Ändra detaljnivån för pivottabelldata

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Att ändra detaljnivån för stora mängder data i en pivottabellshierarki har alltid varit en tidskrävande syssla, där man måste mixtra en massa med att filtrera data och visa och dölja olika nivåer.

I Excel 2013 kan funktionen Snabbutforskning du ändra detaljnivån för Online Analytical Processing (OLAP) kuben eller datamodell-baserade pivottabellshierarki för att analysera informationen på olika nivåer. Snabbutforskning kan du navigera till data du vill se och fungerar som ett filter när du går nedåt. Knappen visas när du markerar ett objekt i ett fält.

Snabbutforskningsgalleriet

Man brukar börja med att öka detaljnivån ett snäpp i hierarkin:

 1. Välj ett objekt (i vårt exempel: Tillbehör) i fältet (i vårt exempel: Kategori) i OLAP-kuben eller den datamodellsbaserade pivottabellen.

Du kan bara öka detaljnivån för ett objekt i taget.

 1. Klicka på den Snabbutforskning knappen Knappen Snabbutforskning som visas i det nedre högra hörnet av markeringen.

Knappen Snabbutforskning

 1. Välj det objekt som du vill utforska i rutan Utforska och klicka sedan på Öka detaljnivån.

Knappen Öka detaljnivån i rutan Utforska

Nu visas underkategoridata för det valda objektet (i vårt exempel: tillbehörsprodukter).

Pivottabell med objekt som du ökat detaljnivån för

 1. Fortsätt att använda funktionen Snabbutforskning tills du kommer till de data som du är ute efter.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte öka detaljnivån i platta hierarkier (till exempel hierarkier som visar attribut för samma objekt, men som inte innehåller några data på nästa nivå) eller i andra hierarkier som saknar data på flera nivåer.

  • Om du har grupperade objekt i din pivottabell, kan du granska nedåt på ett gruppnamn på samma sätt som du detaljnivån för andra objekt.

  • Du kan inte öka detaljnivån för namngivna uppsättningar (objektuppsättningar som du använder ofta eller som innehåller objekt från olika hierarkier).

Minska detaljnivån för att utforska översiktlig information

När du har ökat detaljnivån kan du alltid minska detaljnivån igen, så att du kan analysera sammanfattningsdata. När du minskar detaljnivån kan du, till skillnad från om du klickar på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst vilket tar dig tillbaka till den plats där du började, själv välja vilken väg du vill ta tillbaka upp i hierarkin så att du kan bilda dig en uppfattning om helheten.

 1. Välj det objekt som du vill minska detaljnivån för i den aktuella pivottabellshierarkin.

 2. Klicka på den Snabbutforskning knappen Knappen Snabbutforskning som visas i det nedre högra hörnet av markeringen.

 3. Välj det objekt som du vill utforska i rutan Utforska och klicka sedan på Minska detaljnivån.

Knappen Minska detaljnivån i rutan Utforska

Nu ser du informationen från en högre nivå.

 1. Fortsätt att använda funktionen Snabbutforskning tills du kommer till de data som du är ute efter.

  Meddelanden: 

  • Du kan minska detaljnivån flera snäpp på en gång. Högerklicka på det aktuella objektet, klicka på Öka detaljnivån/minska detaljnivån och välj sedan vilken nivå du vill gå till.

  • Om du har grupperade objekt i din pivottabellkan du minska detaljnivån till ett gruppnamn.

  • Du kan inte minska detaljnivån till namngivna uppsättningar (objektuppsättningar som du använder ofta eller som innehåller objekt från olika hierarkier).

Mer information om pivottabeller

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×