Ändra egenskaper för vykolumner i SharePoint Workspace 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Så här ändrar du egenskaper för vykolumn:

 1. Öppna designern.

 2. Klicka på den listvy som du vill uppdatera.

 3. Klicka på fliken Kolumner.

 4. Markera de fält som ska ingå i vyn.

 5. Klicka på det kolumnfält som du vill uppdatera.

 6. Ange egenskaper på det sätt som beskrivs i avsnitten nedan.

Vad vill du göra?

Ändra etiketter för kolumnrubriker

Ange kolumnbredd

Summera värden för numeriska kolumner

Visa plus-eller minustecken när rader kan expanderas

Ändra position för kolumner i vyn

Lägga till eller ta bort fältkolumner

Ange formatalternativ

Ändra etikett för kolumnrubrik

I den första kolumnrubriken används namnet för refererat formulärfält. Om fältnamnet är långt kanske du vill ange en kortare etikett för kolumnrubriken.

 1. Klicka på det fält som du vill redigera kolumnrubriken för.

 2. Skriv ett nytt namn i textrutan Rubriketikett.

Överst på sidan

Ange kolumnbredd

Du kan låta listverktyget ange en automatisk standardbredd eller så kan du manuellt ange anpassade kolumnbredder, antingen som en procentandel av den totala vybredden, i bildpunkter eller i punkter.

Om alla kolumner anges till Automatiskt är bredden på varje kolumn samma som hela vyns bredd delat med antalet kolumner. Om en eller flera kolumner anges till en specifik bredd blir bredden för de kolumner som anges till Automatiskt samma som den återstående bredden i vyn (efter att kolumner med anpassad bredd har lagts ihop), delat med antalet återstående kolumner.

 1. Klicka på det fält som du vill ange kolumnbredd för.

 2. Klicka på den nedrullningsbara menyn Kolumnbredd och klicka på önskad inställning.

 3. Om du väljer Fast väljer du önskad typ av anpassat mått från den nedrullningsbara menyn och anger sedan ett motsvarande anpassat mått.

Överst på sidan

Summera värden för numeriska kolumner

För alla fälttyper som använder numeriska värden, till exempel Tal eller Heltal, kan du aktivera en kolumnegenskap för att summera värdena i kolumnen och visa det totala värdet i datavyn.

 1. Klicka på det fält som du vill summera värden för.

 2. MarkeraSummera värden i den här kolumnen (endast numeriska kolumner).

  I exemplet nedan visas en kolumn med summerade värden:

  En vykolumn med summerade värden

Ange att en kolumn visar delsummor

Du kan använda grupperad sortering för att skapa en vykolumn som visar delsummor och en sammanfattning total. I exemplet nedan visas en vy som grupperar alla objekt enligt ett ”mat gruppfält”, summerade värden för varje enskild grupp och beräknar sammanfattningen totalsumman av alla grupper.

En vy med en grupperad sortering och summerade värden

Överst på sidan

Visa ett plus- eller minustecken i kolumnen när raden går att utöka

Den här inställningen gäller vyer som innehåller svar hierachies. Vyn måste innehålla minst ett formulär som har konfigurerats att Skapa svar för det markerade objektet.

 1. Klicka på det fält som du vill visa ett plus- eller minustecken för när raderna går att utöka.

 2. Markera Visa ett plus- eller minustecken i den här kolumnen när raden går att utöka.

Överst på sidan

Ändra kolumners placering i vyn

Du kan ändra ordningen som fältkolumner visas i i en vy genom att klicka på navigeringsknapparna i vydesignfönstret.

 • Om du vill flytta ett fält till den första positionen, eller till vänster, klickar du på Flytta fältkolumnen till den första positionen (längst till vänster)

 • Om du vill flytta ett fält till den sista eller längst till höger, klickar du på Flytta fältkolumnen till den sista positionen (längst till höger)

 • Om du vill flytta ett fält uppåt (vänster) klickar du på Flytta fältkolumnen uppåt (vänster)

 • Klicka på Flytta fältkolumnen nedåt (höger) om du vill flytta ett fält nedåt (höger)

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort fältkolumner

Du lägger till eller tar bort fältkolumner i en lista genom att markera eller avmarkera dem i fältlistan.

 • Om du vill markera alla fält i listan klickar du på Markera alla fält

 • Om du vill avmarkera alla fält i listan klickar du på Avmarkera alla fält

Obs!: Fält för Bifogad fil visas inte i den här listan. Du kan dock markera alternativet Visa kolumnen för bifogade filer på fliken Egenskaper om du vill lägga till en kolumn till listvyn som visar en ikon för bifogade filer när ett objekt innehåller en bifogad fil.

Överst på sidan

Ange formatalternativ

Du kan ange formatalternativ för texten som visas i en vykolumn eller i alla vykolumner.

 1. Klicka på det fält som du vill ange formatalternativ för.

 2. Klicka på Välj... bredvid rutan Teckensnitt.

 3. Ange önskade formatalternativ i dialogrutan Teckensnitt och klicka sedan på OK.

  I rutan Teckensnitt visas exempel på de formatalternativ du valt, och i fältlistan visas de formatalternativ du valt i kolumnen Teckensnitt.

  Obs!: Listverktyget har inte stöd för att effekten Genomstruken anges för en kolumn.

 4. Om du vill att alla vykolumner ska använda de här formatalternativen klickar du på Använd för alla kolumner.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×