Ändra detaljnivån för pivottabelldata

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Att ändra detaljnivån för stora mängder data i en pivottabellshierarki har alltid varit en tidskrävande syssla, där man måste mixtra en massa med att filtrera data och visa och dölja olika nivåer.

Men i Excel 2013 finns det en ny funktion, Snabbutforskning, som du kan använda för att ändra detaljnivån för en OLAP-kub (Online Analytical Processing-kub) eller en datamodellsbaserad pivottabellshierarki, så att du kan analysera datainformationen på olika nivåer. Med hjälp av snabbutforskningsfunktionen kan du navigera till de data som du vill se, samtidigt som funktionen fungerar som ett filter när du ökar detaljnivån. Knappen Snabbutforskning dyker alltid upp om du markerar ett objekt i ett fält.

Snabbutforskningsgalleriet

Man brukar börja med att öka detaljnivån ett snäpp i hierarkin:

 1. Välj ett objekt (i vårt exempel: Tillbehör) i fältet (i vårt exempel: Kategori) i OLAP-kuben eller den datamodellsbaserade pivottabellen.

Du kan bara öka detaljnivån för ett objekt i taget.

 1. Klicka på knappen Snabbutforskning Knappen Snabbutforskning som visas längst ned till höger i markeringen.

Knappen Snabbutforskning

 1. Välj det objekt som du vill utforska i rutan Utforska och klicka sedan på Öka detaljnivån.

Knappen Öka detaljnivån i rutan Utforska

Nu visas underkategoridata för det valda objektet (i vårt exempel: tillbehörsprodukter).

Pivottabell med objekt som du ökat detaljnivån för

 1. Fortsätt att använda funktionen Snabbutforskning tills du kommer till de data som du är ute efter.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte öka detaljnivån i platta hierarkier (till exempel hierarkier som visar attribut för samma objekt, men som inte innehåller några data på nästa nivå) eller i andra hierarkier som saknar data på flera nivåer.

  • Om det finns grupperade objekt i pivottabellen kan du öka detaljnivån för ett gruppnamn, på samma sätt som du ökar detaljnivån för andra objekt.

  • Du kan inte öka detaljnivån för namngivna uppsättningar (objektuppsättningar som du använder ofta eller som innehåller objekt från olika hierarkier).

Minska detaljnivån för att utforska översiktlig information

När du har ökat detaljnivån kan du alltid minska detaljnivån igen, så att du kan analysera sammanfattningsdata. När du minskar detaljnivån kan du, till skillnad från om du klickar på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst vilket tar dig tillbaka till den plats där du började, själv välja vilken väg du vill ta tillbaka upp i hierarkin så att du kan bilda dig en uppfattning om helheten.

 1. Välj det objekt som du vill minska detaljnivån för i den aktuella pivottabellshierarkin.

 2. Klicka på knappen Snabbutforskning Knappen Snabbutforskning som visas längst ned till höger i markeringen.

 3. Välj det objekt som du vill utforska i rutan Utforska och klicka sedan på Minska detaljnivån.

Knappen Minska detaljnivån i rutan Utforska

Nu ser du informationen från en högre nivå.

 1. Fortsätt att använda funktionen Snabbutforskning tills du kommer till de data som du är ute efter.

  Meddelanden: 

  • Du kan minska detaljnivån flera snäpp på en gång. Högerklicka på det aktuella objektet, klicka på Öka detaljnivån/minska detaljnivån och välj sedan vilken nivå du vill gå till.

  • Om det finns grupperade objekt i pivottabellen kan du minska detaljnivån till ett gruppnamn.

  • Du kan inte minska detaljnivån till namngivna uppsättningar (objektuppsättningar som du använder ofta eller som innehåller objekt från olika hierarkier).

Mer information om pivottabeller

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×