Ändra en bildbakgrund

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Bildbakgrunden definierar formatering och placering för vanliga element – till exempel platshållare för rubrik, innehållsplatshållare och sidfötter – på motsvarande bildlayouter. De ändringar som du gör i bildbakgrunden återspeglas på tillhörande bildlayouter. Bildlayouter definiera positionen och formatering för text och objekt som visas på en bild.

Element i bildbakgrund

Bildtext 1 Bildbakgrund

Bild av knapp Bildlayouter

Bildtext 3  Rubrikelement

Steg 4  Textelement

Bildtext 5 Sidfötter (till exempel datum och tid, sidfotstext och bildnummer)

Bildlayouterna kan ärva formatering, position och vanliga element från bildbakgrunden eller kan du redigera enskilda bildlayouter så att de skiljer sig från bildbakgrunden helt. Fördelen med bildbakgrunden är att du behöver bara göra en ändring som ska återges i flera olika bildlayouter i stället för att ändra varje layout eller bild individuellt. I följande bild visas hur en ändring i bildbakgrunden, till exempel använda orange Fyllningsfärg på platshållaren för rubriker replikeras i med tillhörande bildlayouter:

Bildlayouter ärver formatering från bildbakgrund

Bildtext 1 Bildbakgrund med formaterat rubrikelement

Bild av knapp Bildlayouter med formatering som ärvts från bildbakgrunden

Bildbakgrunden och de motsvarande bildlayouterna ingår i det tema som används för presentationen. Om du använder flera teman på olika bilder i presentationen visas en bildbakgrund för varje tema i bildbakgrundsvyn.

Tips:    Det är en bra idé att göra ändringar i bildbakgrunden och bildlayouter innan du börjar lägga till bilder för att skapa din presentation. Om du ändrar din bildbakgrunden och dess bildlayouter när du har skapat en enstaka bilder, följer några av objekten på bilderna om du inte bildbakgrunden Bildformgivning.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Gör något av följande:

Ändra rubrikelementet

När du ändrar formateringen för rubrikelementet i bildbakgrunden slår ändringarna igenom i både den lodräta rubrikplatshållaren och den vanliga, vågräta rubrikplatshållaren i motsvarande bildlayouter. Om du ändrar rubrikelementets storlek och placering slår ändringarna bara igenom i liknande layouter, men inte i alla layouter.

Endast en "officiell" rubrikplatshållare är tillåten på varje bild eftersom den text som du lägger till i en rubrikplatshållare i normalvyn används som bildrubrik i dispositionen.

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på bildbakgrunden i navigeringsfönstret. Bildbakgrunden är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ändra storleken

  Markera rubrikelementet i bildbakgrunden och dra sedan storlekshandtag om du vill ändra storlek på rubrikelementet.

  Flytta elementet till en annan position

  Klicka på rubrikelementets kantlinje och dra det sedan dit du vill ha det.

  Ändra textformateringen

  Markera texten i rubrikelementet och ändra sedan önskade formateringsalternativ under Teckensnitt på fliken Start.

  Om du vill byta teckensnittstyp för elementen i alla bilder ändrar du temateckensnittet i stället. Klicka på fliken Bildbakgrund, sedan på Teckensnitt under Teman och välj ett annat temateckensnitt.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips:    Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Men om du sedan använda ett annat tema på ändringar i bildbakgrunden ignoreras. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk på fliken teman under teman klickar du på Spara tema.

Ändra textelement

Du kan ändra formatering för textelementet i bildbakgrunden och ändringarna slår igenom i platshållarna för innehåll på motsvarande bildlayouter. Om du ändrar textelementets storlek och placering i bildbakgrunden slår ändringarna igenom i platshållarna för innehåll i liknande layouter, men inte i alla layouter.

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på bildbakgrunden i navigeringsfönstret. Bildbakgrunden är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ändra storleken

  Markera textelementet i bildbakgrunden och dra sedan storlekshandtag om du vill ändra storlek på textelementet.

  Flytta elementet till en annan position

  Klicka på textelementets kantlinje och dra det sedan dit du vill ha det.

  Ändra textformateringen

  Markera texten i textelementet och ändra sedan önskade formateringsalternativ under Teckensnitt på fliken Start.

  Om du vill byta teckensnittstyp för elementen i alla bilder ändrar du temateckensnittet i stället. Klicka på fliken Bildbakgrund, sedan på Teckensnitt under Teman och välj ett annat temateckensnitt.

  Ändra styckeformatering i punktlistor eller numrerade listor

  Markera texten på en listnivå i textelementet och markera sedan de styckealternativ du vill använda under Stycke på fliken Start.

  Tips:    Du kan ändra punktformatet eller ändra en punktlista till en numrerad lista.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips:    Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Men om du sedan använda ett annat tema på ändringar i bildbakgrunden ignoreras. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk på fliken teman under teman klickar du på Spara tema.

Ändra sidfotselement

Sidfoten består av tre element: datum och tid, sidfotstext och bildnummer. Du kan ändra sidfotselementens placering, storlek och format och ändringarna slår igenom i motsvarande bildlayouter.

Även om sidfotselementen visas i bildbakgrunden och bildlayouterna i bildbakgrundsvyn måste du aktivera dem för att de ska visas i bilderna i presentationen. Du aktiverar sidhuvuden och sidfötter genom att klicka på Infoga-menyn och sedan välja Sidhuvud och sidfot.

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Markera bildbakgrunden i navigeringsfönstret i bildbakgrundsvyn.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ändra storleken

  Markera sidfotselementet i bildbakgrunden och dra sedan storlekshandtag om du vill ändra storleken.

  Flytta elementet till en annan position

  Klicka på sidfotselementets kantlinje och dra det sedan dit du vill ha det.

  Ändra textformateringen

  Markera texten i sidfotselementet och ändra sedan formateringsalternativ under Teckensnitt på fliken Start.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips:    Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Men om du sedan använda ett annat tema på ändringar i bildbakgrunden ignoreras. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk på fliken teman under teman klickar du på Spara tema.

Lägga till element i bildbakgrunden igen

Alla element i bildbakgrunden ska ingå som standard. Om du tar bort ett element från bildbakgrunden kan du alltid lägga till det igen senare.

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på bildbakgrunden i navigeringsfönstret. Bildbakgrunden är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Bakgrundselement under Redigera original och markera sedan det element du vill lägga till.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Bildbakgrund
  • Om knappen Huvudelement inte är tillgänglig kan du ha markerat en bildlayout i stället för en bildbakgrund.

  • Om objekten på menyn Huvudelement inte är tillgängliga har de redan lagts till i bildbakgrunden, och du kan inte lägga till fler.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips:    Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Men om du sedan använda ett annat tema på ändringar i bildbakgrunden ignoreras. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk på fliken teman under teman klickar du på Spara tema.

Se även

Använda eller ändra en bildlayout

Lägga till eller ta bort platshållare i en bildlayout

Lägga till samma bild eller vattenstämpel på alla bilder

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×