Ändra design för en layouttabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du designar en formulärmall kan det vara bra att justera textrutor, kryssrutor och andra element längs de vågräta och lodräta linjerna i ett osynligt rutnät. Du kan använda layouttabeller för att definiera kanterna på rutnätet och rada upp element på formulärmallen. När du har infogat en layouttabell kan du ändra dess design genom att dela upp enskilda celler i flera celler, sammanfoga flera celler till en cell och lägga till rader och kolumner i layouttabellen.

Vad vill du göra?

Dela celler

Sammanfoga flera celler till en cell

Lägga till rader och kolumner

Dela celler

Genom att dela en cell kan du omvandla den till två lodräta kolumner, två vågräta rader eller ange antalet rader och kolumner som du vill skapa i cellen.

I följande exempel visas en tabell med tre rader.

Tabell med tre rader

Här har formulärdesignern använt kommandot Dela tabellceller lodrätt för att dela upp den tredje raden i två kolumner:

Tabellcell, efter att den delats lodrätt

 1. Om åtgärdsfönstret Layout inte visas klickar du på LayoutFormat-menyn eller trycker på ALT+T, L.

 2. I layouttabellen markerar du den cell eller de celler som du vill dela.

  Obs!: Om du vill dela flera tabellceller samtidigt måste de ligga intill varandra. Annars är kommandona under Sammanfoga och dela celler inaktiverade i åtgärdsfönstret Layout.

 3. Gör något av följande under Sammanfoga och dela celler i åtgärdsfönstret Layout:

  • Om du vill dela upp de markerade cellerna i två kolumner klickar du på Dela tabellceller lodrätt.

  • Om du vill dela upp de markerade cellerna i två rader klickar du på Dela tabellceller vågrätt.

  • Om du vill ange antalet rader och kolumner som de markerade cellerna ska delas upp i, klickar du på Anpassad delning och väljer sedan antalet rader eller kolumner i dialogrutan Dela celler.

  • Om du vill sammanfoga flera celler innan de delas markerar du kryssrutan Sammanfoga celler före delning.

Överst på sidan

Sammanfoga flera celler till en cell

 1. Om åtgärdsfönstret Layout inte visas klickar du på LayoutFormat-menyn eller trycker på ALT+T, L.

 2. I layouttabellen markerar du de celler som du vill sammanfoga.

 3. I åtgärdsfönstret Layout klickar du på Sammanfoga tabellceller under Sammanfoga och dela celler.

Överst på sidan

Lägga till rader och kolumner

 1. Om åtgärdsfönstret Layout inte visas klickar du på LayoutFormat-menyn eller trycker på ALT+T, L.

 2. I layouttabellen klickar du där du vill lägga till en rad eller kolumn.

 3. I åtgärdsfönstret Layout gör du något av följande under Sammanfoga och dela celler.

  • Om du vill lägga till en rad klickar du på Lägg till tabellrad.

  • Om du vill lägga till en kolumn klickar du på Lägg till tabellkolumn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×