Ändra betalningsmetod för Office 365 för företag

När du köper Office 365 för företag väljer du mellan att betala med kreditkort eller bankkonto, betala med faktura eller att använda en förbetald produktnyckel. Du kan byta mellan att betala med kreditkort eller bankkonto och faktura när som helst under din prenumeration. Om du har betalat med en förbetald produktnyckel kan du byta till att betala med kreditkort eller bankkonto eller faktura när licensperioden är slut. När du byter betalningsmetod har användarna fortfarande kvar samma licenstilldelningar som tidigare.

Viktigt!: Betalning med bankkonto är inte tillgängligt i Japan.

Vill du ändra betalningsfrekvens? Om du vill ändra hur ofta du betalar för Office 365 för företag-prenumerationen, antingen från årlig till månatlig eller från månatlig till årlig, måste du ringa Office 365-supporten för att få hjälp.

Vill du bara ändra din kreditkorts- eller bankkontoinformation? Se Lägga till, uppdatera eller ta bort ett kreditkort eller bankkonto i Office 365 för företag.

Vad händer om jag har ett utestående saldo?

Om du byter från faktura till kreditkort eller bankkonto överförs inte dina befintliga fakturadebiteringar till ditt kreditkort eller bankkonto. Du bör därför se till att betala allt utestående fakturasaldo via banköverföring. I vissa länder kan du också betala utestående saldo med check. Se fakturan för mer information om att betala utestående saldo.

Om du byter från kreditkort eller bankkonto till faktura överförs all eventuell utestående saldo till din nästa faktura.

Obs!: Om du betalar med kreditkort och kreditkortet nekas får du ett e-postmeddelande som informerar om att vi inte kunde bearbeta betalningen. Du kan uppdatera kreditkortsinformationen och skicka betalningen omedelbart med hjälp av knappen Betala nu på sidan Prenumerationer. Mer information finns under "Vad händer om mitt kreditkort har upphört att gälla och min betalning försenas?" i Betala din faktura för Office 365 eller Azure.

När du köper Office 365 för företag väljer du mellan att betala med kreditkort eller bankkonto, betala med faktura eller att använda en förbetald produktnyckel. Du kan byta mellan att betala med kreditkort eller bankkonto och faktura när som helst under din prenumeration. Om du har betalat med en förbetald produktnyckel kan du byta till att betala med kreditkort eller bankkonto eller faktura när licensperioden är slut.

Obs!: När du byter betalningssätt fortsätter dina användare ha samma licenstilldelningar som tidigare.

Vill du ändra betalningsfrekvens? Om du vill ändra hur ofta du betalar för Office 365 för företag-prenumerationen, antingen från årlig till månatlig eller från månatlig till årlig, måste du ringa Office 365-supporten för att få hjälp.

Vill du bara ändra din kreditkorts- eller bankkontoinformation? Se Lägga till, uppdatera eller ta bort ett kreditkort eller bankkonto i Office 365 för företag.

Vad händer om jag har ett utestående saldo?

Om du byter från faktura till kreditkort eller bankkonto överförs inte dina befintliga fakturadebiteringar till ditt kreditkort eller bankkonto. Du bör därför se till att betala allt utestående fakturasaldo via banköverföring. I vissa länder kan du också betala utestående saldo med check. Se fakturan för mer information om att betala utestående saldo.

Om du byter från kreditkort eller bankkonto till faktura överförs all eventuell utestående saldo till din nästa faktura.

Obs!: Om du betalar med kreditkort och kreditkortet nekas får du ett e-postmeddelande som informerar om att vi inte kunde bearbeta betalningen. Du kan uppdatera kreditkortsinformationen och skicka betalningen omedelbart med hjälp av knappen Betala nu på sidan Prenumerationer. Mer information finns under "Vad händer om mitt kreditkort har upphört att gälla och min betalning försenas?" i Betala din faktura för Office 365 eller Azure.

Vad vill du göra?

Vad vill du göra?

Tips: Följande steg gäller endast för enskilda prenumerationer. Om du har flera prenumerationer i organisationen kan du slutföra de här stegen för varje prenumeration du vill ändra.

När du ändrar från betalning via faktura till kreditkort eller bankkonto skapas automatiskt en ny prenumeration åt dig. Dina användare flyttas till den nya prenumerationen och sedan inaktiveras den gamla prenumerationen. Du behöver inte oroa dig – dina användare får inga störningar i tjänsten och all deras information blir tillgänglig genom den nya prenumerationen.

 1. I administrationscenter öppnar du sidan Prenumerationer eller väljer Fakturering > Prenumerationer.

 2. Välj den prenumeration du vill ändra. I avsnittet om betalningsinformation väljer du Ändra betalningsinformation.

  Skärmbild av avsnittet Betalningsmetod på ett prenumerationskort för en prenumeration som betalas via faktura.

