Ändra beteendet för en form vid dubbelklickning

Som standard öppnas formens textblock när du dubbelklickar på en form så att du kan redigera texten. Du kan emellertid ändra beteendet för dubbelklickningen. Du kan till exempel göra så att formen visar en annan sida i samma ritning, kör ett makro eller öppnar formens ShapeSheet-kalkylblad.

 1. Högerklicka på den form vars beteende för dubbelklickning du vill ändra, peka på Format och välj sedan Beteende.

 2. Klicka på fliken Dubbelklickning och klicka på en av följande dubbelklickningsåtgärder för formen:

  Utför standardåtgärd     Genom att dubbelklicka på en form aktiveras formens standardåtgärd, till exempel att textblocket öppnas så att du kan redigera texten.

  Utför ingen åtgärd     Det händer ingenting när du klickar på formen.

  Redigera formtext     Om du dubbelklickar på en form öppnas formens textblock.

  Öppna grupp i nytt fönster     Om du dubbelklickar på en grupp öppnas den i ett nytt gruppfönster. Den här åtgärden är bara tillgänglig om en grupp är markerad.

  Öppna formens ShapeSheet     När du dubbelklickar på en form öppnas ShapeSheet-kalkylbladet.

  Eget     När du dubbelklickar på en form utförs standardbeteendet som har angetts i ShapeSheet-kalkylbladet i avsnittet Händelser i cellen EventDblClick cell.

  Visa hjälp     När du dubbelklickar på en form visas ett hjälpavsnitt för formen. Avsnittet kanske inte är samma som det som visas när du högerklickar på formen och sedan väljer Hjälp. Du måste använda följande syntax:

FILENAME!keyword or FILENAME!#Number

 • Filnamn är Windows-hjälpfilen (antingen en HLP- eller en CHM-fil).

 • Nyckelord är indexbegreppet som är kopplat till hjälpavsnittet.

 • Nummer är ett numeriskt ID som MAP-avsnittet hänvisar till i hjälpprojektfilen.

  OLE-verb     Genom att dubbelklicka på ett OLE-objekt aktiveras OLE-alternativ, till exempel att öppna källprogrammet så att du kan redigera objektet.

  Kör makro     När du dubbelklickar på en form körs det makro som du markerat i listan.

  Gå till sida     När du dubbelklickar på en form visas en viss ritningssida.

  Öppna i nytt fönster     När du dubbelklickar på en form visas ritningssidan i ett nytt fönster.

 • Klicka på OK.

Tips: Om du vill länka en form till en annan ritning, fil eller webbsida kan du lägga till en hyperlänk. Du kan även skapa ett makro som öppnar en annan ritning, fil eller webbsida, och sedan köra makrot när du dubbelklickar på en form, men är mycket enklare och snabbare att använda en hyperlänk.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×