Ändra en aktivitetslänk

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du länka två aktiviteter, projekt skapas ett Avslut-till-start -samband mellan dem som standard, den andra aktiviteten inte kan inledas förrän den första aktiviteten har avslutats. Men det är inte det enda alternativet. Project finns fyra typer av aktivitetssambandsom täcker de flesta projekt eller föregående och efterföljande relationer. Så här gör du så här ändrar du en länktyp:

 1. Klicka Visa > Gantt-schema.

 2. Dubbelklicka på sambandspilen mellan de två aktiviteterna.

Sambandspil mellan två Gantt-aktiviteter

Obs!:  Om länken är till en extern aktivitet öppnar Project den fil som innehåller den.

 1. Välj en sambandstyp från listan Typ.

 2. Om du vill ta bort länken helt väljer du (Inget) från listan Typ.

Projekthanteringstips    Om du ändrar en aktivitetslänk ändras inte aktiviteternas plats i hierarkin (dispositionen). Om du vill ändra hierarkin kan du dra in eller ut aktiviteter för att skapa undermappar och projektsammanfattningar..

Andra sätt att ändra länkar

Ändra flera aktivitetslänkar

Dölja aktivitetslänkar

Aktivitetssamband och aktivitetsvillkor

Ändra flera aktivitetslänkar

Vissa aktiviteter att ha flera beroenden. Du kanske inte kan starta en efterföljande aktivitet tills du är klar med två eller fler föregående aktivitet uppgifter. Du kan ändra eller ta bort någon av dessa länkar från dialogrutan Aktivitetsinformation:

 1. Klicka Visa > Gantt-schema.

 2. Dubbelklicka på fältet Aktivitetsnamn för den aktiviteten du vill ändra.

 3. Klicka på fliken Föregående.

Fliken Föregående på dialogrutan Aktivitetsinformation

 1. Om du vill ändra en länk väljer du en länktyp i kolumnen Typ för den länken.

 2. Om du vill ta bort länken väljer du (Inget) från kolumnen Typ.

 3. Om du vill lägga till ett namn klickar du på fältet Aktivitetsnamn på den första tomma raden och väljer från listan med aktiviteter.

Överst på sidan

Dölja aktivitetslänkar

Många aktiviteter med flera samband kan göra att Gantt-schemat inte ser ut som ett schema utan mer som en enda stor röra. Du kan rensa i vyn genom att dölja sambandspilar.

Obs!: Det här tipset tar inte bort sambanden mellan aktiviteterna. Det döljer bara linjerna på vyn..

 1. Cl!ick View > Gantt Chart.

 2. Klicka på Format > Layout.

 3. I avsnittet Länkar klickar du på alternativet till vänster (där det inte finns några sambandspilar) och klickar sedan på OK.

Dialogrutan Layout

Överst på sidan

Aktivitetssamband och aktivitetsvillkor

Det är lätt att bland ihop samband (länkar som visar sambandet mellan aktiviteter) med aktivitetsvillkor (begränsningar i när en aktivitet kan starta eller avslutas).

Mer information om villkor finns i Ange ett start- eller slutdatum för en aktivitet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×