Ändra avstånd i text

Du kan ändra teckenavståndet i den markerade texten eller för specifika tecken. Du kan också sträcka ut eller komprimera ett helt stycke tills det passar in i utrymmet och ser ut som du önskar.

Ändra teckenavstånd

Välj Expanderat eller Kondenserat om du vill ändra avståndet mellan alla markerade bokstäver i samma grad. Kerning ändrar avståndet mellan specifika teckenpar. Ibland minskar teckenavståndet, andra gånger ökar det. Det beror på bokstäverna.

Utöka eller minska avståndet mellan de markerade tecknen i samma grad

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Avancerat.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

  Obs!: Om du använder Word 2007 heter fliken Teckenavstånd.

 3. Gå till rutan Avstånd, klicka på Expanderat eller Kondenserat och ange hur mycket utrymme du vill ha i rutan Med.

  I dialogrutan Teckensnitt kan du ange om teckenavståndet ska utökas eller komprimeras

Kerna tecken som är större än en viss storlek

Kerning handlar om att justera avståndet mellan två specifika tecken. Tanken är att skapa ett snyggare resultat genom att minska avståndet mellan tecken som passar bra ihop (t.ex. ”A” och ”V”) och öka avståndet mellan tecken som inte fungerar lika bra ihop.

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Avancerat.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

  Obs!: Om du använder Word 2007 heter fliken Teckenavstånd.

 3. Markera kryssrutan Kerning för teckensnitt och ange punktstorleken i rutan Punkter eller större.

  Tillåta Word att ställa in kerning mellan tecken som är av en viss storlek eller större

Sträcka ut eller skala texten vågrätt

När du skalar texten kan du ändra teckenkonturerna med procentsatser. Du kan skala text genom att sträcka ut eller komprimera den.

 1. Markera den text som du vill sträcka ut eller komprimera.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Avancerat.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

  Obs!: Om du använder Word 2007 heter fliken Teckenavstånd.

 3. Ange önskad procentsats i rutan Skala.

  Procentsatser ovanför 100 procent sträcker ut texten. Procentsatser under 100 procent komprimerar texten.

Ändra radavståndet

Den bästa metoden för att öka eller minska lodräta radavståndet i ett textstycke är att ändra styckeformatet.

 1. Du hittar det format som du för tillfället använder i formatmallsgalleriet i menyfliksområdet.

 2. Högerklicka på det format som du vill ändra och välj Ändra.

  Högerklicka på Bildtextstil i formatgalleriet om du vill ändra textens formatering.
 3. I mitten av dialogrutan finns radavståndsknapparna. Använd dem till att ställa in avståndet till enkelt, 1,5 rader eller dubbelt radavstånd. Välj önskat avstånd och klicka på OK.

  Ändra alternativen för radavstånd i ditt format om du vill justera lodrätt avstånd i Word.

Om du vill använda ett mer specifikt radavstånd i formatmallen väljer du knappen Format längst ned till vänster i dialogrutan Ändra formatmall, väljer Stycke och listmenyn Radavstånd längst ned till höger.

Använda dialogrutan Stycke om du vill ange ett mer exakt radavstånd

Mer information om hur du ändrar format i Word finns i Anpassa formatmallar i Word.

Snabbreferens

Har du en fråga om Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Answers-communityt.

Hjälp oss att förbättra Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra Word? Gå i så fall till Word UserVoice och berätta det för oss!

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×