Ändra den aktivitetstyp som används av Project för att beräkna varaktigheten för aktiviteter

I Project används tre olika aktivitetstyp för beräkning av varaktighet för aktivitet och aktiviteternas slutdatum (eller startdatum om du schemalägger ett projekt efter projektets slutdatum i stället för dess startdatum).

Artikelinnehåll

Översikt över aktivitetstyper

Ta bort insatsberoende schemaläggning från aktiviteterna

Byta aktivitetstyp

Översikt över aktivitetstyper

De tre aktivitetstyperna som används i Project är aktivitet med fast enhet, aktivitet med fast arbete och aktivitet med fast varaktighet. Som standard används fasta enheter i Project.

Så här påverkar varje aktivitetstyp schemaläggningen när du redigerar något av de tre elementen.

I en

Om du ändrar enheter

Om du ändrar varaktighet

Om du ändrar arbete

Aktivitet med fasta enheter

Varaktigheten beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast arbete

Varaktigheten beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast varaktighet

Arbetet beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Exempel på hur numeriska värden ändras av aktivitetstyperna

Anta att du har en enhet med fasta enheter med 1 tillgänglig enheter under 8 timmar om dagen. Du konfigurerar aktiviteten med 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en heltidsresurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med 5 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu 8 dagars varaktighet, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, 12,5 dagars varaktighet och 1 resursenhet.

Anta att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast arbete. Det innebär att aktiviteten bara kan innehålla den mängd arbete du anger – varken mer eller mindre. I det här exemplet har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en heltidsresurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med en varaktighet på 5 dagar och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens resursenheter om. För att aktiviteten ska kunna slutföras på 80 timmar under 8 dagar måste den tilldelas 1,25 resursenheter. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är belagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Anta slutligen att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast varaktighet. Det innebär att aktiviteten måste slutföras under den tid som du anger. Även i det här exemplet har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en resurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas det arbete som är tilldelat varje resurs på nytt. När bara en resurs var tilldelad aktiviteten måste den resursen slutföra 80 timmars arbete. När du tilldelar aktiviteten ytterligare en resurs måste 40 timmars arbete slutföras av varje resurs under samma varaktighet, 10 dagar, vilket ger 80 timmars arbetet totalt. När du lägger till ytterligare en resursenhet reviderar du även båda enheternas beläggning till 50 % vardera, vilket innebär att båda har 50 % tillgänglighet för arbete med andra aktiviteter.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens resursenheter om, så att det ytterligare arbetet ändå kan slutföras inom varaktigheten på 10 dagar. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 10 dagar och 1,25 resursenhet. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är belagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

Obs!: Tilldelning av kostnadsresurs har inga värden för arbete eller enheter, och dessa värden beräknas därför inte om när aktivitetens start- eller slutdatum ändras. Datumen beräknas inte heller om för en kostnadsresurstilldelning, eftersom det inte går att ändra arbetet eller enheterna.

Överst på sidan

Ta bort insatsberoende schemaläggning från aktiviteterna

När du har tilldelat en resurser schemaläggs aktiviteten enligt formeln varaktighet = arbete/enheter. För alla aktiviteter kan du välja vilken del av formeln som ska beräknas av Project genom att ange aktivitetstypen. När du tilldelar eller tar bort personer från en aktivitet förlängs eller förkortas aktivitetens varaktighet med utgångspunkt i antalet tilldelade resurser, men den sammanlagda mängden arbete för aktiviteten ändras inte. Detta kallas insatsberoende schemaläggning och är det standardalternativ som används av Project när aktiviteter tilldelas resurser.

I de flesta situationer fungerar det bra med insatsberoende schemaläggning, men det kan vara bra att ändra det här funktionssättet så att det framgår tydligare vad som händer med en viss aktivitet när resurser läggs till eller tas bort. Du kanske t.ex. vill se den sammanlagda ökningen av arbete när du lägger till fler personer till en viss aktivitet.

Obs!: Du kan inte ta bort insatsberoende schemaläggning från aktiviteter med fast arbete. Aktiviteter med fast arbete har inte flexibla arbete och är därför alltid insatsberoende.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på raden för aktiviteten som du inte vill använda insatsberoende schemaläggning för.

  Du kan ändra upp till 10 aktiviteter samtidigt genom att hålla ned CTRL och klicka på raden för varje aktivitet. Om aktiviteterna är placerade intill varandra i rutnätet kan du markera ett helt block av aktiviteter genom att klicka på den första aktiviteten, hålla ned SKIFT och klicka på den sista aktiviteten.

 3. Klicka på Aktivitetsinformation Bild av knapp och klicka sedan på fliken Avancerat.

 4. Avmarkera kryssrutan Insatsberoende.

När du arbetar med insatsberoende schemaläggning bör du tänka på följande:

 • De insatsberoende beräkningarna gäller först när de första resurserna har tilldelats aktiviteten. Efter att de första resurserna har tilldelats ändras inte arbetsvärdet när nya resurser tilldelas eller tas bort från samma aktivitet.

 • Om den tilldelade aktivitetstypen är Fasta enheter förkortas aktivitetens varaktighet om du tilldelar ytterligare resurser.

 • Om den tilldelade aktivitetstypen är Fast varaktighet minskar de enskilda enhetsvärdena för resurser om du tilldelar ytterligare resurser.

 • Om den tilldelade aktivitetstypen är Fast arbete förkortas aktivitetens varaktighet om du tilldelar ytterligare resurser.

 • Insatsberoende kan inte väljas för sammanfattningsaktiviteter och infogade projekt.

Överst på sidan

Byta aktivitetstyp

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på aktiviteten som du vill ändra.

 3. Klicka på Aktivitetsinformation Bild av knapp och klicka sedan på fliken Avancerat.

 4. Klicka på den aktivitetstyp som du vill ändra i listan Aktivitetstyp.

Obs!: 

 • Om du klickar på Fast arbete i listan Aktivitetstyp kan du inte ändra inställningen för Insatsberoende för aktiviteten. Aktiviteter med fast arbete har inte flexibla arbetsvärden och är därför alltid insatsberoende.

 • Du kan visa och ändra aktivitetstypen för varje aktivitet direkt i vyn genom att infoga fältet Typ. Klicka på kolumnen till höger om den önskade placeringen för den nya kolumnen, klicka på Infoga-menyn och sedan på Kolumn. Klicka på Typ i listan Fältnamn.

 • Om du vill ändra den hierarkiska strukturen för en aktivitet eller underaktivitet som en del av projektets dispositionsstruktur måste du dra in eller dra ut aktiviteten i stället för att byta aktivitetstyp.

 • Om du vill begränsa sättet att beräkna start- och slutdatum för aktiviteter i Project måste du ange en aktivitetsbegränsning i stället för en aktivitetstyp.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×