Ändra eller ta bort en dataanslutning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En dataanslutning är en anslutning mellan ett Microsoft Office InfoPath-formulär och en extern datakälla, exempelvis en databas, en webbtjänst, en XML-fil eller ett dokumentbibliotek eller en lista för Microsoft Windows SharePoint Services. Dataanslutningen används för hämtning (datafrågor) och sändning av data. Om de externa datakällorna för formulärmallen ändras måste du ändra eller ta bort motsvarande dataanslutningar i formulärmallen.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Ändra en dataanslutning

Ta bort en dataanslutning

Innan du börjar

Ändra eller ta bort en formulärmall dataanslutning påverkar kontroller och datakällor av nya eller befintliga formulär som baseras på mallen. När du ändrar dataanslutningen skapas en ny datakälla som baseras på det sättet att lagras data i den externa datakällan. Om den externa datakällan lagrar data precis som gjorde gamla extern datakälla, visas inte ändringar i datakällan i formulärmallen. Alla kontroller i en formulärmall binds till samma fält i datakällan. Men om den externa datakällan lagrar data i ett annat sätt från den gamla externa datakällan, skapas en ny datakälla med nya fälten och grupperna. Kontroller i en formulärmall som var bundna till fält i den gamla datakällan är inte längre bunden till fält i den nya datakällan. Om du vill använda de här befintliga kontroller har binda kontrollerna till andra fält i den nya datakällan.

Du kan endast ta bort sekundära dataanslutningar från en formulärmall, inte huvuddataanslutningen. När du tar bort en sekundär dataanslutning tas motsvarande sekundära datakälla bort från formulärmallen. Kontroller som var kopplade till den raderade datakällan kvarstår i formuläret men är inte längre bundna till datakällans fält och grupper. Om du vill använda de här kontrollerna måste du göra något av följande:

 • Binda de obundna kontrollerna till fält och grupper i huvuddatakällan eller till en annan befintlig sekundär datakälla.

 • Lägga till en ny sekundär dataanslutning i formulärmallen och binda de obundna kontrollerna till fält eller grupper i den nya sekundära datakällan.

 • Ta bort de obundna kontrollerna från formulärmallen.

Obs!: När du ändrar eller tar bort en dataanslutning från en formulärmall kan data gå förlorade i befintliga formulär som baseras på formulärmallen. När en användare öppnar ett befintligt formulär kontrollerar InfoPath om det finns en nyare version av formulärmallen på publiceringsplatsen. Om det gör det visas ett formulär som baseras på denna nyare versionen av mallen. Om en användare har angett data i en kontroll som var bunden till ett fält i en äldre version av formulärmallen går de data som har lagrats i fältet förlorade om du byter eller ändrar dataanslutningen så att fältet tags bort från datakällan.

Innan du ändrar eller tar bort en dataanslutning bör du fundera över hur detta påverkar kontroller och datakällor i befintliga formulär som baseras på formulärmallen. När du har ändrat eller tagit bort en dataanslutning bör du testa ändringarna innan du låter användare fylla i formulär som baseras på den modifierade formulärmallen.

Överst på sidan

Ändra en dataanslutning

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på den dataanslutning som du vill ändra i listan Dataanslutningar för formulärmallen.

 3. Klicka på Ändra.

  Guiden Dataanslutning startas och med dess hjälp ändrar du dataanslutningen. Utseendet på den följande sidan i guiden beror på vilken typ av dataanslutning du vill ändra.

 4. Följ instruktionerna i guiden.

  Obs!: Länkar till mer information om hur du använder guiden Dataanslutning när du vill ansluta ett formulär till en specifik extern datakälla finns i avsnittet Se även.

 5. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Ta bort en dataanslutning

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på den dataanslutning som du vill ta bort i listan Dataanslutningar för formulärmallen.

 3. Klicka på Ta bort.

  Obs!: Om knappen Ta bort är inaktiverad betyder det att du har markerat formulärmallens huvuddataanslutning och denna kan du inte ta bort.

 4. Klicka på Ja i dialogrutan Microsoft Office InfoPath.

 5. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×