Ändra datalayouten för en pivottabell i Excel 2016 för Windows

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat en pivottabell och lagt till de fält du vill analysera kan du ändra datalayouten och göra pivottabellen lättare att läsa och söka i. Det är bara att välja en annan rapportlayout.

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken.

  Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet med flikarna Analysera och Design

 2. Klicka på Design> Rapportlayout.

  Knappen Rapportlayout på fliken Design

 3. Välj ett av tre följande formuläralternativ:

  • Visa i kompakt format hindrar relaterade data från att spridas vågrätt utanför skärmvyn, och minimerar rullning. Den här layouten används automatiskt när du skapar en pivottabell.

   Pivottabelldata i kompakt form

   Precis som på bilden ovan finns element från olika radområdesfält i en kolumn och elementen från andra fält indragna. Radetiketter tar upp mindre utrymme i kompakt form, vilket gör att det finns mer utrymme för numeriska data. Knapparna Utöka och Komprimera visas då att du kan visa eller dölja detaljer.

  • Visa i dispositionsformat dispositionerar pivottabellens data.

   Pivottabelldata i dispositionsformat

   Som på bilden ovan kan element positioneras i en hierarki mellan kolumnerna.

  • Funktionen Visa i tabellformat visar allt i tabellformat, vilket för det lättare att kopiera celler till ett annat kalkylblad.

   Pivottabelldata i tabellform

   Som på bilden ovan kan den här layouten användas på en kolumn per fält.

 4. Om du använder dispositions- eller tabelläget kan du också klicka på Upprepa alla elementetiketter på menyn Rapportlayout och visa elementetiketter för varje element.

Tips:  När du har hittat önskad layout använder du en formatmall eller olikfärgade rader och ändrar formatet på pivottabellen med hjälp av de andra alternativen på fliken Design.

Ändra hur delsummor och totalsummor visas

Om du vill begränsa layouten av data i din pivottabell kan du ändra sättet som delsummor, totalsummor och element visas.

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att pivottabellen visas.

 2. Gör ett eller följande på fliken Design:

  Layoutalternativ i gruppen Layout på fliken Design

  • Klicka på Delsummor för att ändra hur de visas för grupper av data.

  • Klicka på Totalsummor för att ändra hur de visas för kolumner och rader.

  • Klicka på Tomma rader för att infoga en tom rader efter varje gruppering i din pivottabell.

Mer information finns i

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Sortera data i en pivottabell

Filtrera data i en pivottabell i Excel 2016

Gruppera eller dela upp data i en pivottabellrapport

Söka i en Fältlista för pivottabell i Excel 2016 för Windows

Stänga av tidsgruppering i pivottabeller i Excel 2016 för Windows

Använd fältlistan för att ordna fält i en pivottabell i Excel 2016 för Windows

Uppdatera (uppdatera) data i en pivottabell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×