Ändra datumformat

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datum visas i Microsoft Office Outlook 2007 i det format som har angetts i operativsystemet. Om du vill ändra datumformatet, exempelvis till dag-månad-år i stället för år-månad-dag, gör du det på Kontrollpanelen i Windows Vista och tidigare operativsysten.

Obs!: Alla program på datorn som använder datuminställningar från operativsystemet påverkas av de ändringar du gör på Kontrollpanelen.

Ändra datuminställningar i Windows Vista

  1. Klicka på Start, sedan på Kontrollpanelen, därefter på Klocka, språk och nationella inställningar och slutligen på Ändra datum-, tids- eller sifferformat under Nationella inställningar och språkinställningar.

  2. Klicka på Anpassa detta format på fliken Format.

  3. Gör sedan önskade ändringar under Kort datum och Långt datum på fliken Datum.

Ändra datuminställningar i Microsoft Windows XP

  1. Klicka på Start, sedan på Kontrollpanelen och dubbelklicka därefter på Nationella inställningar och språkinställningar.

  2. Klicka på Anpassa under Standarder och format på fliken Nationella inställningar.

  3. Gör sedan önskade ändringar under Kort datum och Långt datum på fliken Datum.

Om du inte hittar önskat format i Kort datum eller Långt datum följer du instruktionerna i följande tabell.

Obs!: Skriv ett versaler M för månad. Gemener m används för minuter.

Om du vill

Gör du så här

Visa ental utan inledande nollor.

Skriv ett tecken. Skriv d för dag, M för månad och å för år.

Visa inledande nollor vid ental.

Skriv två tecken. Skriv dd för dag, MM för månad och åå för år.

Visa årtal med två siffror.

Skriv åå för år.

Visa årtal med fyra siffror.

Skriv åååå för år.

Visa förkortningar för dag och månad.

Skriv tre tecken. Skriv ddd för dag och MMM för månad.

Visar dagens eller månadens fullständiga namn.

Skriv fyra tecken. Skriv dddd för dag och MMMM för månad.

Visa ytterligare text.

Omge texten med enkla citattecken (').

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×