Ändra en befintlig undersökning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har behörighet att ändra en befintlig undersökning kan du lägga till eller redigera frågor, infoga en sidbrytning, och ändra ordningen på frågor.

Obs!: När deltagarna aktivt svarar på en undersökning, bör du undvika att lägga till eller ändra frågor markant eftersom det kan resultera i ofullständiga eller inkonsekventa svar.

Vad vill du göra?

Redigera en fråga

Lägga till en fråga

Ta bort en fråga

Lägga till en sidbrytning mellan frågor

Ändra ordningen på frågor

Redigera en fråga

Du kan ändra texten i en fråga och, i de flesta fall, texten i svarsalternativen.

Obs!: I vissa fall kan du ändra frågetyp, men det beror på vilken typ av fråga det rör sig om. Vissa frågetyper kan inte ändras till andra frågetyper. Om den frågetyp du vill använda inte visas kan du ta bort den gamla frågan och skapa en ny av den typ du vill använda.

 1. Om undersökningen inte är öppen klickar du på dess namn i Snabbstart.

  Om namnet på undersökningen inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på namnet på undersökningen.

 2. Klicka på Inställningar för undersökningInställningar-menyn menyn inställningar .

 3. Klicka på den fråga du vill ändra i avsnittet Frågor.

 4. Gör önskade ändringar och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Lägga till en fråga

 1. Om undersökningen inte är öppen klickar du på dess namn i Snabbstart.

  Om namnet på undersökningen inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på namnet på undersökningen.

 2. Klicka på Inställningar-menyn menyn inställningar , Lägga till frågor.

 3. Skriv frågan, välj frågetyp och ange övriga inställningar för frågan.

 4. Klicka på Nästa fråga om du vill lägga till en fråga till, eller klicka på Slutför om du är färdig.

  Tips: Nya frågor läggs till i slutet av listan över befintliga frågor, men du kan ändra ordningen på dem.

Överst på sidan

Ta bort en fråga

Viktigt!: När du tar bort en fråga raderas även alla svar som hör ihop med den (om någon har svarat).

 1. Om undersökningen inte är öppen klickar du på dess namn i Snabbstart.

  Om namnet på undersökningen inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på namnet på undersökningen.

 2. Klicka på Inställningar för undersökningInställningar-menyn menyn inställningar .

 3. Klicka på den fråga du vill ta bort i avsnittet Frågor.

 4. Klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Lägga till en sidbrytning mellan frågor

Om du vill infoga en sidbrytning i undersökningen lägger du till en ny fråga och väljer Sidavgränsare som frågetyp. När du infogar en sidbrytning i en befintlig undersökning infogas den efter frågorna, men du kan flytta den till en annan plats genom att ändra ordningen på frågorna.

 1. Om undersökningen inte är öppen klickar du på dess namn i Snabbstart.

  Om namnet på undersökningen inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på namnet på undersökningen.

 2. Klicka på Inställningar-menyn menyn inställningar , Lägga till frågor.

 3. Klicka på Sidavgränsare (infogar en sidbrytning i undersökningen) i avsnittet Fråga och typ.

 4. För att placera ut sidbrytningen mellan befintliga frågor måste du ändra ordningen på frågorna.

Överst på sidan

Ändra ordning på bilder

 1. Om undersökningen inte är öppen klickar du på dess namn i Snabbstart.

  Om namnet på undersökningen inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på namnet på undersökningen.

 2. Klicka på Inställningar för undersökningInställningar-menyn menyn inställningar .

 3. Klicka på Ändra ordning på frågorna i avsnittet Frågor.

 4. Markera det nummer som motsvarar den ordning du vill att frågorna ska visas i under Plats uppifrån.

  Obs!: Om du vill ändra ordning på frågorna i undersökningen bör du utvärdera hur förgreningen påverkas först. Om du ändrar ordning i en undersökning så att frågan efter branschningslogiken placeras före frågan som innehåller branschningslogiken, tas branschningslogiken bort. En fråga kan bara förgrenas till efterföljande frågor.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×