 3. I fönstret Ändra betalningsinformation väljer du Ändra betalningsmetod.

  Fönstret Ändra betalningsinformation för en prenumeration som för närvarande betalas via faktura.
 4. I dialogrutan Ändra betalningsmetod väljer du Fortsätt.

  Meddelandet som visas när du växlar från fakturabetalning till kreditkorts- eller bankbetalning.
 5. På sidan Hur fungerar det? kan du öka antalet användarlicenser som du vill ha för den här prenumerationen. Fortsätt genom att välja Nästa.

 6. För vissa prenumerationer går det att välja månatligt eller årligt åtagande. Om du kan välja mellan att betala per år eller per månad på sidan Hur vill du betala? väljer du hur ofta du vill betala.

  Avsnittet Betalningsmetod på sidan Hur vill du betala? Med alternativen Betala per år och Betala per månad.
 7. I listan Betalningsmetod väljer du Befintligt kort, Nytt kreditkort eller Nytt bankkonto.

  Avsnittet Betalningsmetod på sidan Hur vill du betala? med den nedrullningsbara listrutan för betalningsalternativ.
 8. Om du valt alternativet Nytt kreditkort eller Nytt bankkonto i steg 9 fyller du i resten av din betalningsinformation.

 9. När du har fyllt i formuläret väljer du Lägg order.

När du kommer tillbaka till sidan Prenumerationer ser du den gamla prenumerationen markerad som Inaktiverad och den nya markerad som Aktiv. Du kan låta den gamla prenumerationen upphöra.

Tips: Följande steg gäller endast för enskilda prenumerationer. Om du har flera prenumerationer i organisationen kan du slutföra de här stegen för varje prenumeration du vill ändra.

När du ändrar från betalning via faktura till kreditkort eller bankkonto skapas automatiskt en ny prenumeration åt dig. Dina användare flyttas till den nya prenumerationen och sedan inaktiveras den gamla prenumerationen. Du behöver inte oroa dig – dina användare får inga störningar i tjänsten och all deras information blir tillgänglig genom den nya prenumerationen.

 1. I administrationscenter öppnar du sidan Prenumerationer eller väljer Fakturering > Prenumerationer.

 2. Välj den prenumeration du vill ändra. I avsnittet om betalningsinformation väljer du Ändra betalningsinformation.

  Skärmbild av avsnittet Betalningsmetod på ett prenumerationskort för en prenumeration som betalas via faktura.

 3. I fönstret Ändra betalningsinformation väljer du Ändra betalningsmetod.

  Fönstret Ändra betalningsinformation för en prenumeration som för närvarande betalas via faktura.
 4. I dialogrutan Ändra betalningsmetod väljer du Fortsätt.

  Meddelandet som visas när du växlar från fakturabetalning till kreditkorts- eller bankbetalning.
 5. På sidan Hur fungerar det? kan du öka antalet användarlicenser som du vill ha för den här prenumerationen. Fortsätt genom att välja Nästa.

 6. För vissa prenumerationer går det att välja månatligt eller årligt åtagande. Om du kan välja mellan att betala per år eller per månad på sidan Hur vill du betala? väljer du hur ofta du vill betala.

  Avsnittet Betalningsmetod på sidan Hur vill du betala? Med alternativen Betala per år och Betala per månad.
 7. I listan Betalningsmetod väljer du Befintligt kort, Nytt kreditkort eller Nytt bankkonto.

  Avsnittet Betalningsmetod på sidan Hur vill du betala? med den nedrullningsbara listrutan för betalningsalternativ.
 8. Om du valt alternativet Nytt kreditkort eller Nytt bankkonto i steg 9 fyller du i resten av din betalningsinformation.

 9. När du har fyllt i formuläret väljer du Lägg order.

När du kommer tillbaka till sidan Prenumerationer ser du den gamla prenumerationen markerad som Inaktiverad och den nya markerad som Aktiv. Du kan låta den gamla prenumerationen upphöra.

Obs!: Alternativet att betala med faktura finns bara om din Office 365-prenumeration kostar mer än en viss summa (summan varierar beroende på plats). En kreditkontroll kan behövas för större fakturabetalningar. Mer information finns i Betala för din prenumeration på Office 365 för företag.

 1. I administrationscenter öppnar du sidan Prenumerationer eller väljer Fakturering > Prenumerationer.

 2. Välj den prenumeration du vill ändra. I avsnittet Betalningsmetod väljer du Ändra betalningsinformation.

  Avsnittet Betalningsmetod på ett prenumerationskort för en prenumeration som betalas via kreditkort.
 3. I fönstret Ändra betalningsinformation väljer du Ändra betalningsmetod.

  Tips: Om länken Ändra betalningsmetod inte visas betyder det att du inte kan byta från kreditkort eller bankkonto till faktura för prenumerationen eftersom prenumerationen inte uppfyller det minsta kostnadsbeloppet för betalning via faktura. Minimibeloppet som krävs för betalning via faktura skiljer sig för olika geografiska områden.

