Ändra dina personliga språkinställningar och nationella inställningar

Ändra dina personliga språkinställningar och nationella inställningar

Du kan visa ditt SharePoint-visnings språk, tidszon, land/region och relaterade inställningar när som helst från din station ära dator eller mobila enheter. Om organisations principerna tillåter det kan du även ändra språk-och regions inställningarna. Dina inställningar gäller endast för din vy av organisationens SharePoint-webbplatser och påverkar inte hur andra personer ser dessa webbplatser.

Om du är SharePoint-administratör kan du läsa ändra nationella inställningar för en webbplats för att ändra nationella inställningar för en webbplats samling.

Meddelanden: 

 • Om du arbetar i en miljö med lokala SharePoint-webbplatser som din organisation hanterar – och inte en Office 365-miljö — måste administratören för webbplats samlingen göra det språk som är tillgängligt för att du ska kunna använda den språkbaserade vägledningen i den här artikeln.

 • Om du ställer in ditt språk i SharePoint Online och sedan ändrar det i Office 365 åsidosätter inställningen i Office 365 SharePoint. Mer information finns i ändra visnings språk i Office 365 .

 • Vilka funktioner som beskrivs i den här artikeln beror på om organisationen har konfigurerat eller anpassat personliga webbplatser och användar profiler. Mer information finns i administratören.

Ändra dina personliga inställningar för språk och region

 1. Klicka på ditt namn eller din bild högst upp på en SharePoint-eller Office 365 webbplats i organisationen.

  Markera bild och välj sedan Om mig om du vill gå till Profil

 2. Klicka på om mig och uppdatera sedan profil.

 3. Klicka på länken under Hur ändrar jag språk och nationella inställningar?

 4. Klicka på ellipsen (...)på sidan Redigera information och klicka sedan på språk och region.
  Klicka på ellipser och sedan på språk och region

 5. Uppdatera dina inställningar. Du kan använda tabellen som följer med den här proceduren för vägledning.

 6. Klicka på Spara alla och Stäng.

Följande inställningar kan ställas in för att gälla för alla, eller bara för dig. Om de inte kan ändras kanske administratören har begränsat inställningarna.

Gör så här:

Språkinställningar

Ändra inställningarna så här:

 • Du kan ändra visnings språk i en SharePoint-miljö genom att klicka på nedåtpilen Välj en ny språk version , välja ett språk och sedan klicka på Lägg till. Om du lägger till flera språk kan du ändra ordningen på språken eller ta bort ett språk enligt beskrivningen för de avancerade språk inställningarna.

 • Välj ett språk för innehållet och sökningarna genom att klicka på Visa avancerade språk inställningar, klicka på pilen Välj en ny språk ned, välja ett språk och sedan klicka på Lägg till.

 • Om du arbetar på en Office 365 webbplats kan du inte ändra visnings språket och den här inställningen gäller inte. Klicka på Redigera om du vill fortsätta uppdatera inställningar på andra profil sidor eller gå vidare till andra alternativ på den här sidan.

Om du lägger till flera språk kan du använda pilarna uppåtpil i rutan mitt innehåll och en sökning för att ange i vilken ordning språken ska användas. Om du till exempel vill att franska ska vara det primära språket och engelska som bara ska användas om franska inte är tillgängligt klickar du på pilarna för att kontrol lera att franska har högsta prioritet.

Om du vill ta bort ett språk klickar du på X -alternativet bredvid språket.

Obs!:  Om du vill ha en enhetlig tittarupplevelse väljer du motsvarande inställningar för språk-och region alternativen. På det sättet kan du undvika villkor där du visar engelska i en arabisk kalender, till exempel.

Tidszon

Klicka på rutan tidszon och välj aktuell tidszon i listan. Om du inte kan redigera den här inställningen kan du försöka att klicka på Använd alltid nationella inställningar som definieras av administratören, på nästa rad under Välj inställningar. Om du gör det bör du se till att rutan tidszon blir tillgänglig, såvida inte administratören har anpassade inställningar för att blockera redigering.

Välj Inställningar

Klicka på Använd alltid nationella inställningar som definieras av administratören för att använda inställningarna för språk och region som definieras av webbplats administratören.

Klicka på Använd alltid mina personliga inställningar för att använda dina personliga inställningar.

Obs!: Det här alternativet måste väljas för att du ska kunna redigera inställningar för region och tid.

Språk

Klicka på rutan språk och välj ett språk.

Ställa in kalendern

Välj en typ av kalender i list rutan. Välj Visa vecko nummer i datumbläddringen om du vill att dessa nummer ska visas.

Aktivera en alternativ kalender

Välj en alternativ kalender typ om du vill.

Definiera arbets vecka

Välj de dagar i veckan som definierar din arbets vecka. Om du till exempel jobbar tisdag till lördag markerar du rutorna.

Tids format

Klicka på rutan tids format och välj 12 timmar eller 24 timmar.

Mer information finns i

Välja vilka språk du vill göra tillgängliga för användargränssnittet på en webbplats

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×