och var och en av dessa kan bestå av upp till 255 tecken. Så här gör du för att skapa formatet för etiketten:

   • Skriv namnen på kolumnerna som du vill inkludera i etiketten, i den ordning som du vill att de ska visas. Omslut kolumnnamnen med klammerparenteser ({}) på det sätt som visas i exemplet på sidan Redigera princip.

   • Skriv ord för att identifiera kolumnerna utanför parenteserna på det sätt som visas i exemplet på sidan Redigera princip.

   • Om du vill lägga till en radbrytning skriver du \n där du vill att radbrytningen ska visas.

  4. Välj den teckenstorlek och -stil som du vill använda i avsnittet Utseende, och ange om etiketten ska placeras till vänster, i mitten eller till höger i dokumentet. Välj teckensnitt och stil som finns på användares datorer. Teckenstorleken påverkar hur mycket text som kan visas på etiketten.

  5. Skriv höjd och bredd för etiketten i avsnittet Etikettstorlek. Etiketthöjden kan vara från .25 till 20 tum och etikettbredden kan vara från ,25 till 20 tum. Etikettexten centreras alltid vertikalt i etikettbilden.

  6. Klicka på Uppdatera för att förhandsgranska etikettinnehållet.

 10. Om du vill aktivera granskning för dokumenten och objekten som omfattas av denna princip, klickar du på Aktivera granskning och anger de händelser som du vill granska.

  Med granskningsprincipfunktionen kan organisationer skapa och analysera granskningsloggar för dokument och listobjekt, till exempel uppgiftslistor, ärendelistor, diskussionsgrupper eller kalendrar. Funktionen har en granskningslogg som registrerar händelser, till exempel när innehåll visas, redigeras eller tas bort. När granskning har aktiveras som en del av en informationshanteringsprincip kan administratörer visa granskningsdata i Microsoft Excel-baserade principanvändningsrapporter som sammanfattar aktuell användning. Administratörer kan använda dessa rapporter för att fastställa hur information används i organisationen Med dessa rapporter kan organisationer dessutom verifiera och dokumentera hur bestämmelser följs eller undersöka eventuella problem.

  Granskningsloggen registrerar följande information: händelsenamn, datum och tid för händelsen, systemnamn för användaren som utför åtgärden.

 11. Du anger en lagringsperiod för dokument och objekt som omfattas av denna princip genom att klicka på Aktivera förfallotid och sedan ange lagringsperioden och de åtgärder som du vill ska inträffa när objekt förfaller.

  Hur gör jag?

  1. Välj ett alternativ för lagringsperiod för att ange när dokument eller objekt ska upphöra att gälla. Gör något av följande:

   • Om du vill ange förfallodatum baserat på en datumegenskap, klickar du på En tidsperiod baserad på objektets egenskaper, och välj sedan dokument- eller objektåtgärd (till exempel Skapad eller Ändrad) och tidsperiod efter denna åtgärd (till exempel antalet dagar, månader eller år) när du vill att objektet ska upphöra att gälla.

   • Om du vill använda ett arbetsflöde eller en anpassad lagringsformel för att fastställa förfallotid, klickar du på Anges programmässigt.

  2. Ange vad du vill ska hända när dokumentet eller objektet förfaller under När objektet förfaller. Gör något av följande:

   • Om du vill aktivera en särskild åtgärd för dokumentet eller objektet (till exempel borttagning), klickar du på Utför den här åtgärden, och markera sedan en åtgärd i listan.

   • Om du vill starta ett arbetsflöde för dokumentet eller objektet, klickar du på Starta arbetsflödet, och välj sedan arbetsflödets namn.

    Det här alternativet är bara tillgänglig om du definierar en princip för en lista, ett bibliotek eller en innehållstyp som redan har ett associerat arbetsflöde.

 12. Om du vill kräva att dokument eller objekt som omfattas av principen ska ha streckkoder, klickar du på Aktivera streckkoder och sedan på Be användarna att ange en streckkod innan de sparar eller skriver ut om du vill att användarna ska infoga streckkoder.

 13. När du har valt alla alternativ för de individuella principfunktionerna som du vill lägga till i denna informationshanteringsprincip, klickar du på OK för att använda principfunktionerna.

Överst på sidan

Ändra inställningarna för dokumentinformationspanelen för en innehållstyp

Med dokumentinformationspanelen, som visas i Microsoft Office 2007-systemet-programmen Word, Excel och PowerPoint, kan användare visa och ändra innehållstypegenskaperna för ett dokument som sparas till en dokumenthanteringsserver direkt i det Office-program som de använder för att redigera dokumentet. Om exempelvis dokumentinnehållstypen för ett särskilt bibliotek har en statuskolumn, kan användare visa statusegenskapen i dokumentinformationspanelen i Word när de redigerar dokumentet. De kan även använda dokumentinformationspanelen för att ändra värdet för statusegenskapen från Utkast till Slutgiltig. När dokumentet sparas på servern uppdateras denna egenskap automatiskt i statuskolumnen för biblioteket.

Dokumentinformationspanelen är ett Microsoft Office InfoPath-formulär som finns och visas i Office-version 2007-program. På dokumentinformationspanelen visas det aktiva dokumentets redigerbara egenskaper. När du konfigurerar en innehållstyp kan du generera en anpassad dokumentinformationspanel för innehållstypen baserat på innehållstypens egenskaper. När en anpassad dokumentinformationspanel har distribuerats hänvisas den av dokumentet, och användare kan använda den i Office-version 2007-program för att visa eller redigera dokumentegenskaper.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på biblioteket.

  1. I menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på inställningarna för den typ av bibliotek som du öppnar.

   I ett dokumentbibliotek klickar du exempelvis på Inställningar för dokumentbibliotek.

 2. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper.

  Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 3. Klicka på Inställningar för dokumentinformationspanelen under Inställningar.

 4. Gör något av följande i avsnittet Mall för dokumentinformationspanelen:

  • Om du vill använda en standardmall som visar egenskaperna (kolumnerna) som har definierats för innehållstypen, klickar du på Använd standardmallen för Microsoft Office-program.

  • Om du vill använda en befintlig anpassad mall, klickar du på Använd en befintlig anpassad mall (URL, UNC eller URN) och skriver sedan sökvägen till platsen för mallen.

  • Om du vill överföra en befintlig anpassad mall (XSN), klickar du på Överför en befintlig anpassad mall (XSN) som ska användas och sedan på Bläddra för att leta reda på den mall som du vill använda.

   Obs!: Om du tänker överföra en mall på detta sätt måste du ta bort publicerings-URL:en från mallen i InfoPath innan du publicerar och överför mallen.

  • Om du vill skapa en anpassad panel i InfoPath, klickar du på Skapa en ny anpassad mall.

   Om du markerar detta alternativ startar och visas standardmallen som du kan anpassa för att skapa en anpassad panel.

 5. Ange om du vill att denna dokumentinformationspanel ska visas automatiskt när dokument av denna innehållstyp först öppnas eller sparas i ett Office-version 2007-program i avsnittet Visa alltid.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×