  Fönstret Ändra betalningsinformation för en prenumeration som för närvarande betalas via kreditkort men som kan ändras till fakturabetalning.
 4. I dialogrutan Ändra betalningsmetod väljer du Fortsätt.

  Meddelandet som visas när du växlar från kreditkorts- eller bankbetalning till fakturabetalning.
 5. Välj OK för att återgå till administrationscentret.

  Skärmbild av bekräftelsemeddelandet som visas när din prenumeration konverteras till fakturabetalning.

Obs!: Alternativet att betala med faktura finns bara om din Office 365-prenumeration kostar mer än en viss summa (summan varierar beroende på plats). En kreditkontroll kan behövas för större fakturabetalningar. Mer information finns i Betala för din prenumeration på Office 365 för företag.

 1. I administrationscenter öppnar du sidan Prenumerationer eller väljer Fakturering > Prenumerationer.

 2. Välj den prenumeration du vill ändra. I avsnittet Betalningsmetod väljer du Ändra betalningsinformation.

  Avsnittet Betalningsmetod på ett prenumerationskort för en prenumeration som betalas via kreditkort.
 3. I fönstret Ändra betalningsinformation väljer du Ändra betalningsmetod.

  Tips: Om länken Ändra betalningsmetod inte visas betyder det att du inte kan byta från kreditkort eller bankkonto till faktura för prenumerationen eftersom prenumerationen inte uppfyller det minsta kostnadsbeloppet för betalning via faktura. Minimibeloppet som krävs för betalning via faktura skiljer sig för olika geografiska områden.

  Fönstret Ändra betalningsinformation för en prenumeration som för närvarande betalas via kreditkort men som kan ändras till fakturabetalning.
 4. I dialogrutan Ändra betalningsmetod väljer du Fortsätt.

  Meddelandet som visas när du växlar från kreditkorts- eller bankbetalning till fakturabetalning.
 5. Välj OK för att återgå till administrationscentret.

  Skärmbild av bekräftelsemeddelandet som visas när din prenumeration konverteras till fakturabetalning.

Du kan med hjälp av följande anvisningar när som helst verifiera betalningsmetoden som har konfigurerats för en prenumeration.

 1. I administrationscenter öppnar du sidan Prenumerationer eller väljer Fakturering > Prenumerationer.

 2. Välj den prenumeration du vill verifiera. Den betalningsmetod som har konfigurerats för prenumerationen visas under Betalningsmetod, och kan se ut som på någon av följande skärmbilder:

  Användargränssnittet för betalningsmetod visar att den här prenumerationen har konfigurerats för betalning via faktura. Avsnittet Betalningsmetod på ett prenumerationskort för en prenumeration som betalas via kreditkort.

Du kan med hjälp av följande anvisningar när som helst verifiera betalningsmetoden som har konfigurerats för en prenumeration.

 1. I administrationscenter öppnar du sidan Prenumerationer eller väljer Fakturering > Prenumerationer.

 2. Välj den prenumeration du vill verifiera. Den betalningsmetod som har konfigurerats för prenumerationen visas under Betalningsmetod, och kan se ut som på någon av följande skärmbilder:

  Användargränssnittet för betalningsmetod visar att den här prenumerationen har konfigurerats för betalning via faktura. Avsnittet Betalningsmetod på ett prenumerationskort för en prenumeration som betalas via kreditkort.

Om du köper Office 365 med 21Vianet i Kina kan du välja att betala med faktura eller onlinebetalning med Alipay eller China UnionPay. Du kan ändra din betalningsmetod senare genom att ringa supporten och gå igenom inköpsprocessen igen.

Obs!: Om dina prenumerationskostnader för Office 365 är under ett visst belopp (beloppet varierar beroende på tjänstplats) är fakturabetalning inte tillgängligt som alternativ. Om dina prenumerationskostnader är över ett visst belopp kan du välja att betala med faktura. En kreditkontroll kan krävas för större fakturabetalningar.

 1. Ring 21Vianets supportteam.

 2. Vänta medan supportagenten placerar din prenumeration i läget "avbrutet - minskad funktion" eller "utgånget". Oroa dig inte, dina användare kommer fortfarande att kunna använda sina tjänster under denna tid.

 3. När du är i telefon med serviceagenten köper du en ny prenumeration och i kassan väljer du den betalningsmetod som du vill byta till.

När du har slutfört dessa steg ändras din betalningsmetod och dina användare kommer att fortsätta att ha samma licenstilldelningar som tidigare.

Lämna en kommentar

Hade du hjälp av dessa steg? I så fall får du gärna meddela oss längst ned i det här avsnittet. Om du inte tyckte att de hjälpte och fortfarande har problem, berätta för oss vad du försökte göra och vilka problem du stötte på.

Behöver du mer hjälp? Kontakta supporten.

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Mer information finns i

Fakturering i Office 365 för företag – hjälp för administratörer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×