Ändra en befintlig malldel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En malldel som är en del av en formulärmall som kan sparas för återanvändning i flera formulärmallar. En typisk malldel består av kontroller och datakälla och kan också innehålla funktioner, till exempel dataanslutningar, dataverifiering och regler. Du kan designa en malldel som enda och distribuera den till andra formulärkonstruktörer mall i din organisation som används i deras formulärmallar. Detta är användbart när du vill använda för att säkerställa en konsekvent design över flera formulärmallar. Malldelar ofta skapas och underhålls av ett formulärdesigner och delas med andra formulärkonstruktörer i en organisation.

I den här artikeln förklaras den grundläggande proceduren för att uppdatera en malldel. Här beskrivs även hur du använder din egen ikoner för din malldelar och hur du ändrar en malldel namn.

Vad vill du göra?

Ändra design på en malldel

Ändra ikonen för en malldel

Ändra namn och ID för en malldel

Ändra design på en malldel

Om du vill ändra en malldel som du utformade öppnar den i Microsoft Office InfoPath dedikerat miljön för att skapa malldelar, gör nödvändiga ändringar och sparar sedan filen. Om andra formulärkonstruktörer använder din malldel kan låta du dem veta att en ny version är tillgänglig så att de kan lägga till den senaste versionen i åtgärdsfönstret kontroller. När en ny malldel har installerats, visas ett meddelande om den nya versionen i åtgärdsfönstret Kontrollera layout i InfoPath. Det här meddelandet visas när du placerar pekaren över malldelen i en formulärmall.

Om du planerar att uppdatera en malldel i en formulärmall som redan används i hela organisationen måste du publicera om formulärmallen när du har uppdaterat malldelen. Den uppdaterade formulärmallen med senaste malldelen visas automatiskt nästa gång en användare öppna ett befintligt eller nytt formulär som baseras på mallen.

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka På den här datorn under Öppna en formulärmall i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på InfoPath malldelar i listan med filtyper i dialogrutan Öppna i designläge.

 4. Bläddra till och klicka på malldel som du vill öppna och klicka sedan på Öppna.

 5. Gör de ändringar som du behöver malldelen.

 6. Malldel, på Arkiv-menyn, klicka på Spara.

 7. Om du vill dela malldelen med andra formulärkonstruktörer kopiera del (.xtp) mallfil till en delad plats, till exempel en filserver och låt andra formulärkonstruktörer vet att den är redo för användning.

Överst på sidan

Ändra ikonen för en malldel

Du kan skapa en egen ikon för en malldel. Ikonen mall del visas i listan med kontroller i åtgärdsfönstret kontroller bredvid namnet på malldelen. Anpassade ikoner skapas ofta med hjälp av en dedikerad ikonen Skapa program eller grafikprogram.

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka På den här datorn under Öppna en formulärmall i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på InfoPath malldelar i listan med filtyper i dialogrutan Öppna i designläge.

 4. Bläddra till och klicka på malldel som du vill öppna och klicka sedan på Öppna.

 5. Gå till menyn Arkiv och klicka på Egenskaper.

 6. Klicka på Bläddra i dialogrutan Egenskaper för malldel.

 7. Leta upp ICO, .bmp eller andra bildfil som innehåller ikonen som du vill använda för att representera malldelen i åtgärdsfönstret kontroller i dialogrutan Infoga ikon.

Överst på sidan

Ändra namn och ID för en malldel

Använd den här proceduren om du vill ändra namn och mall del-ID för en befintlig malldel.

InfoPath visas en del mallnamn i åtgärdsfönstret kontroller, bland annat. Mallen del ID visas inte i åtgärdsfönstret kontroller, men det måste vara unikt för varje distinkta malldel som du skapar.

Du kan inte ändra namnet och mall del ID-Numret för en malldel genom att helt enkelt spara malldelen med ett nytt filnamn. I stället måste du öppna malldelen i InfoPath och uppdatera filnamn i dialogrutan Egenskaper för malldel. Att göra så automatiskt uppdaterar mallen del ID åt dig.

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka På den här datorn under Öppna en formulärmall i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på InfoPath malldelar i listan Filformat.

 4. Bläddra till och klicka på malldel som du vill öppna och klicka sedan på Öppna.

 5. Gå till menyn Arkiv och klicka på Egenskaper.

 6. Ange ett nytt namn i rutan Mallnamn del i dialogrutan Egenskaper för malldel.

  När du gör detta återspeglar identifiera text i rutan mall-ID för en del det nya namnet. Mallen del ID genereras automatiskt av InfoPath. Det måste vara unikt för varje ny malldel som du skapar.

 7. Klicka på Spara somArkiv-menyn och ange ett nytt filnamn för malldelen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×